Meksyk: Obawa o bezpieczeństwo

Czołowy działacz na rzecz praw człowieka, który prowadził kampanię na rzecz praw osób zarażonych HIV, został zamordowany w mieście Querétaro w środkowym Meksyku. Wydaje się, że zbrodnię popełniono z pobudek homofobicznych. Partner zamordowanego oraz inni obrońcy praw mniejszości seksualnych w tym mieście są narażeni na niebezpieczeństwo.
 
Zajmujący się pomocą zdrowotną Octavio Acuña angażował się w rozmaite zagadnienia związane z prawami człowieka, pracował m.in. dla Asociación Queretana de Educacion para la Sexualidad (Stowarzyszenia Na Rzecz Edukacji Seksualnej w Querétaro), zwanego też Aquesex. 21 czerwca znaleziono go martwego wskutek utraty krwi po otrzymaniu wielu pchnięć ostrym narzędziem w prowadzonym sklepie z prezerwatywami (condonería) w Querétaro. Sklep ten był jednocześnie ośrodkiem, w którym młodzi ludzie mogli otrzymać informacje dotyczące praw seksualnych oraz HIV/AIDS. Jak wynika z relacji, ze sklepu nic nie zginęło, co wskazuje, że motywem nie był rabunek.
 
Wcześniej w tym roku ktoś namalował graffiti na szybie sklepowej i zbił sklepowy neon. Kiedy indziej włamano się do lokalu. W 2004 r. Octavio Acuña i jego partner złożyli skargę do lokalnego oddziału państwowego Komitetu Praw Człowieka (Comision Estatal de Derechos Humanos – CEDH), twierdząc, że policjanci dyskryminowali ich, zatrzymując w parku miejskim i oświadczając, że „takie typy” nie powinny tam przebywać. Podobno CEDH nie podjął żadnych działań w tej sprawie. Na kilka tygodni przed śmiercią Octavio Acuña przemawiał na wiecu, potępiając ten brak reakcji oraz dyskryminację, z jaką spotkał się ze strony CEDH i miejscowych władz.
 
Miejscowe organizacje praw człowieka podały też, że inny działacz na rzecz praw homoseksualistów został nafaszerowany środkami odurzającymi i pobity w weekend po zamordowaniu Octavia Acuña. Niewykluczone, że i ta napaść miała podłoże homofobiczne. Podobno w przeszłości władze miały traktować ataki na homoseksualistów jako „zbrodnie w afekcie” i próbować obciążać winą partnerów ofiar lub innych przedstawicieli społeczności gejów bez przeprowadzenia poważnego, bezstronnego dochodzenia w celu ustalenia, czy przestępstwo nie było umotywowane nienawiścią wobec inności.
 
TŁO WYDARZEŃ
Od wielu lat działacze na rzecz mniejszości seksualnych w Meksyku informują o dużej ilości przemocy na tle homofobicznym, zwłaszcza wobec homoseksualistów, w wielu miejscach w kraju. Dyskryminacja, z jaką spotykają się często osoby, zgłaszające podobne zajścia, odzwierciedla niechęć władz do poważnego traktowania takich doniesień. Federalne ustawodawstwo  antydyskryminacyjne zaczęło udoskonalać  podstawy prawne, służące chronieniu mniejszości seksualnych, ale policja wciąż nie traktuje przestępstw homofobicznych wystarczająco poważnie. Wielokrotnie zdarza się, że władze stanowe, także władze w Querétaro, nie wcielają w życie ustaw antydyskryminacyjnych, co sprawia, że mniejszości seksualne nie mają podstaw do przeciwstawiania się urzędnikom państwowym.
 
ZALECANE DZIAŁANIA: Prosimy o natychmiastowe wysyłanie listów, emaili, faxów w języku hiszpańskim, angielskim lub polskim:
  • wyrażając obawę, że zamordowanie Octavia Acuña 21 czerwca mogło mieć naturę homofobiczną i wzywając do natychmiastowego, bezstronnego i rzetelnego dochodzenia;
  • wzywając władze do zapewnienia bezpieczeństwa partnerowi Acuni, członkom Asociación Queretana de Educacion para la Sexualidad i innym osobom upominającym się o prawa mniejszości seksualnych oraz do przyznania im ochrony, o którą proszą;
  • domagając się, by wszelkie śledztwa w sprawie morderstwa Octavia Acuña i innych domniemanych zbrodni homofobicznych były prowadzone bezstronnie i skutecznie, tak, by partnerzy ofiar ani członkowie społeczności gejowskiej nie byli nieuczciwie oskarżania ani prześladowani;
  • przypominając władzom, że Deklaracja ONZ o Obrońcach Praw Człowieka legitymizuje działalność obrońców praw człowieka i ich prawo do wykonywania tej działalności bez żadnych sankcji i obawy przed odwetem.
PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI NA ADRES:
 
1. Gubernator Querétaro
Francisco Garrido Patrón
Gobernador del Estado de Querétaro
Palacio de la Corregidora
Pasteur esq. 5 de Mayo Col. Centro
Querétaro, Qro, Mexico
Fax: +52 442 238 5000 (zgłosi się automatyczny operator, należy wybrać wewnętrzny 5191)
Email: [email protected]
Forma grzecznościowa: Estimado Gobernador/Szanowny Panie Gubernatorze
 
2. Prokurator Generalny Stanu Querétaro
Lic. Juan Martín Granados Torres
C. Procurador de Justicia del Estado de Querétaro
Lateral Carretera Querétaro, México. Numero 260
Delegación Villa Cayetano Rubio
Querétaro, Qro, Mexico
C.P. 76090
Fax: +52 442 2387600 (zgłosi się automatyczny operator, który poleci wybrać wewnętrzny 1079; gdy odezwie się głos, należy powiedzieć: -tono de fax, por favor-)
Email: [email protected]
 
W razie wysyłania apeli po 21 sierpnia 2005 roku prosimy najpierw skontaktować się z Zespołem Pilnych Akcji.

Tematy