MEKSYK: Obawa o bezpieczeństwo

19 czerwca pijany mężczyzna rzucił butelką w budynek sąsiadujący z posterunkiem policji w Yabteclúm. Członkowie Policji stanowej wyszli ze swojego budynku po tym, jak usłyszeli hałas. Mimo że Teodoro Pérez Pérez według doniesień nie uczestniczył w tym wydarzeniu, został zatrzymany przez członków Policji Stanowej i doprowadzony siłą na posterunek policji. Teodoro Pérez Pérez został, zgodnie z doniesieniami, pobity, a jego klatkę piersiową polewano gorącą wodą. Według jego zeznań, zmuszono go także do rozebrania się, a następnie grożono gwałtem. Teodoro Pérez Pérez został zwolniony następnego ranka bez przedstawienia zarzutów. Wtedy złożył skargę w Biurze Prokuratora Stanowego i powiadomił lokalne organizacje obrony praw człowieka.
 
Od końca sierpnia dwóch umundurowanych policjantów z Policji Stanowej zjawiło się według doniesień w domu Teodoro Péreza Péreza trzy razy, gdy był w pracy. Pytali jego żonę o miejsce jego pobytu, ale odmówili podania swoich danych lub podania powodu, dla którego go szukają. Amnesty International niepokoi się, że te incydenty zmierzają do zastraszenia Teodoro i jego rodziny i zniechęcenia go do przeprowadzenia jego skargi. Teodoro Pérez Pérez powiadomił Biuro Prokuratora Stanowego o tych wizytach. Jednak nie ma żadnych doniesień, że zostały podjęte jakiekolwiek środki zapobiegawcze mające zapewnić bezpieczeństwo jemu i jego rodzinie lub rozpoczęto dochodzenie w sprawie zamieszanych w te wypadki policjantów.
 
W czerwcu Amnesty International otrzymała także doniesienia o innych incydentach, w które zamieszana była Policja Stanowa w Yabteclúm. Inny mężczyzna został zatrzymany przy użyciu siły i według doniesień torturowany przez dwóch oficerów, którzy zmusili go do wejścia do furgonetki, następnie pobili, najwyraźniej w celu uzyskania informacji. Jeden z zamieszanych w to policjantów był także według doniesień uwikłany w zatrzymanie i domniemane tortury Teodoro Péreza Péreza.
 
TŁO WYDARZEŃ
 
Tortury i złe traktowanie są powszechnie stosowane w Meksyku. Amnesty International udokumentowała wiele przypadków, gdy zatrzymani byli poddawani torturom w formie kary lub w celu wymuszenia przyznania się do zbrodni. Doniesienia o torturach mogą być badane tylko przez biura prokuratorów, mimo że domniemani torturujący, należący na przykład do policji sądowej, mogą oficjalnie pracować w biurach prokuratorów. Świadkowie i skargi są w ten sposób narażeni na zastraszanie, a torturujący niemal zawsze unikają oskarżenia.
ZALECANE DZIAŁANIA: Prosimy o natychmiastowe wysyłanie listów, emaili, faxów w języku hiszpańskim, angielskim lub polskim:
 
 – wyrażając niepokój o bezpieczeństwo Teodoro Péreza Péreza i jego rodziny,   wynikający z jego zatrzymania, zgłoszonych tortur i zastraszania przez dwóch  policjantów z policji stanowej (Policia Sectorial) w okręgu Chenalhó w stanie Chiapas;
 – wzywając władze do zapewnienia bezpieczeństwa jemu i jego rodzinie i  zagwarantowania prawa do przeprowadzenia jego skargi przeciwko policji bez strachu  przed odwetem;
 – wzywając do bezzwłocznego podjęcia pełnego i bezstronnego śledztwa w sprawie  zgłoszonego stosowania tortur wobec Teodoro Péreza Péreza i upublicznienia jego  wyników, a także postawienia winnych przed sądem;
 – przypominając władzom o ich obowiązku zakazania tortur i złego traktowania zgodnie  z Konwencją NZ przeciwko Torturom i Okrutnemu, Nieludzkiemu i Poniżającemu  Traktowaniu i Karaniu i przestrzegania Podstawowego Minimum Zasad Traktowania  Więźniów NZ.
 
PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI NA ADRES:
 
1. Prokurator Generalny Chiapas
Mariano Herrán Salvatti
Fiscal General de Justicia del Estado de Chiapas
Libriamento Norte s/n
Infonavit el Rosario
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
Fax: +52 961 616 5724
Nagłówek: Szanowny Panie Prokuratorze/Senor Procurador
 
2. Dyrektor ds. Praw Człowieka – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Dr Ricardo Sepúlveda
Secretaria de Gobernación
Reforma 99, PISO 21, PH
Colonia Tabacalera
C.P.06030, México D.F., México
Fax: +52 55 51 28 02 34 (jeżeli ktoś odpowie, należy powiedzieć: „tono de fax, por favor”)
Forma grzecznościowa: Szanowny Panie/Estimado Doctor
 

Tematy