Meksyk: sprawiedliwość i prawda dla zamordowanych i uprowadzanych kobiet z Ciudad Juarez i Chihuahua

-Wyzwania, zwłaszcza te związane z morderstwami kobiet i dziewcząt w Chihuahua wciąż są poważne, zarówno dla władz państwowych, jak i federalnych-, mówi Irene Khan, po raz pierwszy od 2003 roku zabierając głos w tej sprawie.

 

-Pomimo inicjatyw rządu federalnego i pozytywnych zmian w nastawieniu władz państwowych, ponad 20 kobiet zginęło w Ciudad Juarez i Chihuahua w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Jeśli bezpieczeństwo kobiet i sprawiedliwość mają stać się rzeczywistością, władze muszą przemyśleć swoją strategię.-


-Przed spotkaniem z gubernatorem dziesiątki matek i krewnych poszkodowanych kobiet dzieliły się ze mną swoimi doświadczeniami walki o sprawiedliwość. Jedna z nich powiedziała, że walczą w imieniu swoich utraconych córek – aby te, których dotąd nie spotkało nieszczęście mogły czuć się bezpieczne.-

Wyraźnym krokiem naprzód, lecz mającym ograniczony wpływ, jest interwencja Specjalnego Prokuratora Federalnego dla Ciudad Juarez. Niepokojący jest brak postępów w badaniu 24 przypadków będących w jurysdykcji sądownictwa federalnego oraz brak zainteresowania porwaniami i morderstwami kobiet w Chihuahua City.


Specjalna Komisja Federalna kierowana przez Guadalupe Morfin prowadzi prace z poszkodowanymi rodzinami i koordynuje federalne i lokalne inicjatywy na rzecz zmarginalizowanego środowiska społecznego Ciudad Juarez. Jednak ograniczony mandat Komisji sprawia, że jej rola w ustalaniu prawdy i ustanawianiu sprawiedliwości nie jest decydująca. Ważne jest, aby jej pracą objęte zostało także miasto Chihuahua.


Nadzieję dla krewnych zamordowanych kobiet przynoszą zmiany w rządzie oraz prace w ramach prowadzonego przez Argentina Forensic Anthropology Team projektu mającego na celu identyfikację odnalezionych ciał.


Traktowanie rodzin przez nowe władze wyraźnie się zmieniło w porównaniu z przeszłością. Potrzebne są jednak także konkretne postępy, aby ich praca miała rzeczywiste znaczenie. Rząd musi odbudować zaufanie rodzin, podjąć środki przeciw złemu traktowaniu oraz zapewnić ponowne rozpatrzenie spraw, w których zeznaniom towarzyszyły tortury.


Proces ten już się toczy, jednak w dużej mierze polega tylko na ponownej analizie dokumentacji, a nie ponownym zebraniu materiałów dowodowych. Nie uwzględnia się w nim także szczególnego aspektu związanego z zaangażowaniem kobiet w te sprawy przestępstwa. Pomimo ustalenia, że 130 lokalnych urzędników jest odpowiedzialnych za akty przestępcze lub za opieszałość administracyjną, nie podjęto żadnych kroków w celu ich ukarania.

 

„Kluczowym wyzwaniem dla władz państwowych i federalnych jest skonstruowanie wszechstronnej strategii i usprawnienie koordynacji podejmowanych przez obie strony działań mających na celu zajmowanie się setkami dotąd zgłoszonych spraw. Dopóki nie zostanie to zrobione, życie kobiet i dziewcząt w Ciudad Juarez i Chihuahua będzie wciąż zagrożone.”

 

„Obydwie strony mają obowiązki względem kobiet z tych miast. Amnesty International będzie kontynuować swoją działalność, dopóki nie zostaną przez nie podjęte konkretne środki w celu zapewnienia sprawiedliwości.”

 

Po spotkaniu z gubernatorem, delegacja Amnesty International razem z matkami poszkodowanych z Ciudad Juarez i Chihuahua złożyły hołd ofiarom z Minerva Torres, których ciała były przez ponad dwa lata przechowywane w klinikach w Prokuraturze Miasta  Chihuahua, pomimo braku jakichkolwiek trudności z ich zidentyfikowaniem.

 

Razem z Irene Khan w wizycie tej uczestniczyli przedstawiciele sekcji Amnesty International z Holandii, USA, Szwajcarii i Meksyku. „Przemoc nie zna granic – ale solidarność także. Amnesty International będzie razem z cierpiącymi matkami starać się o sprawiedliwość i prawdę.”

 

Dodatkowe informacje:

Delegacja Amnesty International spotka się z przedstawicielami rządu federalnego we wtorek 8 sierpnia. Wieczorem (o godz. 19.00) Irene Khan, Sekretarz Genralna Amnesty International, poprowadzi dyskusję panelową z przedstawicielami głównych partii politycznych. Amnesty International zdecydowanie uważa, że troska o prawa człowieka powinna stać się głównym punktem programów wyborczych.

Zdjęcia dnia dostępne są na stronie www.amnistia.org.mx/prensa lub news.amnesty.org

 

 

Tematy