Meksyk: Władze federalne muszą przeprowadzić śledztwo w sprawie Atenco

AMR 41/045/2006

Amnesty International wezwała dziś władze federalne Meksyku do przejęcia śledztwa w sprawie przynajmniej 23. doniesień o wykorzystywaniu seksualnym przez służby bezpieczeństwa w San Salvador Atenco, które miało miejsce podczas operacji policyjnych pięć miesięcy temu oraz do zapewnienia sprawiedliwości ofiarom.

Żądanie to łączy się w czasie z publikacją najnowszego raportu Amnesty International, który dostarcza kolejnych dowodów na brak efektywności władz w rzetelnym zbadaniu zarzutów, dotyczących molestowania seksualnego kobiet przez funkcjonariuszy policji podczas pobytu w areszcie oraz ukrywania przez władze dowodów takiego wykorzystywania.

„Władze stanowe obciążyły ciężarem dowodu ofiary, szukając tym samym sposobu na podważenie ich zarzutów. Konflikt interesów i oczywisty brak bezstronności w dochodzeniach na szczeblu władz stanowych napędzają tylko bezkarność” stwierdziła Kerrie Howard, Zastępca Dyrektora Programu ds. Ameryk Amnesty International.

„Wziąwszy pod uwagę powagę popełnionych przestępstw i utrzymujący się brak efektywności władz stanowych w sprawnym zbadaniu zarzutów o molestowanie seksualne, nadszedł czas by sprawę przejął Federalny Prokurator ds. Przestępstw Przeciwko Kobietom. Te przestępstwa uważane są przez prawo międzynarodowe za tortury i władze muszą zapewnić pociągnięcie winnych do odpowiedzialności.”

Znaczna liczba ofiar wyznała przedstawicielom Amnesty International, że władze stanowe Meksyku odmówiły im przyjęcia zawiadomień o popełnieniu przestępstwa i nie zapewniły właściwej opieki medycznej i psychologicznej – niezbędnej do zabezpieczenia najważniejszych dowodów w sprawach o wykorzystywanie seksualne.

Maria Garcia (nazwisko zmienione) powiedziała Amnesty International, że gdy poinformowała urzędnika Prokuratury Stanowej, że zamierza złożyć zawiadomienie o gwałcie, inny urzędnik – nadzorujący przyjmowanie zeznań – stwierdził, że taka sprawa nie może być zaprotokołowana i wyrwał papier z maszyny do pisania.

Margarita Reyes (nazwisko zmienione), inna spośród kobiet molestowanych seksualnie podczas pobytu w areszcie, powiedziała: „Gdy przyjechałam do więzienia, lekarz sądowy nie chciał potwierdzić, że zostałam zgwałcona. Wydaje mi się niesprawiedliwe, że nikt mi nie wierzy; że ktoś uznał, że to wymyśliłam.”

Jak to ujęła Kerrie Howard: „Sprawa ta jest być może ostatnią okazją, gdy administracja Prezydenta Foxa może zademonstrować swoje zaangażowanie na rzecz zakończenia bezkarności w przypadkach przemocy wobec kobiet i wypełnić krajowe zobowiązania w zakresie praw człowieka”.

Informacje dodatkowe

Kobiety, o których mowa w komunikacie, znalazły się wśród 211 osób, aresztowanych podczas dwudniowej operacji policyjnej w miastach Texcoco i San Salwador Atenco w stanie Meksyk. Operacja miała na celu powstrzymanie protestów lokalnych organizacji rolniczych „Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra”.

Do dnia dzisiejszego, siedem kobiet i dwudziestu jeden mężczyzn pozostaje w areszcie pod zarzutem porwania funkcjonariuszy policji podczas demonstracji.

Amnesty International żąda od władz zapewnienia, że postępowania sądowe prowadzone przeciwko osadzonym jak i zwolnionym za kaucją będą spełniały wymogi sprawiedliwego i rzetelnego procesu sądowego. Organizacja apeluje również o bezstronne i wyczerpujące dochodzenie w kwestii poważnych naruszeń praw człowieka, popełnionych w trakcie operacji policyjnej w Atenco.

Członkowie Amnesty International w regionie – włączając w to Meksyk, Argentynę, Urugwaj, Paragwaj i Peru – oraz w Kanadzie i Hiszpanii będą wywierać presję na przedstawicieli dyplomatycznych Meksyku w swych krajach, by ci podjęli działania, zapewniające szybkie i skuteczne dochodzenie w tej sprawie.

Pełna treść raportu „Meksyk: Przemoc wobec kobiet – w stanie Meksyk ofiarom odmawia się sprawiedliwości” („Mexico: Violence against women – justice denied in Mexico State”) w języku angielskim dostępna jest na stronie internetowej:
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR410282006

Tłumaczenie: Rafał Kalinowski

Tematy