Międzynarodowy Obóz Studencki ? Żabinki

 -Żabinki- to wydarzenie wyjątkowe w skali naszego kraju. Obóz organizowany jest cyklicznie, każdego sierpnia, od roku 2002, na Mazurach nieopodal wsi Żabinka (pow. Giżycko). Co roku obóz gromadzi ponad 120 młodych ludzi z ok. 25 państw europejskich. Wartością projektu wartą podkreślenia jest uczestnictwo w nim młodzieży zarówno z państw Unii Europejskiej, jak również Europy Wschodniej (Ukraina, Rosja, Mołdawia, kraje Kaukazu) oraz Europy Południowej (Serbia, Macedonia, Albania). Projekt ma już długą tradycję i zakorzenił się na stałe w świadomości studenckich społeczności w całej Europie.

Uczestnikami obozu są w większości młodzi ludzie w wieku 18-25 lat. Wielu z nich to członkowie i działacze młodzieżowych organizacji pozarządowych lub podopieczni organizacji pracujących z młodzieżą. Uczestnikami obozu są również pracownicy takich organizacji w przedziale wiekowym 25-30 lat.

Program obozu łączy wartości edukacyjne, integracyjne i krajoznawcze i jest realizowany zgodnie z założeniami edukacji nieformalnej i uczenia się międzykulturowego.

W programie obozu znajdują się między innymi takie aktywności jak:
– Warsztaty z zakresu budowania tożsamości grupy
– Gry międzykulturowe uświadamiające uczestnikom istnieje różnic kulturowych oraz uczące ich przezwyciężania i współpracy;
– Wieczór kultur europejskich (Multi-Culti)
– Prezentacje o Polsce i lekcje polskiego organizowane pod hasłem -Poznaj Polskę-
– Wieczorne debaty i dyskusje
– Prezentacje organizacji uczestniczących w projekcie, dzięki czemu obozowicze dowiedzą się jak można aktywnie włączyć się w działalność tych organizacji oraz warsztaty służące nawiązywaniu kontaktów dla przedstawicieli organizacji młodzieżowych z różnych państw europejskich.

W tym roku organizacją zaproszoną do współpracy jest Amnesty International, przygotowującą dla uczestników obozu warsztaty służące kształtowaniu świadomości różnic międzykulturowych, wiążących się z tym stereotypów i możliwości rozwiązywania problemów powstających na tle owych różnic.
W tym roku obóz Międzynarodowy w Żabinkach został krajowym laureatem konkursu Parlamentu Europejskiego o Nagrodę im. Karola Wielkiego dla Młodzieży i reprezentował Polskę na finale w Akwizgranie (Niemcy).
W dniach 22-30 sierpnia 2008 obóz odbędzie się już po raz siódmy.
Więcej informacji:
Marta Godlewska
Project Manager
Center of Europe Foundation
Pankiewicza 3, Warsaw
tel./fax: +48 (22) 629 45 88
www.zabinki.pl
e-mail: [email protected], [email protected]

Tematy