Mongolia ogłosiła moratorium na egzekucje.

Amnesty International wierzy, że Prezydent Tsakhia Elbegdorj wykonał odważny ruch w kierunku ochrony praw człowieka w Mongolii i z zadowoleniem przyjmuje tą ważną zmianę jako kluczowy krok w kierunku pełnego zniesienia kary śmierci.  
-Wprowadzenie moratorium na karę śmierci pokazuje, że rząd Mongolii jest mocno zaangażowany w kwestię praw człowieka. Amnesty International wzywa inne kraje w tym regionie do pójścia w ślady Mongolii,- powiedziała Roseann Rife, wicedyrektor Amnesty International ds. Azji i Pacyfiku.
W Azji nadal wykonywanych jest więcej egzekucji niż we wszystkich pozostałych krajach świata razem wziętych. Amnesty International szacuje, że w 11 krajach Azji w roku 2008 zostało straconych przynajmniej 1 838 osób. W Chinach, Mongolii, Wietnamie i Korei Północnej, działania związane z egzekucjami i karą śmierci są okryte płaszczem tajemnicy i charakteryzują się brakiem przejrzystości.
-Mongolia musi szybko zmienić swoje prawo dotyczące braku przejrzystości państwa i wprowadzić przejrzyste zasady związane ze stosowaniem kary śmierci. Przejrzystość jest kluczowym elementem otwartego i wolnego społeczeństwa, lecz również ważnym krokiem w kierunku zniesienia kary śmierci- stwierdziła Roseann Rife.
W roku 2009 Prezydent Mongolii złagodził wyroki śmierci przynajmniej trzech osób. Egzekucje są w Mongolii przeprowadzane w tajemnicy i nie są udostępniane żadne oficjalne statystyki na temat wyroków śmierci, ani egzekucji. Według doniesień, warunki więzienne osób czekających na wykonanie wyroku śmierci są trudne. Rodziny nie są wcześniej informowane o egzekucji, a ciała osób, na których wykonano karę śmierci, nie są przekazywane rodzinom.
Ponad dwie trzecie krajów na świecie zniosło karę śmierci w prawie lub w praktyce. W roku 2008, 106 krajów zagłosowało za rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ wzywającą do wprowadzenia moratorium na egzekucje.  
-Z niecierpliwością czekamy na wsparcie Mongolii dla tej rezolucji ONZ w roku 2010 oraz wzywamy pozostałe kraje w tym regionie o naśladowanie postępowania Mongolii,- powiedziała Roseann Rife.
W roku 2010 sytuacja praw człowieka w Mongolii zostanie zanalizowana przez Radę Praw Człowieka ONZ w ramach Powszechnego Przeglądu Okresowego Praw Człowieka. Kontekst W roku 2010 Zgromadzenie Ogólne ONZ rozpatrzy trzecią rezolucję wzywającą do moratorium na egzekucje. Mongolia głosowała przeciwko wcześniejszym rezolucjom przyjętym w latach 2007 i 2008, podobnie jak Chiny, Indie, Indonezja, Korea Północna, Malezja, Singapur, Tajlandia i Japonia. W roku 2008, 206 krajów zagłosowało za rezolucją, 46 – przeciw, a 34 wstrzymały się od głosu.
Amnesty International uważa, że kara śmierci stanowi krańcowo okrutną, niehumanitarną i poniżającą metodę karania i sprzeciwia się stosowaniu kary śmierci we wszystkich przypadkach. Kara śmierci jest stosowana w sposób dyskryminujący przeciwko ludziom ubogim, mniejszościom rasowym, etnicznym i religijnym, oraz stanowi krańcowy akt przemocy państwa. Nie ma żadnych dowodów na to, że jest bardziej skuteczna w zmniejszaniu ilości popełnianych przestępstw niż inne surowe kary.