Myanmar: Aung San Suu Kyi musi zostać wypuszczona

Po doniesieniach prasowych o tym, że władze mogą planować przedłużenie aresztu domowego Daw Aung San Suu Kyi o kolejny rok, Amnesty International zaapelowała o natychmiastowe i bezwarunkowe wypuszczenie jej oraz innych przywódców politycznych uwięzionych za pokojową działalność polityczną.

 

„Zatrzymanie Daw Aung San Suu Kyi oraz innych przywódców politycznych niesłusznie uwięzionych w Myanmarze jest karykaturą sprawiedliwości” – powiedziała Catherine Baber, wicedyrektorka Amnesty International w Azji. „Władze Birmy powinny wykorzystać tą okazję i wypuścić wszystkich pokojowych działaczy i wprowadzić środki mające na celu umożliwienie dialogu politycznego bez wzajemnych oskarżeń”.

 

Władze w Myanmarze obecnie przygotowują się do ponownego zebrania Ogólnokrajowego Kongresu, który odbędzie się 5 grudnia 2005 roku i na którym ma zostać sporządzony projekt konstytucji. Władze planują przyjęcie postanowień dotyczących władzy ustawodawczej oraz podziału władzy administracyjnej i sądowniczej. W przeszłości władze podobno dawały do zrozumienia, że mogą wypuścić Daw Aung San Suu Kyi w  nieokreślonym terminie po zakończeniu Ogólnonarodowego Kongresu.

 

„To niedopuszczalne, że władze przetrzymują osoby jako zakładników z powodów politycznych i rażąco nadużywają procedur sądowych w tym celu. Przedłużające się zatrzymania prawowitych delegatów na Ogólnokrajowy Kongres wyłącza rządowych działaczy ze sporządzania projektu postanowień dotyczących przyszłości politycznej kraju. Takie postępowanie osłabia wiarygodność zarówno tego procesu, jak i jego wyników oraz jest istotną przeszkodą w rozwiązywaniu wieloletniego kryzysu praw człowieka w Myanmarze” – powiedziała Catherine Baber.

 

„Zamiast trzymać główne osobistości polityczne pod kluczem, władze powinny zastosować środki, które umożliwiłyby pokojowy dialog polityczny bez wzajemnych oskarżeń. Władze muszą wypuścić wszystkich więźniów sumienia i uchylić ustawy oraz środki, które zbyt długo stosowane były w celu karania za protesty pokojowe”.

 

Tło wydarzeń

 

Liderka opozycji, Daw Aung San Suu Kyi, obecnie przebywa w areszcie domowym, a jej nakaz aresztowania wygasa w niedziele 27 listopada. Daw Aung San Suu Kyi była więziona przez ponad 10 lat w ciągu ostatnich 16 lat. Nigdy nie została oskarżona ani osądzona. Aresztowania przedstawicieli politycznych wzrosły w ciągu ostatniego roku, przynajmniej 5 członków parlamentu, takich jak U Khun Htun Oo oraz U Kyaw Min, otrzymało długie kary pozbawienia wolności. Inni przedstawiciele polityczni również odsiaduje długie wyroki tylko ze względu na protesty pokojowe i sprzeciwianie się władzom. Członkowie parlamentu, 67-letni Dr Than Nyein, 55-letni Daw May WIn Myint oraz 82-letni U Shwe Ohn należą do osób przetrzymywanych bez postawionych zarzutów i procesu sądowego.

Tematy