Niepokojące doniesienia z Mołdawii

W liście zaadresowanym do premiera Mołdawii, Amnesty International wyraziła swoje zaniepokojenie faktem, że niektóre organizacje pozarządowe w Mołdawii, biorące aktywny brały udział w procesie monitoringu wyborów i/lub dokumentowania przykładów łamania praw człowieka przez władze w wyniku demonstracji, które miały miejsce 7 kwietnia, stały się przedmiotem bezprecedensowych dociekań ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości oraz surowej kontroli ze strony Urzędu Skarbowego.

-Obrońcy praw człowieka są źródłem inspiracji i zasługują na wsparcie i ochronę ze strony państwa 
w swoich działaniach na rzecz praw człowieka,- powiedziała Nicola Duckworth, Dyrektor Programu ds. Europy i Azji Centralnej Amnesty International.

-Władze Mołdawii nie wykonały swojego obowiązku zapewnienia aktywistom możliwości prowadzenia swoich działań bez przeszkód i nie zapewniły im dostatecznej ochrony przed naruszeniem ich praw, jak to zostało zapisane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ.-

Amnesty International otrzymało raporty z których wynika, że co najmniej dziewięć organizacji pozarządowych, w tym lokalna struktura Amnesty International, otrzymało listy od Ministerstwa Sprawiedliwości, datowane na 16 kwietnia br.. Każda z organizacji została poproszona o wyjaśnienie swojej roli w zamieszkach i innych działaniach podejmowanych na rzecz zapobiegania i powstrzymania przemocy. Większość z tych organizacji otrzymała również wezwanie od lokalnych inspektorów skarbowych datowane na 24 kwietnia br., wzywające do przedstawienia oficjalnych raportów finansowych za rok 2008 i 2009 oraz przedstawienia źródła swoich dochodów i wydatków do 28 kwietnia br. Niezmiernie krótki termin na przygotowanie żądanych informacji oznacza, że organizacjom pozarządowym będzie niezmiernie trudno spełnić postawione im wymagania. 

28 kwietnia br., przedtawiciele lokalnego inspektoratu skarbowego odwiedzili biuro Amnesty International w Mołdawii. Zarządali przedstawienia umów z konsultantami za rok 2008 i 2009, jak również kopii listy członków płacących składki wraz z ich danymi osobowym.

Amnesty International domaga się od władz państwowych wyjaśnienia tych działań. Stowarzyszenie wzywa również rząd Mołdawii do zapewnienia, iż organizacje pozarządowe broniące praw człowieka oraz inni działacze na rzecz społeczeństwa obywatelskiego będą mogli prowadzić swoje działania 
w środowisku wolnym od nacisków i zastraszenia. 

KONIEC/

Dodatkowe informacje:
Aleksandra Minkiewicz
Rzeczniczka Prasowa
Amnesty International Polska
tel/fax: (22) 827 60 00 wew. 204
tel. kom. +48 691 357 935
e-mail: [email protected]
www.amnesty.org.pl