Nigeria: Nie można pozwolić aby 'międzynarodowy uciekinier' Charles Taylor uniknął procesu

Organizacja powiedziała, że nakaz zatrzymania Charlesa Taylor’a wydany przez międzynarodowy Trybunał Specjalny pozostaje nadal w mocy, skoro więc opuścił obszar Nigerii to powinien on być obecnie traktowany jako -międzynarodowy uciekinier-.

-Niezapewnienie ekstradycji do Liberii przez nigeryjski czy jakikolwiek inny rząd lub nieprzekazanie Charlesa Taylor’a do Trybunału Specjalnego jest równoznaczne z niewypełnianiem obowiązków wynikających z prawa międzynarodowego oraz utrudnianiem pracy wymiaru sprawiedliwości,- powiedział Kolawole Olaniyan, Dyrektor Programu Amnesty International ds. Afryki.

Amnesty International wezwała także do wspólnego powołania przez ONZ oraz Unię Afrykańską niezależnej oraz bezstronnej komisji śledczej mającej na celu ustalenie okoliczności zgłoszonej ucieczki Charlesa Taylor’a oraz ustalenie odpowiedzialności za uchybienia w środkach bezpieczeństwa.

-Nie jest wystarczającym wszczęcie dochodzenia przez rząd Nigerii. Potrzebujemy międzynarodowej komisji śledczej, która będzie sprawozdawać bezpośrednio do Sekretarza Generalnego ONZ a zebrane dane będą dostępne publicznie,- powiedział Kolawole Olaniyan.

-Zezwolenie Charlesowi Taylor’owi  na uniknięcie procesu byłoby skandalem w zakresie praw człowieka oraz policzkiem dla tysięcy ofiar zbrodni przeciwko ludzkości oraz zbrodni wojennych, włączając morderstwa, amputacje, gwałty, niewolnictwo o podłożu seksualnym oraz wykorzystywanie dzieci jako żołnierzy, które miały miejsce w Sierra Leone,- powiedział Kolawole Olaniyan. -Byłoby to również niespójne z mandatem Unii Afrykańskiej w zakresie praw człowieka.-

Dodatkowe informacje

Amnesty International udokumentowała w swoich licznych sprawozdaniach przypadki zbrodni przeciwko ludzkości oraz zbrodni wojennych, popełnionych w Sierra Leone, w okresie trwającej tam jedenaście lat wojny, włączając morderstwa, amputacje, gwałty, niewolnictwo o podłożu seksualnym oraz wykorzystywanie dzieci jako żołnierzy.

Trybunał Specjalny dla Sierra Leone, ustanowiony wspólnie przez ONZ oraz rząd Sierra Leone, w celu -osądzenia tych, w największym stopniu odpowiedzialnych- za zbrodnie przeciwko ludzkości oraz zbrodnie wojenne, oskarżył Charlesa Taylor’a na postawie 17 zarzutów o zbrodnie wojenne oraz zbrodnie przeciwko ludzkości, włączając terroryzowanie cywilów, bezprawne zabójstwa, przemoc a tle seksualnym, przemoc fizyczną, dokonywany pod przymusem pobór dzieci do wojska, porwania, zmuszanie do pracy, grabieże i podpalenia oraz o ataki na personel pokojowy ONZ.

Charles Taylor mieszkał w Calabar w Nigerii od roku 2003, kiedy to rząd Nigerii przyznał mu azyl polityczny.

Tematy