Nominowani do Nagrody Martina Ennals’a w 2006 roku

Akbar Ganji (Iran)

Akbar Ganji znajduje się w więzieniu za publiczne opowiadanie się za reformami demokratycznymi oraz za zdemaskowanie zbrodni politycznych. Był torturowany i maltretowany. Od 2000 roku jest oskarżany o działanie na szkodę bezpieczeństwa narodowego i akcje propagandowe przeciwko instytucjom muzułmańskim. Jego zwolennicy boją się o jego życie.


Arnold Tsunga (Zimbabwe)

Arnold Tsunga reprezentuje ofiary nadużycia praw człowieka i prowadzi kampanie na rzecz poszanowania praw człowieka: wielokrotnie donosił na niedemokratyczny system prawny w Zimbabwe. Grożono mu, był zatrzymany, jest nieustannie prześladowany.


Golden Misabiko (Demokratyczna Republika Konga)

Golden Misabiko demaskował przypadki naruszenia praw człowieka w swoim kraju przez ostatnie 20 lat. W 2001 roku torturowano go. W 2002 musiał uciec z kraju z powodu śmiertelnych pogróżek. Wrócił do Konga w 2005 roku. Od tego czasu jest nieustannie prześladowany. Był kilkakrotnie zatrzymany.


Jennifer Williams (Zimbabwe)

Jennifer Williams, jedna z przywódczyń Ruchu Kobiet w Zimbabwe (Women of Zimbabwe Arise – WOZA), wciąż organizuje i prowadzi protesty pokojowe przeciwko postępującemu zanikowi praw człowieka w Zimbabwe, mimo, że była aresztowana i bita przez policję.


W 2005 roku jury po raz pierwszy publicznie ogłosiło głównych kandydatów do nagrody jako osoby, które pilnie potrzebują ochrony. Czworo nominowanych zostało starannie wybranych przez jury składające się z działaczy organizacji broniących praw człowieka. 23 maja na konferencji w Carter Centre w Atlancie w USA zostanie ostatecznie ogłoszony laureat/laureatka Nagrody Martina Ennals’a.

Informacje o nagrodzie

 

Członkowie jury to działacze następujących organizacji: Amnesty International, Human Rights Watch, Human Rights First, International Federation for Human Rights, World Organization Against Torture, International Commission of Jurists, German Diakonie, International Service for Human Rights, International Alert, HURIDOCS.

 

Nagroda Martina Ennals’a została stworzona w 1993 roku. Każdego roku jest przyznawana osobie lub organizacji, która wykazała znaczną odwagę w zwalczaniu nadużycia praw człowieka. Dotychczasowi laureaci to: Aktham Naisse, Syria (2005); Lida Yusupova, Rosja (2004); Alirio Uribe Muñoz, Kolumbia (2003); Jacqueline Moudeina, Czad (2002); Peace Brigades International (2001); Immaculée Birhaheka, Demokratyczna Republika Konga (2000); Natasa Kandic, Jugosławia (1999); Eyad El Sarraj, Palestyna (1998); Samuel Ruiz García, Meksyk (1997); Clement Nwankwo, Nigeria (1996); Asma Jahangir, Pakistan (1995); Harry Wu, Chiny (1994).


Martin Ennals (1927-1991) był wpływową postacią nowoczesnego ruchu obrony praw człowieka. Był pierwszym sekretarzem generalnym Amnesty International i siłą napędową wielu innych organizacji. Pragnął on sprawniejszej współpracy i solidarności wśród organizacji pozarządowych.

Więcej informacji na stronie www.martinennalsward.org

Tematy