Nowy Projekt “Edukacja dla Godności”

-Edukacja dla Godności-  (Education for Human Dignity) to nowy, trzyletni projekt edukacji o prawach człowieka Amnesty International.
Edukacja o prawach człowieka jest dla nas skutecznym narzędziem, które obejmujecie nie tylko proces uczenia się, ale i konkretnych działań, zmian codziennych zachowań i przyzwyczajeń na rzecz poszanowania prawa człowieka.
Projekt -Edukacja dla Godności- opiera się na założeniach i celach kampanii -Żądamy Godności- (Demand Dignity), która pokazuje, że ubóstwo to nie tylko brak dochodu, ale przede wszystkim brak podstawowych praw człowieka, brak bezpieczeństwa, dyskryminacja i brak możliwości decydowania o swoim losie. Wierzymy, że prawa człowieka są kluczem do wyjścia z pułapki ubóstwa, aby poprawa życia miliomów ludzi była trwała i długofalowa. Respektowanie praw człowieka wymaga ich włączenia, zapewnienia ludziom prawa głosu, a także tego, aby władza zapewniła, że ludzie mogą prowadzić życie wolne od strachu i niedostatku. Nieposzanowanie praw człowieka skutkuje ubóstwem i je podtrzymuje. Także ubóstwo prowadzi z powrotem, prosto do takich naruszeń. Z doświadczenia Amnesty International wynika, że prawa człowieka są niepodzielne i tylko całkowite przestrzeganie praw człowieka może zapewnić wychodzenie z ubóstwa i zapobieganie skutkom życia w ubóstwie.
Projekt -Edukacja dla Godności- pozwoli jego uczestnikom i uczestniczkom na lepsze zrozumienia, że ubóstwo i naruszenia praw człowieka często są ze sobą powiązane. Stworzy również możliwości działania i wspierania osób żyjącym w ubóstwie, których prawa są łamane. Tematami projektu są prawo do życia w godności, do zdrowia, edukacji, mieszkania czy decydowania o swoim losie, jako przykłady podstawowych praw człowieka. Projekt porusza również inne aspekty praw człowieka, promuje równość, partycypację społeczną oraz wartość godnego życia. Główne działania projektu to tworzenie materiałów edukacyjnych z udziałem przedstawicieli krajów globalnego Południa, szkolenia dla trenerów/trenerek, nauczycieli/nauczycielek, przedstawicieli/przedstawicielek organizacji, którzy zajmują się edukacją rozwojową oraz warsztaty dla uczniów/uczennic.
Zasięg projektu obejmuje trzy kraje europejskie – Polskę, Włochy i Słowenię. W latach 2010-2013 dotrze do ponad 3 tysięcy trenerów/trenerek, nauczycieli/nauczycielek oraz obejmie swoimi działaniami ponad 47 tysięcy młodych ludzi w Europie.
Projekt przyczyni się do wzrostu świadomości i zrozumienia związku ubóstwa z prawami człowieka oraz znaczeniem przestrzegania praw człowieka jako kluczowego aspektu wychodzenia z ubóstwa. Dzięki edukacji o prawach człowieka, materiałom wypracowanym w czasie projektu uczestnicy i uczestniczki zaangażują się w działania na rzecz eliminowanie ubóstwa na świecie z uwzględnieniem perspektywy praw człowieka. W Polsce łącznie zostanie przeszkolonych 40 aktywistów/animatorów edukacji o prawach człowieka, 120 trenerów, którzy przeprowadzą warsztaty dla ponad 2000 uczniów i uczennic oraz ich nauczycieli i nauczycielek. Projekt zakłada również działania dla aktywistów i aktywistek organizacji pozarządowych, w tym Amnesty International.
Więcej informacji o projekcie również na stronie naszych partnerów:

  • Amnesty International Włochy www.amnesty.it
  • Amnesty International Słowenia www.amnesty.si

Projekt jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej.

Tematy