Nowy spot i petycja Amnesty International w sprawie tajnych więzień CIA w Polsce

Materiał zwraca uwagę na szczególnie okrutne formy traktowania i torturowania osób zatrzymanych w ramach “wojny z terroryzmem”.
Abd al Rahim Hussajn al-Nashiri i Abu Zubajda zostali zatrzymani w 2002 r. Po przekazaniu Stanom Zjednoczonym byli przetrzymywani w tajnym więzieniu CIA przez około cztery lata. Prawdopodobnie poddawano ich torturom, w tym podtapianiu, biciu, kopaniu, pozbawianiu snu, zastraszaniu i przetrzymywaniu w szczególnie bolesnych i nienaturalnych pozycjach. We wrześniu 2006 roku zostali przeniesieni do więzienia w bazie wojskowej Guantánamo na Kubie, gdzie przebywają do dziś.
Abu Zubajda i al-Nashiri zeznali, że w latach 2002-2003 byli przetrzymywani w tajnym więzieniu CIA w Polsce.
Amnesty International wzywa rząd Polski do zapewnienia kontynuacji rozpoczętego śledztwa w sprawie udziału Polski w programie nielegalnych transferów i tajnych więzień CIA oraz podjęcia kroków w celu zapewnienia, że to trwające już od trzech lat śledztwo będzie prowadzone w sposób rzetelny, bezstronny oraz z uwzględnieniem wszelkich dowodów i okoliczności.
Spot można obejrzeć na stronie z petycją: amnesty.org.pl/petycja/wiezieniacia