Oświadczenie Zarządu Amnesty International

Wyrażając swój sprzeciw wobec debaty ONR Sabina Złotorowicz napisała: “MDK, udostępniając miejsce na spotkanie, stwarza tym samym możliwość głoszenia poglądów sprzecznych z demokracją, tolerancją, poszanowaniem praw człowieka czy innych kultur. Nadmienię, że w Deklaracji Ideowej ONR znajdują się treści nawołujące do sprzeciwu wobec narzucenia przez rządy panujące na terenie Unii Europejskiej i jej członków modelu społeczeństw multikulturowych, jako z gruntu fałszywego i niebezpiecznego”.
Sabina Złotorowicz wiele razy podkreślała, że wystąpiła w tej sprawie jako osoba prywatna. Chciałabym jednak podkreślić, że jej postawa jest zgodna z zasadami i wartościami, na których opiera się działalność ruchu. Przestrzeganie praw człowieka ściśle wiąże się z poszanowaniem zasad demokracji oraz tolerancji wobec innych kultur.
Godna pochwały jest postawa sprzeciwiająca się sytuacji, w której może dojść do naruszenia tych zasad.
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Amnesty International
Zuzanna Kulińska, prezeska