Oferta na stanowisko Specjalisty/specjalistki ds. kontaktów z darczyńcami

Celem zatrudnionej na tym stanowisku osoby będzie:
– Stworzenie i wdrożenie sprawnego systemu komunikacji z darczyńcami i członkami oraz z potencjalnie zainteresowaną grupą osób.
– Zapewnienie stabilnego wzrostu liczby osób zaangażowanych w tematy związane z prawami człowieka
Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie m.in. :
– przygotowanie malingów, skryptów, innych materiałów skierowanych do członkostwa
– prowadzenie monitoringu prowadzonych działań
– przygotowywanie projektów komunikacyjnych
– odpowiedzialność za istniejące projekty telemarketingowe, mailingowe i e-mailingowe
– przygotowanie tekstów, broszur, materiałów informacyjnych
– koordynacja praca zespołu telemarketerów
– współpraca ze Specjalistą ds. bazy danych w zakresie targetowania i utrzymywania wysokiej jakości danych
– tworzenie grup docelowych oraz opracowanie strategii pozyskiwania i komunikacji z nowymi grupami darczyńców
– personalizacja kontaktu
Wymagania:
– ukończone studia wyższe
– wysoka kultura osobista
– bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i w piśmie
– umiejętność myślenia strategicznego
– kreatywność
– wysokie umiejętności komunikacyjne
– dobra organizacja pracy
– umiejętność pracy w zespole
Mile widziane:
– doświadczenie na podobnym stanowisku
– znajomość programów graficznych
– doświadczenie z CRM
Zatrudnionej osobie oferujemy:
– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
– pracę w dynamicznym zespole, zmotywowanym na osiąganie celów,
– zdobycie doświadczenia w pracy w jednej z największych organizacji pozarządowych na świecie
Zatrudnienie jest oferowane od 21 czerwca 2010 roku. Stowarzyszenie Amnesty International stosuje zasady Equal Opportunity Employer (EOE). Stowarzyszenie przy wyborze i awansie pracowników nie stosuje kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności.
Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie cv oraz listu motywacyjnego w języku polskim na adres [email protected] do 14 czerwca 2010 roku.
W przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883).

Tematy