Oferta pracy na stanowisko Koordynator/Koordynatorka programu DDC w Trójmieście

Zakres obowiązków na tym stanowisku obejmuje:
Zarządzanie kilkunastoosobowym zespołem;
Rekrutacja i szkolenie rekruterów DDC;
Monitoring pracy rekruterów;
Raportowanie ze skuteczności realizacji założeń programu DDC w Trójmieście;
Współpraca z agencją pracy tymczasowej;
Działania administracyjne;
Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna posiadać:
–         zdolności organizacyjne i logistyczne;
–         odporność na stres;
–         dobrą znajomość pakietu MS Office;
–         łatwość komunikowania się;
–         umiejętność myślenia strategicznego;
Oferujemy:
–         zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie;
–         samodzielne stanowisko;
–         pracę w dynamicznym zespole zmotywowanym na osiąganie celów;
–         doświadczenie zawodowe w znanej na całym świecie organizacji;
–         Wynagrodzenie miesięczne 1750 zł brutto
Informacje o programie Direct Dialogue znajdują się na stronie: http://amnesty.org.pl/dolacz-do-nas/pracuj/zostan-rekruteremrekruterka-ddc.html.
 Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 16  maja  2011 roku.
Stowarzyszenie Amnesty International stosuje zasady Equal Opportunity Employer (EOE). Stowarzyszenie przy wyborze i awansie pracowników nie stosuje kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności. Zasady te dotyczą także zawarcia i rozwiązania umowy zlecenia, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: [email protected] do 13  maja  2011 roku.
W przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883).

Tematy