Ogólnopolskie spotkanie szkolnych grup AI w Warszawie

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele szkolnych grup AI z całej Polski. Po krótkim przedstawieniu celów spotkania, jego uczestnicy przedstawili działania szkolnych grup AI w swoich szkołach i regionach. Prezentowano zarówno działania, które kierowane były do uczniów i nauczycieli szkoły, w której działa szkolna grupa AI, ale także te angażujące samorząd szkolny w regionie, jak i te zachęcające do działania społeczność lokalną. W ramach spotkania, odbyły się warsztaty poświęcone tematyce gender (kulturowej tożsamości płci) prowadzone przez Annę Dzierzgowską, edukatorkę Amnesty International. Na zakończenia pierwszego dnia, uczestnicy udali się pod ambasadę Chińskiej Republiki Ludowej aby przez symboliczne zapalenie świec oddać hołd ofiarom masakry na Placu Niebiańskiego Spokoju sprzed 16 lat. Podczas drugiego dnia spotkania, Marcin Komosa, edukator Amnesty International przedstawił zasady planowania pracy szkolnej grupy AI metodą  projektu, po którym uczestnicy planowali konkretne działania w ramach ogólnopolskie sieci szkolnych grup AI, do których mogłyby włączyć się wszystkie szkolne grupy AI oraz inne szkoły zainteresowane podjęciem współpracy z Amnesty International.

 

Spotkanie było częścią programu edukacyjnego Stowarzyszenia Amnesty International „Prawa człowieka – Edukacja – Działanie”. Program ten uzyskał akceptację Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

Tematy