Ogólnopolskie spotkanie szkolnych grup Amnesty International

Celem spotkania jest wzajemne poznanie się, wymiana doświadczeń, planowanie pracy szkolnej grupy AI oraz stworzenie planu działań ogólnopolskiej sieci szkolnych grup Amnesty International.

 

Na spotkanie zapraszamy opiekunów wraz z koordynatorami szkolnych grup AI (w wypadku gdy na spotkaniu nie będzie mógł być obecny koordynator grupy, można zgłosić jednego z członków szkolnej grupy AI).

 

Plan spotkania oraz informacja jak dojechać do hotelu oraz miejsce spotkania, biura Amnesty International zostanie przesłany do 25 maja 2005 r.

 

Proszę o potwierdzanie obecności na spotkaniu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2005 r. na adres poczty elektronicznej [email protected] lub na adres biura:

 

Stowarzyszenie Amnesty International

ul. Piękna 66A

00-672 Warszawa

z dopiskiem „Ogólnopolskie spotkanie szkolnych grup AI”.

 

Pokrywamy koszty noclegów oraz wyżywienia. Nie zwracamy kosztów dojazdu.  

 

Spotkanie jest częścią programu edukacyjnego Stowarzyszenia Amnesty International „Prawa człowieka – Edukacja – Działanie”. Program ten uzyskał akceptację Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

Tematy