Opinia V/2006

OPINIA V /2006
Komisja Rewizyjna przypomina, że zgodnie z art. 17 Regulaminu Funkcjonowania Zarządu „Każdy z członków zarządu ma prawo wypowiadać własne opinie, lecz po podjęciu przez zarząd decyzji obowiązuje ona w tym samym stopniu wszystkich członków zarządu”. Komisja Rewizyjna zwraca uwagę, że naruszanie powyższego przepisu (m.in. poprzez publiczne podważanie decyzji Zarządu przez jego członków) budzi głębokie zaniepokojenie i może negatywnie wpływać na działalność i wizerunek Stowarzyszenia.
Jednocześnie Komisja Rewizyjna przypomina, że zgodnie z art. 18 ust. 4 Statutu, członek Stowarzyszenia może wnieść odwołanie od uchwały Zarządu do Walnego Zgromadzenia.

Tematy