Organizacja Państw Amerykańskich: Wybory sekretarza generalnego – brak zaangażowania i propozycji

„Niepokojący jest brak dostatecznie przejrzystych i konkretnych propozycji związanych z kwestiami praw człowieka dotyczącymi kontynentu w ogromnej mierze, choć są przepisy, które poza fundamentalnymi prawami człowieka powinna przestrzegać OPA i które stanowią zasadniczy punkt odniesienia dla krajów regionu” – twierdzi Amnesty International.

 

„Należy koniecznie podać do publicznej wiadomości, co myślą kandydaci i jakie działania zamierzają zainicjować, aby stawić czoło kluczowym kwestiom, takim jak bezkarność i ataki przeciwko obrońcom praw człowieka. Są to zjawiska, których nie można tolerować, jednak są one obecne w większości krajów kontynentu.”

 

Amnesty International pragnie poznać zarówno dotychczasowe dokonania, jak i aktualną postawę poszczególnych kandydatów, odnośnie umacniania niezależności Międzyamerykańskiej Komisji Praw Człowieka i Międzyamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka. Ponadto apeluje, by wypowiedzieli się, czy wsparcie, jakiego mogliby udzielić podczas opracowywania i realizowania ewentualnych traktatów dotyczących handlu lub kwestii o jakimkolwiek innym charakterze, odznaczałoby się postawą stanowczego sprzeciwu wobec każdego porozumienia, które prowadziłoby do pogwałcenia praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych jednostek i narodów Ameryki.

 

„Stanowisko sekretarza generalnego OPA musi nieodzownie zająć osoba, która wykazałaby wyraźne zaangażowanie wobec tych tematów i, rzecz jasna, która byłaby zdolna przejść od słów do czynów.”

 

„Tylko wówczas, gdy poczynione zostaną konkretne kroki w kierunku trwałych rozwiązań problemów dotyczących praw człowieka, Organizacja Państw Amerykańskich znajdzie się na drodze zmierzającej do stworzenia regionu, gdzie byłby możliwy rzeczywisty rozwój” – konkluduje Amnesty International.

 

Informacje ogólne

Luis Ernesto Derbez, Francisco Flores i José Miguel Insulza to aktualni kandydaci na stanowisko sekretarza generalnego Organizacji Państw Amerykańskich.

 

Dokładna data wyborów nie została jeszcze oficjalnie wyznaczona, aczkolwiek oczekuje się, iż zostaną przeprowadzone w najbliższym czasie.

 

Treść listu otwartego wysłanego do kandydatów na urząd sekretarza generalnego OPA dostępna jest na: http://web.amnesty.org/library/Index/ESLIOR620012005

 

Tematy