Pakistan / Indie: Prawa człowieka muszą być kluczowe w reakcji na silne trzęsienie ziemi

ASA 33/027/2005
Organizacja pragnie wyrazić solidarność z wszystkimi, którzy borykają się z przezwyciężeniem kryzysu. Niedawne wypadki, jak tsunami, które uderzyło w południowo-wschodnie i wschodnie wybrzeża Azji na początku roku, wskazały na potrzebę umieszczenia praw człowieka od samego początku w centrum wysiłków, zmierzających do udzielenia wsparcia poszkodowanym. Zawiera się w tym przestrzeganie zasady niedyskryminowania w udzielaniu pierwszej pomocy i zaopatrzenia oraz przestrzeganie zasad wiodących dla ochrony praw człowieka w sytuacji wewnętrznych przemieszczeń w kraju.
Amnesty International wzywa wszystkich zaangażowanych w udzielanie pomocy do poszanowania międzynarodowych zasad praw człowieka. Każdy rodzaj wsparcia powinien być zapewniany wedle zapotrzebowania, bez dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, wyznawaną religię, poglądy polityczne lub jakiekolwiek inne, narodowość i pochodzenie społeczne, stan posiadania lub inne przyczyny. Amnesty International wzywa zwłaszcza do ochrony szczególnie potrzebujących, w tym dzieci, osób niepełnosprawnych i kobiet. Tysiące spośród ofiar śmiertelnych i rannych to dzieci w wieku szkolnym. Amnesty International jest głęboko zaniepokojona dobrem ocalonych dzieci w  dotkniętych katastrofą rejonach.
Prawa człowieka są zazwyczaj w niebezpieczeństwie w sytuacjach kryzysowych i w czasie nagłych zagrożeń. Dlatego też istotnym zadaniem rządów i innych instytucji jest uznawanie kluczowej roli i wspieranie obrońców praw człowieka, w tym wszystkich zaangażowanych w udzielanie pomocy humanitarnej i w wysiłek odbudowy.
Tłumaczenie Marta Plucińska