Parlamentarzyści mówią NIE Guantánamo

(Waszyngton) W szóstą rocznicę umieszczenia pierwszych więźniów w amerykańskiej bazie w Zatoce Guantánamo Amnesty International wspierana przez ponad 1200 parlamentarzystów i parlamentarzystek z całego świata przedstawiła administracji USA plan zakończenia programu nielegalnego przetrzymywania osób podczas -wojny z terroryzmem-.
Plan działań zawiera 13 zaleceń mających na celu zakończenie programu nielegalnego przetrzymywania podczas -wojny z terroryzmem-. Ich realizacja nie osłabia zdolności rządów do zwalczania terroryzmu. Daje też władzom praktyczne sugestie co do zamknięcia Guantánamo.
-Guantánamo jest nieprawidłowością, która musi zostać naprawiona, a jedynym sposobem jest zamknięcie tego obozu- powiedziała Irene Khan, Sekretarz Generalna Amnesty International.
Plan działań – podpisany przez parlamentarzystów i parlamentarzystki m.in. z Wielkiej Brytanii, Izraela, Japonii, a także z Polski – wzywa do przywrócenia sądowej kontroli nad pozbawieniem wolności, do zakończenia programu tajnego przetrzymywania oraz do postawienia zarzutów osobom przetrzymywanym i osądzenia ich przez niezależny i bezstronny sąd lub do ich zwolnienia. Plan podkreśla, że osoby zwolnione powinny mieć w sposób legalny zapewnione bezpieczeństwo po swoim zwolnieniu.
-Nielegalne praktyki stosowane przez władze USA podczas -wojny z terroryzmem-, których przykładem jest Guantánamo i program tajnych więzień CIA wypromowały niebezpieczną opinię, że podstawowe prawa człowieka można zawiesić w imię bezpieczeństwa narodowego- powiedziała Irene Khan.
Takie podejście władz USA do kwestii przetrzymywania wywiera niszczący wpływ na zasadę rządów prawa i na poszanowanie dla praw człowieka. Rządy innych krajów – od Pakistanu po wschodnią Afrykę i Europę – zostały zamieszane w nielegalne działania lub same je prowadziły. Na przykład ostatnie ponowne pojawienie się osób, które uważane były za zaginione w Pakistanie, po raz kolejny wskazało na szczególne naruszenia praw człowieka w tym kraju.
Amnesty International wie o przynajmniej 38 osobach, które były przetrzymywane w tajnych więzieniach CIA i których los i miejsce pobytu pozostają nieznane. Program CIA przetrzymywania i transportowania więźniów nie mógłby być realizowany bez współpracy innych państw. Inne kraje były również zamieszane w zatrzymywanie osób, które następnie znalazły się w Guantánamo.
-Arbitralne i tajne przetrzymywanie narusza podstawowe zasady praw człowieka. Nie ma miejsca na taką niesprawiedliwość w XXI wieku – jej trwanie wywołuje gniew i raczej zagraża bezpieczeństwu niż je buduje- powiedziała Irene Khan.
Amnesty International wzywa USA do wysłuchania parlamentarzystów i parlamentarzystek i innych osób z całego świata wzywających do przeprowadzenia realnych zmian. Jednocześnie wszystkie rządy powinny zapewnić, że podczas działań antyterrorystycznych również będą przestrzegać swych międzynarodowych zobowiązań do ochrony praw człowieka.
Polscy parlamentarzyści i parlamentarzystka, którzy poparli program Amnesty International to: Czesław Czechyra, Iwona Guzowska i Marek Krząkała (wszyscy PO).
Członkowie i członkinie Amnesty International na całym świecie przeprowadzają dziś akcje na rzecz zamknięcia Guantánamo oraz zakończenia programu nielegalnego przetrzymywania. W Warszawie akcja odbędzie się o 16.00 na Chmielnej.
Więcej informacji
Strona międzynarodowa kampanii -Counter terror with justice-
Filmik z akcji w Warszawie
-Panorama- TVP 2 o akcji w Warszawie