Peru: Odpowiedzialność za prawa człowieka zaczyna się już w czasie kampanii wyborczej

-Peru przeżywa właśnie kluczowy moment polityczny. Ochrona praw człowieka powinna być najwyższym priorytetem kandydatów i kandydatek na urząd prezydenta. Kraj bez praw człowieka to kraj bez przyszłości- – powiedziała Nuria García, badaczka AI ds. Peru.
Amnesty International podkreśla w swoim liście otwartym rolę, jaką w przypadku pogwałceń praw człowieka w tym kraju odgrywała i odgrywa dyskryminacja.
Dyskryminacja członków społeczności rdzennych i wiejskich, która w trakcie trwającego wiele lat konfliktu zbrojnego przyniosła tysiące nadużyć i pogwałceń praw człowieka ze strony Świetlistego Szlaku i wojska, wciąż w tym kraju kwitnie.
-Podczas tego konfliktu środowiska marginalizowane społecznie były głównymi ofiarami poważnych nadużyć i pogwałceń praw człowieka, takich jak tortury, zabójstwa i zaginięcia. Dzisiaj te same środowiska doświadczają nowych pogwałceń praw człowieka, m.in. prawa do opieki medycznej i edukacji- – powiedziała Nuria García.
Amnesty International przyznaje, że przyjęty niedawno pierwszy Narodowy Plan Praw Człowieka stanowi doniosły krok dla kraju. Jednak jego rezultaty jedynie wówczas okażą się trwałe, jeśli osoba, która będzie kierowała państwem przez najbliższe pięć lat, wykaże wystarczająco dużo woli politycznej, aby go udoskonalać, wspierać i efektywnie wcielać w życie.
-Jedynie gwarancja poszanowania praw człowieka i fundamentalnych wolności sprawi, że w Peru będzie możliwe ugruntowanie państwa prawa i demokracji. Osiągnąć to można poprzez zdecydowane przejście w kierunku prawdziwego pojednania, które pozwoli wyleczyć rany przeszłości, oraz poprzez zapewnienie przyszłości, w której nie powtórzą się okropności dwóch ostatnich dziesięcioleci i w której prawa wszystkich obywateli Peru będą traktowane z jednakowym szacunkiem-.

  • Kopia listu otwartego Amnesty International do kandydatów na urząd prezydenta Peru jest dostępna na stronie:

http://web.amnesty.org/library/index/eslamr460062006
tłumaczenie: Małgorzata Grygierowska