Peru/Chile: Prawo ofiar: Fujimori przed obliczem sprawiedliwości

AMR 46/015/2005
Raport opublikowany w kontekście nowej kampanii Amnesty International, której celem jest zapobieżenie bezkarności przestępstw popełnionych za kadencji Fujimoriego, zawiera szczegóły dotyczące masakry piętnastu kobiet, mężczyzn i dzieci w Barrios Altos w Limie w 1991 roku i wymuszonego zaginięcia i zabójstwa dziewięciu studentów i profesora Uniwersytetu la Cantuta w 1992 roku.
-Na państwie chilijskim spoczywa odpowiedzialność prawna i moralna przeprowadzenia dochodzenia w sprawie dwudziestu przypadków pogwałceń praw człowieka, o które oskarżony jest Fujimori, i doprowadzenie do postawienia byłego prezydenta przed sądem, czy to w Peru, czy w Chile-, powiedziała dzisiaj Amnesty International.
Wiele przypadków przypisuje się grupie paramilitarnej zwanej Grupo Colina, stworzonej w 1992 roku w ramach Krajowej Służby Wywiadowczej pod dowództwem Vladimira Montesinos, doradcy Fujimoriego ds. wywiadu i jego zaufanego.
Pięćdziesiąt siedem osób powiązanych z Grupo Colina, w tym Montesinos, jest aktualnie sądzonych w Peru za takie przestępstwa, jak współudział w popełnieniu przestępstwa, porwanie, zabójstwo pierwszego stopnia i wymuszone zaginięcie w związku ze sprawami Uniwersytetu la Cantuta, Barrios Altos, porwaniami i zabójstwami dziewięciu mieszkańców El Santa (Ancash) z 1992 roku oraz zaginięciem i zabójstwem dziennikarza Pedro Yauri Bustamante w Huacho (Lima) w 1992 roku.
We wrześniu 2005 roku trzech z oskarżonych o przynależność do Grupo Colona przyznało się do udziału w zbrodniach, o które są oskarżeni, i przyznało, iż są winni zarzucanych im czynów.

-Zeznania byłych członków Grupo Colina nie tylko potwierdzają istnienie grupy paramilitarnej, ale także jej związek ze służbami wywiadowczymi i Albertem Fujimorim-m wyjaśnia Amnesty International.
-Pogwałcenia praw człowieka popełnione w Peru za czasów prezydentury Fujimoriego były systematyczne, a bezkarność uzyskała moc prawną. Powszechny i systematyczny charakter tych pogwałceń czyni z nich zbrodnie przeciwko ludzkości, to znaczy zbrodnie, które stanowią krzywdę dla całej ludzkości, dla każdego z nas-.
-Wszystkie państwa, w tym Chile, mają obowiązek przeprowadzenia dochodzenia i – jeśli okaże się konieczne – osądzenia i ukarania osób odpowiedzialnych za popełnienie lub zlecenie popełnienia zbrodni przeciwko ludzkości, a także zobowiązane są do współpracy w ich ujęciu, zatrzymaniu, wydaniu i ukaraniu-.

Informacje ogólne
Alberto Fujimori został zatrzymany 7 listopada 2005 roku w Chile na prośbę Peru, które przedstawi w ciągu najbliższych miesięcy wniosek o ekstradycję.
Orlando Álvarez, sędzia chilijskiego Sądu Najwyższego, wydał nakaz tymczasowego aresztowania byłego prezydenta za współudział w popełnieniu przestępstwa, kradzież funduszy publicznych, fałszowanie dokumentów, zabójstwo pierwszego stopnia, spowodowanie poważnych obrażeń ciała i wymuszone zaginięcia w związku z masakrą w Barrios Altos oraz zabójstwami i zaginięciami w La Cantuta.
Na mocy umowy ekstradycyjnej z 1932 roku zawartej pomiędzy Chile i Peru, państwo peruwiańskie ma 60 dni na formalne złożenie do władz chilijskich wniosku o ekstradycję. Decyzja zależy od Sądu Najwyższego w Chile. Sprawą będzie zajmował się sędzia Sądu Najwyższego Orlando Álvarez.
Od roku 1980 poważne pogwałcenia praw człowieka były popełniane przez Świetlisty Szlak, największą grupą opozycji zbrojnej, i przez Ruch Rewolucyjny Tupac Amaru. Przywódcy i członkowie obu grup obecnie odbywają wyroki za popełnione okrucieństwa.

tłumaczenie: Małgorzata Grygierowska