PIERWSZE MAŁOPOLSKIE SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI SZKOLNYCH GRUP AMNESTY INTERNATIONAL

Uczestnicy opowiadali o życiu grupy na terenie ich szkoły, omawialiśmy przykłady dobrych praktyk i trudności jakie mogą pojawić się w trakcie działania, w tym sposoby rozwiązywania problemów związanych z kwestią finansowania akcji szkolnych grup. Dużą część spotkania poświęciliśmy na wspólne planowanie. Opracowaliśmy przykładowy plan pracy szkolnej grupy na okres do końca bieżącego roku szkolnego przy uwzględnieniu trzech obszarów działania: środowiska szkolnego, środowiska lokalnego i samorządności szkolnej. Ustaliliśmy też jak powinny wyglądać kontakty z zespołem edukacyjnym, co działa dobrze, a nad czym powinniśmy jeszcze popracować.
Uczestnicy spotkania bardzo często podkreślali potrzebę kontaktu zarówno z zespołem, jak i z pozostałymi grupami. Planujemy stworzenie forum dyskusyjnego regionu i częste organizowaniem wspólnych spotkań. Powstał pomysł wspólnego wyjazdu i wzajemnych odwiedzin grup .Wydaje się, że nic innego, tylko stały kontakt i dzielenie się doświadczeniem może stanowić dobrą motywację do prężnego działania.
Nieobecni opiekunowie grup otrzymali relacje ze spotkania i opracowany program pracy.

Tematy