Pilna Akcja: Żądamy uwolnienia białoruskich działaczy

Po swoim zwolnieniu Natalia Radzina napisała na opozycyjnej stronie serwisu internetowego Karta 97: -Jestem wolna tylko dzięki wam. Dzięki każdemu działaczowi praw człowieka, każdemu politykowi i dziennikarzowi, który popierał mnie – choćby tylko i słowem. Jestem wolna dzięki wam, waszemu wsparciu i waszym modlitwom. Nie jestem mitologiczną bohaterką, to wy wspólnie tworzycie siłę nie do pokonania, wpływacie na wydarzenia na świecie-.
Sergej Waznjak wypowiedział się na temat warunków w więzieniu: -Nie byłem traktowany w specjalny sposób. Warunki były tak samo złe dla każdego. Centrum zatrzymań jest zatłoczone. To niewiarygodne, że w XXI wieku podejrzani , którzy wciąż mogą zostać oczyszczeni z zarzutów, są przetrzymywani w takich warunkach-.
29 stycznia o godzinie 22.35 Uładzimir Niaklajeu został przetransportowany do swojego mieszkania. Dziennikarze przy tym obecni usłyszeli: -Dziękuję wam wszystkim! Jestem bardzo wdzięczny za wasze wsparcie-. Iryna Halip powróciła do domu, do rodziców i syna Danika.
Warunki aresztu domowego Iryny Halip i Uładzimira Niaklajeu można określić jako drakońskie: nie mogą opuścić mieszkania, otworzyć drzwi, podejść do okna ani odebrać telefonu, a w ich mieszkaniach nieustannie przebywa dwóch funkcjonariuszy KGB.
Takie warunki są uznane przez Amnesty International za więzienne, w związku z czym oboje Niklajeu i Halip są w dalszym ciągu uważani za więźniów sumienia.
Amnesty International potwierdziła, iż Aleksander Atroszczankau, rzecznik prasowy Andreja Sannikaua, jest również więźniem sumienia. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że inni zatrzymani – o których Amnesty International nie była jeszcze w stanie zgromadzić wystarczających informacji – także są więźniami sumienia.
Prosimy o natychmiastowe wysyłanie apeli po białorusku, rosyjsku lub w swoim języku ojczystym:

  • Wezwij białoruskie władze do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia czternastu więźniów sumienia przetrzymywanych w więzieniu lub areszcie domowym, podając ich imiona i nazwiska (wymienione poniżej).
  • Wezwij białoruskie władze do wycofania zarzutów przeciwko tym czternastu więźniom (podając ich imiona) oraz wycofania zarzutów postawionych Natalii Razinej, Sergeiowi Waznjakowi, Witalowi Rymaszewskiemu, Anatolowi Paulauowi oraz Alegowi Korbanowi.
  • Przypomnij władzom Białorusi, że jako państwo, które podpisało i ratyfikowało Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, mają obowiązek zapewnić wolność zgromadzeń oraz wypowiedzi wszystkim osobom na terytorium kraju, a każda osoba ścigana za legalne i pokojowe wyrażanie swoich poglądów politycznych będzie traktowana jako więzień sumienia.
  • Wezwij władze do zapewnienia, że tak długo, jak którekolwiek z nich pozostaje zatrzymane, posiada możliwość kontaktu z rodziną, ma dostęp do swobodnie wybranego prawnika jak również opieki zdrowotnej, której może potrzebować.

PROSIMY O WYSYŁANIE APELI NA NASTĘPUJĄCE ADRESY, NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 14 MARCA 2011 r.:
Prezydent Aleksander Łukaszenka
Administracja Prezydenta Republiki Białorusi
ul.Karla Marksa, 38
220016 Mińsk Białoruś
Fax: +375 17 226 06 10/ +375 17 222 38 72
E-mail: [email protected]
zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prezydencie
Prokurator Generalny Grigorij Aleksiejewicz Wasilewicz
ul. Internatsionalnaja 22
220050 Mińsk Białoruś
Fax: 375 17 226 42 52
zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prokuratorze
Wysyłając apel po 14 marca prosimy o skontaktowanie się z najbliższym biurem Amnesty International.
Listy można wysyłać również za pośrednictwem ambasady w Warszawie:
Ambasada Republiki Białorusi
ul. Wiertnicza 58, 02-952 Warszawa
tel. (22) 742 09 90, 842 52 02
tel./fax (22) 742 09 80
e-mail: [email protected]
Jest to trzecia aktualizacja UA264/10. Dalsze informacje na stronie http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR49/001/2011/en
DODATKOWE INFORMACJE
Do chwili obecnej 14 więźniów sumienia to:

  • Kandydaci na prezydenta: Alaksiej Michalewicz; Mikałaj Statkiewicz; Uładzimir Niaklajeu; Andrej Sannikau;
  • Dziennikarze: Aleksander Atroszczenkau,rzecznik prasowy Andreja Sannikaua; Iryna Halip, korespondentka rosyjskiej gazety Nowaja Gazieta;
  • Komentator polityczny: Aleksander Fieduta;
  • Działacze opozycji: Paweł Sewjarjanets, opozycjonista i członek zespołu prowadzącego kampanię Witala Rymaszewskiego; Anatol Labiedźka, przewodniczący zjednoczonej Partii Obywatelskiej; Uładzimir Kobets, członek zespołu prowadzącego kampanię Andreja Sannikaua; Zmicer Bandarenka, koordynator opozycyjnej kampanii -Europejska Białoruś-; Aleksander Arastowicz i Sergei Martseleu, członkowie zespołu prowadzącego kampanię Mikałaja Statkiewicza; Anastazja Palażanka, zastępca lidera ruchu Młody Front.

FU UA: 264/10 Index: EUR 49/002/2011 Data wydania: 31 stycznia 2011
Tłumaczyła: Barbara Pawłowska