Pilna akcja: 22-03-2007/ FEDERACJA ROSYJSKA

9 marca sąd dzielnicowy w Niżnym Tagilu (Region Swierdłowski Federacji Rosyjskiej) uznał, że Michaił Triepaszkin ma zostać przewieziony do zwykłej kolonii karnej, która jest zakładem o ostrzejszym reżimie niż ten, w którym obecnie przebywa. Po transferze Triepaszkin będzie miał ograniczony dostęp do rodziny, przyjaciół, prawników i wszystkich osób, które go wspierają. Dodatkowo mogą mu grozić inne naruszenia praw człowieka, takie jak dalsza odmowa leczenia – jej konsekwencją może być pogorszenie się stanu zdrowia skazanego.

Amnesty International obawia się, że wniosek władz więzienia o przeniesienie Triepaszkina do kolonii karnej o ostrzejszym reżimie, uzasadniany naruszeniem przez niego regulaminu więzienia, ma podłoże polityczne i stanowi próbę ograniczenia jego dostępu do dziennikarzy i opinii publicznej.

Michaiła Triepaszkina w maju 2005 roku skazano na cztery lata pozbawienia wolności w otwartej kolonii karnej z powodu nielegalnego posiadania broni i ujawnienia tajemnic państwowych. Podczas pobytu w więzieniu kilkakrotnie kazano mu spędzić kilka dni w karcerze z powodu rzekomego naruszenia regulaminu więzienia.

Raz ukarano go za rzekome wniesienie alkoholu na teren kolonii karnej. Według prawnika Triepaszkina, wracając tego dnia z Nowego Tagila jego klient przyniósł flakonik (7 ml) wody toaletowej. Po powrocie do kolonii karnej pokazał go strażnikom, pytając się ich, czy może go wnieść na teren zakładu.
Innym razem oskarżono go o przeklęcie pracownika administracji więziennej. Jednakże później, pytany w sądzie przez prawników Triepaszkina, funkcjonariusz ten powiedział, że Michaił Triepaszkin nie mówił do niego ani nie znieważył go, mógł tylko powiedzieć cicho jakieś przekleństwo. Według prawników Triepaszkina, to jednak na podstawie tych dwóch przypadków władze więzienia podjęły decyzję o konieczności przewiezienia go do ostrzejszej kolonii karnej.
ZALECANE DZIAŁANIA:

Prosimy o natychmiastowe wysyłanie listów, emaili, faxów w języku rosyjskim, angielskim lub polskim:

– wyrażając zaniepokojenie transferem Michaiła Triepaszkina do zwykłej kolonii karnej;
– wzywając władze więzienia, aby zamiast tego – wysłały go natychmiast do szpitala, gdzie powinien przejść dokładne badania i otrzymać pomoc medyczną;
– powtarzając obawy Amnesty International, że Triepaszkin mógł zostać skazany po niesprawiedliwym procesie;
– powtarzając wezwanie AI, by zwolnić Michaiła Triepaszkina do czasu pełnego rozpatrzenia jego sprawy.

PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI NA ADRES:

1. Yury Ivanovich KALININ
Director
Federal Service for the Execution of Punishments
Ul. Zhitnaia 14
119991 g. Moskva
GSP – 1
Russian Federation
Fax: +7 495 982 1930
Forma grzecznościowa: Dear Director/ Szanowny Panie Dyrektorze

2. Yuri CHAIKA
Procurator General of the Russian Federation
103793 Moskva, Ul. Bolshaya Dimitrovka 15a, RUSSIAN FEDERATION
Fax: + 7 495 692 1725 (if someone answers say -fax please-)
Forma grzecznościowa: Dear Procurator General/ Szanowny Panie
Prokuratorze Generalny

W razie wysyłania apeli po 24 kwietnia 2007 r. prosimy najpierw skontaktować się z Zespołem Pilnych Akcji.

*Zespół Pilnych Akcji*
ul. Piękna 66A I p.,
00-672 Warszawa,
tel./fax: (022) 827 6000

*Amnesty International*
ul. Piękna 66A I p.,
00-672 Warszawa,
tel./fax: (022) 827 6000

*Amnesty International*
International Secretariat,
1 Easton Street,
London WC1X 8DJ,
Wielka Brytania