Pilna Akcja Arabia Saudyjska: Ścięcie i ukrzyżowanie.

Sąd kasacyjny utrzymał wyrok w mocy. Zgodnie z procedurą wyrok powinien teraz zostać przekazany do Najwyższej Rady Sądowniczej, której przewodniczy król. Jeśli rada go zatwierdzi, 22-latek może zostać ścięty w każdej chwili.
Najwyższa Rada Sądownicza może zatwierdzać kary śmierci lub odsyłać sprawy do sądu kasacyjnego do powtórnej oceny. Jednak według artykułu saudyjskiej gazety Okaz władze północnego miasta Hail, w którym przetrzymywany jest Muhammad Basheer al-Ramaly, rozpoczęły już przygotowania do egzekucji.
Muhammad Basheer al-Ramaly został skazany w lutym przez sąd powszechny w Hail za porwanie, torturowanie i zgwałcenie czterech chłopców w wieku od 3 do 7 lat. Bardzo niewiele wiadomo o przebiegu jego procesu, ale wyroki śmierci w Arabii Saudyjskiej są zwykle wydawane po nieuczciwych procesach, przeprowadzanych za zamkniętymi drzwiami. Al-Ramaly nie miał podczas procesu możliwości skorzystania z usług prawnika, a pojawiają się doniesienia, że mężczyzna może być chory psychicznie. Jeśli jest tak w istocie, skazywanie go na śmierć byłoby sprzeczne z Rezolucją 2004/67 Komisji Praw Człowieka ONZ, która wzywa państwa wciąż stosujące karę śmierci do -nieskazywania na karę śmierci osób cierpiących na jakąkolwiek formę choroby psychicznej i powstrzymania się od egzekucji takich osób-.
Oprócz kary śmierci, Muhammad Basheer al-Ramaly został także skazany na ukrzyżowanie ciała. Ukrzyżowania odbywają się w Arabii Saudyjskiej po ścięciu: ciało oraz odciętą głowę umieszcza się na skrzyżowanych belkach i wystawia na widok publiczny, co ma działać jako środek odstraszający.
PROSIMY O NIEZWŁOCZNE WYSYŁANIE APELI po arabsku, angielsku lub polsku, w których :
– wyjaśnią Państwo, że nie zamierzają usprawiedliwiać lub bagatelizować zbrodni, za które Muhammad Basheer al-Ramaly został skazany;
– zaapelują Państwo do króla o powstrzymanie egzekucji Muhammada Basheera al-Ramaly;
– zaapelują Państwo do króla o niezwłoczną zamianę jego wyroku, jak również wyroków innych osób skazanych na śmierć w Arabii Saudyjskiej, na karę pozbawienia wolności, co powinno stanowić wstęp do całkowitego zniesienie kary śmierci w tym kraju.
PROSIMY O WYSYŁANIE APELI PRZED 15 GRUDNIA DO:
Król i premier
His Majesty King -Abdullah Bin -Abdul -Aziz Al-Saud
The Custodian of the two Holy Mosques
Office of His Majesty the King
Royal Court, Riyadh
Kingdom of Saudi Arabia 
Faks: (przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych)
+966 1 403 1185 (proszę próbować do skutku)
Nagłówek: Your Majesty/Wasza Wysokość
Wicepremier i Minister Spraw Wewnętrznych
His Royal Highness Prince Naif bin -Abdul -Aziz Al-Saud, Ministry of the Interior, P.O. Box 2933, Airport Road
Riyadh 11134
Kingdom of Saudi Arabia
Faks: +966 1 403 1185 (proszę próbować do skutku)
Nagłówek: Your Royal Highness/Wasza Królewska Wysokość
Kopie do:
Prezes Komisji Praw Człowieka
Mr Bandar Mohammed -Abdullah al- Aiban
Human Rights Commission
P.O. Box 58889, King Fahad Road, Building No. 373
Riyadh 11515
Kingdom of Saudi Arabia
Faks:   +966 1 461 2061
Email:   [email protected]
Ambasada Królestwa Arabii Saudyjskiej
ul. Stępińska 55, 00-739 Warszawa
Faks: 022 840 56 36
Email: [email protected]
 
INFORMACJE DODATKOWE
Co najmniej 158 osób stracono w Arabii Saudyjskiej w 2007 r., a co najmniej 102 w 2008 r. Od początku tego roku potwierdzono doniesienia o wykonaniu 58 egzekucji.
Arabia Saudyjska stosuje karę śmierci w wielu rodzajach przestępstw, nawet tych bez skutku śmiertelnego. Postępowania sądowe nie spełniają międzynarodowych standardów sprawiedliwego procesu. Oskarżeni zwykle nie są reprezentowani przez prawnika, a w wielu przypadkach nie są też informowani o postępie prowadzonego przeciw nim postępowania. Mogą zostać skazani wyłącznie na podstawie zeznań uzyskanych pod przymusem albo na skutek tortur lub oszustwa.
Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w opracowaniu -Affront to Justice: Death Penalty in Saudi Arabia-.
Ostatnia znana egzekucja połączona z ukrzyżowaniem odbyła się w Arabii Saudyjskiej 29 maja tego roku (kliknij, aby uzyskać więcej informacji). 
Kontynuacja pilnej akcji nr 164/09 Indeks: MDE 23/031/2009
Tekst oryginalny po angielsku.
Tłumaczenie: Aleksandra Szkudłapska
Korekta i redakcja: Marcin Natorski