PILNA AKCJA ARABIA SAUDYJSKA: Powstrzymaj egzekucję Khalida ?Abdula Karima al-Mahamida.

Khalid al-Mahamid został aresztowany w Jeddah w kwietniu 2004 r. pod zarzutem przemytu narkotyków. W marcu 2007 r. sąd w Jeddah skazał go na 10 lat więzienia i 2000 batów. Sąd Kasacyjny uchylił jednak wyrok i odesłał sprawę do ponownego rozpatrzenia w pierwszej instancji. W kwietniu 2009 r. sąd w Jeddah skazał al-Mahamida na śmierć.
Skazani więźniowie w Arabii Saudyjskiej mogą być straceni bez uprzedniej informacji o terminie egzekucji. Oznacza to, że Khalid al-Mahamid może być w najbliższym czasie narażony na egzekucję.
Wiemy, że co najmniej 38 egzekucji miało miejsce w Arabii Saudyjskiej w tym roku. W 2008 r. co najmniej 102 osoby zostały stracone.
TŁO SPRAWY
Arabia Saudyjska stosuje karę śmierci dla szerokiego zakresu przestępstw. Kara ta jest zasądzana w procesach, które niezmiennie nie spełniają podstawowych międzynarodowych standardów sprawiedliwego procesu. Rozprawy odbywają się w tajemnicy, oskarżonym rzadko przyznawane jest prawo do bycia reprezentowanym przez prawnika, a w wielu przypadkach oskarżeni nawet nie są informowani o przebiegu postępowania sądowego przeciwko nim. Mogą być skazani wyłącznie na podstawie zeznań zdobytych przymusem lub podstępem.
W raporcie z 14 października ub. r. dotyczącym stosowania kary śmierci w Arabii Saudyjskiej Amnesty International zwróciła uwagę na skalę stosowania tej kary i na nieproporcjonalnie duży odsetek obcokrajowców (zwłaszcza z biednych krajów) wśród skazanych, por. Saudi Arabia: Affront to Justice: Death Penalty in Saudi Arabia (Index: MDE 23/027/2008), dostępny na stronie:
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/report/saudi-arabia-executions-target-foreign-nationals-20081014

ZALECANE DZIAŁANIA
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli w języku arabskim, angielskim bądź swoim ojczystym, w których własnymi słowami:
– poproszą Państwo Króla o wstrzymanie egzekucji Khalida -Abdul Karim al-Mahamida;
– poproszą Państwo Króla, aby niezwłocznie złagodził wyrok Khalida al-Mahamida i wszystkich innych skazanych na śmierć, czyniąc w ten sposób wstęp do ostatecznego zniesienia kary śmierci w Arabii Saudyjskiej;
– poproszą Państwo o udzielenie informacji, czy i w jaki sposób zagwarantowano prawo Khalida al-Mahamida do skutecznej obrony w  postępowaniu sądowym i do ubiegania się o ułaskawienie;
– przypomną Państwo, że władze powinny działać zgodnie z międzynarodowymi normami dotyczącymi sprawiedliwego procesu, w szczególności z oenzetowskimi -Gwarancjami procesowymi dla osób zagrożonych karą śmierci- (UN Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty), które przewidują, że kara śmierci może być zasądzona wyłącznie po sprawiedliwym procesie, podczas którego oskarżony posiada -odpowiednią pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania.-
ADRESACI APELI
Jego Wysokość Król -Abdullah Bin -Abdul -Aziz Al-Saud, Strażnik Dwóch Świętych Meczetów
His Majesty King -Abdullah Bin -Abdul -Aziz Al-Saud, The Custodian of the two Holy Mosques
Office of His Majesty the King
Royal Court
Riyadh
Kingdom of Saudi Arabia / Królestwo Arabii Saudyjskiej
Fax:   (przez MSW) +966 1 403 1185 (prosimy próbować kilka razy)
Nagłówek: Wasza Wysokość / Your Majesty
Jego Wysokość Książe Saud al-Faisal bin -Abdul -Aziz Al-Saud, Minister Spraw Zagranicznych
His Royal Highness Prince Saud al-Faisal bin -Abdul -Aziz Al-Saud
Minister of Foreign Affairs
Ministry of Foreign Affairs
Nasseriya Street
Riyadh 11124
Kingdom of Saudi Arabia  / Królestwo Arabii Saudyjskiej
Fax:   +966 1 403 0645
Nagłówek: Wasza Wysokość / Your Royal Highness
Jego Wysokość Książe Naif bin -Abdul -Aziz Al-Saud, Minister Spraw Wewnętrznych
His Royal Highness Prince Naif bin -Abdul -Aziz Al-Saud
Minister of the Interior
Ministry of the Interior
P.O. Box 2933
Airport Road
Riyadh 11134
Kingdom of Saudi Arabia / Królestwo Arabii Saudyjskiej
Fax:   +966 1 403 1185 (prosimy próbować kilka razy)
Nagłówek: Wasza Wysokość / Your Royal Highness
KOPIE DO
Przewodniczący Komisji Praw Człowieka
Turki bin Khaled Al-Sudairy
President
Human Rights Commission
P.O. Box 58889
King Fahad Road, Building No. 373
Riyadh 11515
Kingdom of Saudi Arabia / Królestwo Arabii Saudyjskiej
Fax:   +966 1 4612061
Ambasada Królestwa Arabii Saudyjskiej
ul. Stępińska 55, 00-739 Warszawa
Faks: 022 840 56 36
Email: [email protected]
PILNA AKCJA NR:133/09
AI Index: MDE 23/016/2009
Tłumaczenie: Mirona Maria Klorek
Korekta i redakcja: Marcin Natorski