Pilna Akcja Białoruś: Wasilij Juzepczuk zagrożony egzekucją

Osoba: Wasilij Juzepczuk (m) 30 lat
Wasilij Juzepczuk (——- ——- , Vasily Yusepchuk) był oskarżony o zamordowanie sześciu starszych kobiet. Został skazany na karę śmierci przez Okręgowy Sąd w Brześciu 29 czerwca 2009 roku. 2 października jego apelacja do Sądu Najwyższego została odrzucona. Vasily Yuzepchuk ma dziesięć dni od tej daty, aby wystosować prośbę do prezydenta Łukaszenki z prośbą o ułaskawienie. Od czasu, gdy prezydent objął urząd w 1994 roku, jedynie jeden taki przypadek został pozytywnie rozpatrzony.
Juzepczuk należy do marginalizowanej grupy Romów. Według jego adwokata może być niepełnosprawny intelektualnie. Nie potrafi pisać ani wymienić nazw miesięcy. Według jego relacji, dwukrotnie był bity w miejscu zatrzymania.
Na Białorusi skazani więźniowie nie otrzymują informacji o egzekucji, która odbywa się na ogół w ciągu kilku minut od momentu odrzucenia apelacji. Więźniowie zabierani są najpierw do jednego pokoju, gdzie w obecności dyrektora więzienia, prokuratora, oraz wysłannika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych informuje się ich, że ich apelacja została odrzucona a wyrok zostanie wykonany. Następnie zabiera się ich do pomieszczenia obok, gdzie zmusza się ich do zajęcia pozycji klęczącej a następnie strzela się im w tył głowy. Ich rodziny dostają informacje o wykonaniu egzekucji dopiero po upływie wielu dni bądź tygodni. Ciała nie są rodzinom wydawane.
ZALECANE DZIAŁANIE:
Prosimy o natychmiastowe wysłanie faksów i maili po rosyjsku, białorusku, angielsku bądź we własnym języku:

  • Nakłaniających Prezydenta Łukaszenkę do wydania ułaskawienia dla Wasilija Juzepczuka;
  • Apelujących o ustanowienie natychmiastowego moratorium odnośnie stosowania kary śmierci, zgodnie z rezolucją 63/ 168 przyjętą przez ONZ 18 grudnia 2008 roku.

APELE DO:
Alekander Łukaszenka
President
Administratsia Prezidenta Respubliki Belarus
ul. Karla Marksa, 38
220016 Minsk
BELARUS
Fax: +375 17 226 06 10
+375 17 222 38 72
E-mail: [email protected]
Forma grzecznościowa: Dear President Lukashenka
Możesz również wysłać apel do Ambasady Białorusi w Warszawie:
AMBASADA REPUBLIKI BIAŁORUŚ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ul. Wiertnicza 58, 02-952 Warszawa, Polska
Tel +48 (22) 742-0990
Tel/fax+48 (22) 742-0980
[email protected]
tłum. Natalia Misiewicz

Więcej o karze śmierci na Białorusi