Pilna Akcja: chiński działacz na rzecz praw człowieka oskarżony o "działalność wywrotową" – 12 luty 2008

Rodzina Hu Jia została poinformowana o stawianych mu zarzutach przez
Pekińskie Miejskie Biuro Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 29 stycznia. Jest przetrzymywany w ośrodku zatrzymań Miejskiego Biura Bezpieczeństwa Publicznego w Dougezhuang, dystrykt Chaoyang, Pekin. Jego prawnik Li Jingsong, który także jest pod policyjną obserwacją, rzekomo złożył podanie
o zwolnienie Hu Jia za kaucją z powodów zdrowotnych w połowie stycznia, ale
zostało ono formalnie odrzucone przez policję pod koniec miesiąca.

Oficjalne zatrzymanie Hu Jia po miesiącach aresztu domowego wydaje się próbą
powstrzymania go przed kontynuowaniem pokojowej działalności na rzecz praw
człowieka i uciszenia jego publicznej krytyki chińskich władz w przededniu
Igrzysk Olimpijskich 2008 w Pekinie. Sanowi także ostrzeżenie skierowane do
innych chińskich działaczy, żeby nie angażowali się w podobną działalność.

Przed oficjalnym zatrzymaniem Hu Jia publicznie wyrażał zaniepokojenie
łamaniem praw człowieka przez policję pekińską, w szczególności
aresztowaniami działaczy bez zachowania przewidzianych prawem
procedur. Chodziło m.in. o sprawę działacza Yang Chunlin, który także został
zatrzymany pod zarzutem -działalności wywrotowej-. Politycznie motywowane
zarzuty -działalności wywrotowej- są wciąż używane w Chinach do uciszania i
więzienia działaczy na rzecz praw człowieka, w tym takich, którzy jak Hu Jia
otwarcie krytykowali władze za łamanie praw człowieka.

W listopadzie 2007 Hu Jia uczestniczył za pośrednictwem kamery internetowej
w parlamentarnym przesłuchaniu w Parlamencie Europejskim, w którym
stwierdził, że Chiny nie wypełniły obietnic poprawienia sytuacji w zakresie
przestrzegania praw człowieka przed olimpiadą.

Wyślij apel do chińskich władz o natychmiastowe uwolnienie Hu Jia,

WU Aiying Buzhang – Minister of Justice

Sifabu
10 Chaoyangmen NandajieChaoyangqu
Beijingshi 100020
People’s Republic of China
Fax: 0086 10 65292345
E-mail: [email protected]
Przykładowy list w języku polskim:

Temat: Proszę niezwłocznie uwolnić HU JIA

Szanowny Panie Ministrze,

Wyrażam głębokie zaniepokojenie zatrzymaniem, działacza na rzecz praw
człowieka, HU JIA pod zarzutem -działalności wywrotowej- i odmawiania się mu
kontaktu z prawnikiem i rodziną oraz opieki medycznej, w tym codziennych
leków.

Wzywam Pana do spowodowania niezwłocznego uwolnienia HU JIA, ponieważ wydaje
się, że został zatrzymany wyłącznie z powodu zaangażowania w pokojową i
legalną działalność na rzecz praw człowieka, co stanowi pogwałcenie jego
fundamentalnego prawa do wolności wypowiedzi. W oczekiwaniu na zwolnienie
powinien mieć zapewniony kontakt z prawnikiem i rodziną oraz opiekę medyczną
w zakresie stosownym do jego potrzeb.

Rozumiem, że jego żona ZENG JINJAN także przebywa w areszcie domowym i
proszę Pana o podjęcie natychmiastowych działań w celu zakończenia
policyjnej inwigilacji i nękania jej oraz umożliwienia jej kontaktu ze
światem zewnętrznym w zgodzie z jej fundamentalnym prawem do wolności
poruszania się, wypowiedzi i stowarzyszania się.

Z poważaniem,

Podpis
Przykładowy list w języku angielskim:

Subject: Please release HU JIA without delay

Dear Minister,

I am deeply concerned that human rights activist Hu Jia has been detained on
charges of -inciting subversion- and is being denied access to his lawyer,
family members and daily medication.

I urge you to ensure that he is released without delay as he appears to be
detained solely for engaging in peaceful and legitimate human rights
activities in violation of his fundamental human rights to freedom of
expression. Pending his release, he should be provided with access to his
lawyer, family and any medical treatment he may require.

I understand that his wife, Zeng Jinjan, is also being held under house
arrest and ask that you take immediate action to end police surveillance and
harassment and allow her to contact the outside world in line with her
fundamental human rights to freedom of movement, expression and association.

Finally I would like to remind you that the detention without trial of human
rights activists runs counter to promises made by numerous Chinese officials
that human rights would improve in the run-up to the Beijing Olympics of
August 2008.

Sincerely,

Podpis

Tematy