Pilna Akcja – Chiny: Hu Jia musi mieć odpowiednią opiekę medyczną

Hu Jia odsiaduje trzy i półletni wyrok więzienia, otrzymany w roku 2008, za -podżeganie do buntu-. Przed uwięzieniem wykryto u niego zapalenie wątroby typu B. 12 kwietnia lekarz w pekińskim szpitalu więzienia miejskiego zadzwonił do matki Hu Jia i powiedział jej, że w kontrolnym badaniu medycznym wykryto guza w wątrobie jej syna. Lekarz wyjaśnił, że jako że choroba ta jest uleczalna, Hu Jia został odesłany z więzienia szpitalnego z powrotem do swojej celi. Jego rodzina poprosiła, aby władze więzienia udostępniły im pełny raport sporządzony z badania, w tym z tomografii komputerowej zleconej przez matkę Hu Jia w celu potwierdzenia diagnozy. Ich prośba została odrzucona.
Rodzina Ju Jia wierzy, że jego stan może być bardziej poważny niż to wynika z opinii lekarza więziennego, oraz że może mieć raka wątroby. Jego żona, Zeng Jinyan, prowadzi dokumentację pogarszającego się stanu zdrowia swojego męża od momentu jego uwięzienia. Lekarze więzienni odkryli w jego jamie brzusznej guza o średnicy około 3 cm. W poprzednim badaniu kontrolnym w szpitalnym więzieniu wykryto u Hu Jia kamienie żółciowe, zmiany chorobowe w wątrobie, oraz powikłania związane z nadciśnieniem z powodu przewlekłego schorzenia wątroby.
Jako że rodzina Hu Jia obawia się, że w więzieniu nie otrzymuje on odpowiedniego leczenia, zaczęła się zwracać z usilnymi prośbami do władz więzienia o zezwolenie na jego zwolnienie warunkowe z powodów medycznych, zgodnie z chińskim prawem. Ich wcześniejsza prośba o takie zwolnienie została odrzucona w roku 20009. Zeng Jinyan złożyła kolejny wniosek w tej sprawie w dniu 7 kwietnia 2010, który został ponownie odrzucony w dniu 12 kwietnia.
PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE LISTÓW w języku chińskim lub w swoim własnym, w których:

  • Wyrażą Państwo swoje poważne obawy związane z tym, że Hu Jia nie otrzymuje odpowiedniej opieki medycznej;
  • Wezwą Pańtwo władze do wydania rodzinie Hu Jia jego dokumentacji medycznej i wyników badań;
  • Wezwą Państwo władze do wydania zgody na warunkowe zwolnienie Hu Jia z więzienia z powodów medycznych, tak aby mógł zostać przebadany przez niezależnego lekarza i otrzymać odpowiednią opiekę medyczną.

PROSIMY O WYSYLANIE APELI PRZED 24 maja 2010 DO NASTEPUJĄCYCH OSÓB:
Dyrektor Biura Zarządu Pekińskiego Więzienia Miejskiego
Zheng Zhenyuan Juzhang
No.4 Lirenjie
Xuanwu district
Beijingshi, 100054
Chińska Republika Ludowa
Email: [email protected]
Nagłówek: Szanowny Panie Dyrektorze
Minister Sprawiedliwości Chińskiej Republiki Ludowej
WU Aiying Buzhang
Sifabu
10 Chaoyangmen Nandajie
Chaoyangqu
Beijingshi 100020
Chińska Republika Ludowa
Faks: +86 10 65292345
Email: [email protected]
Nagłówek: Szanowny Panie Ministrze
Oraz kopie do:
Premier Chińskiej Republiki Ludowej
WEN Jiabao Guojia Zongli
Biuro Generalne Rady Państwowej
2 Fuyoujie
Xichengqu
Beijingshi 100017
Chińska Republika Ludowa
Faks: +86 10 65961109
Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej
ul. Bonifraterska 1, 00-203 Warszawa
www.chinaembassy.org.pl
Faks: 022 635 42 11
Prosimy o wzięcie pod uwagę utrudnień w ruchu lotniczym, które spowalniają obieg przesyłek międzynarodowych. Jeżeli to możliwe, prosimy o używanie faksów do wysyłania apeli.
INFORMACJE DODATKOWE
Hu Jia został zatrzymany w dniu 27 grudnia 2007 pod zarzutem -podżegania do buntu przeciwko władzy państwowej- na podstawie par. 105 chińskiego Kodeksu Karnego oraz zamknięty w Pekinskim Policyjnym Areszcie Miejskim w prowincji Chaoyang. Jego proces miał miejsce 18 marca i 3 kwietnia 2008 r. W dniu 3 kwietnia 2008 skazany został na dwa i pół roku więzienia za -podburzanie do buntu-.
Przed uwięzieniem Hu Jia, zdiagnozowano u niego zapalenie wątroby typu B, na którą to chorobę przyjmował leki aż do swojego aresztowania. Z powodu ich długoterminowego stosowania, lekarstwa nie były już jednak skuteczne, a w styczniu 2009 odstawił je całkowicie.
Według przepisów prawa chińskiego dotyczących więźniów, Hu Jia kwalifikuje się do zwolnienia warunkowego z powodów medycznych, ponieważ odsiedział już jedną trzecią swego wyroku więzienia, a stan jego zdrowia jest przedmiotem poważnych obaw. Prośby ze strony rodziny Hu Jia o zapewnienie mu pomocy medycznej i badań poza więzieniem, jak również głosy z całego świata o zapewnienie mu odpowiedniej opieki medycznej, były ignorowane przez władze więzienia w latach 2008 i 2009.
tłum. B. Kumanek
PA: 77/10 Indeks: ASA 17/013/2010 Data Wydania: 12 kwiecień 2010
Na zdjęciu: Hu Jia w koszulce ze zdjęciem innego więźnia sumienia, Chena Guangchenga
Zobacz tę akcję w innych językach