Pilna Akcja Chiny: Nadal nie wiadomo, co się dzieje z Gao Zhishengiem.

Gao Zhisheng, prawnik broniący praw człowieka pochodzący z prowincji Shanxi w środkowych Chinach, spędził w rodzinnym mieście tylko kilka godzin. Według relacji mieszkańców, przekazanych nam przez przebywającą obecnie w USA żonę Gao Zhishenga, Geng He, pozwolono mu odwiedzić grób matki. Był pilnowany przez kilkunastu policjantów, zarówno lokalnych, jak i z policji pekińskiej. Nie jest jasne, czy mógł się spotkać z rodziną, która nadal jest pod ścisłą obserwacją policji. 
Gao Zhisheng wyglądał na chorego i wydawał się być o wiele chudszy niż przed swoim zniknięciem w lutym. Mimo ciepłej pogody miał na sobie zimowe ubrania. Amnesty International obawia się, że był torturowany lub źle traktowany.
Po otrzymaniu w grudniu 2006 r. wyroku w zawieszeniu Gao Zhisheng był pod dozorem policyjnym w Pekinie aż do stycznia b. r., kiedy to (wg informacji Radia Wolna Azja) pozwolono mu na wyjazd do Shaanxi z okazji chińskiego nowego roku. Jednakże już 4 lutego został zabrany z domu przez ponad 10 agentów i od tego czasu jest przetrzymywany w nieznanym miejscu.
PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE LISTÓW w języku chińskim (mandaryńskim) lub w swoim własnym, w których:
– wezwą Państwo władze, aby natychmiast i bezwarunkowo uwolniły Gao Zhishenga;
– wezwą Państwo władze, aby zapewniły Gao Zhishengowi dostęp do odpowiedniej opieki medycznej w trakcie przetrzymywania;
– wezwą Państwo władze, aby zagwarantowały, że Gao Zhisheng nie będzie torturowany ani źle traktowany podczas przetrzymywania;
– wezwą Państwo władze, aby ujawniły miejsce, w którym Gao Zhisheng jest przetrzymywany oraz powody i prawne uzasadnienie przetrzymywania go.
PROSIMY O WYSYŁANIE APELI PRZED 27 PAŹDZIERNIKA DO NASTĘPUJĄCYCH OSÓB:
Premier Chińskiej Republiki Ludowej / Prime Minister
WEN Jiabao Guojia Zongli
The State Council General Office
2 Fuyoujie, Xichengqu
Beijingshi 100017
People’s Republic of China
Faks: +86 10 65961109 (c/o Ministry of Foreign Affairs)
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Dyrektor Pekińskiego Biura Bezpieczeństwa Publicznego / Director of the Beijing Public Security Bureau
MA Zhenchuan Juzhang
Beijingshi Gong’anju
9 Dongdajie, Qianmen
Dongchengqu
Beijingshi 100740
People’s Republic of China
Faks: +86 10 65242927
Nagłówek: Szanowny Panie Dyrektorze / Dear Director
KOPIE DO:
Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego w Prowincji Shaanxi / Director of the Shaanxi Provincial Department of Public Security
WANG Rui Tingzhang
Shaanxisheng Gong’anting
Xinchengdayuan Donglou
Xi’anshi 710006
Shaanxisheng
People’s Republic of China 
Email:  [email protected]
Nagłówek: Szanowny Panie Dyrektorze / Dear Director
Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej
ul. Bonifraterska 1, 00-203 Warszawa
www.chinaembassy.org.pl
Faks: 022 635 42 11
INFORMACJE DODATKOWE
Obrońcy praw człowieka w ChRL, próbujący informować opinię publiczną o naruszeniach praw człowieka, kwestionujący działania rządu w obszarach uznanych za -politycznie wrażliwe- albo pomagający innym w dochodzeniu swoich praw, ryzykują poważne prześladowania. Wielu staje się więźniami sumienia po politycznych procesach, a coraz liczniejsi są przetrzymywani w aresztach domowych (policja prowadzi ich obserwację w sposób mocno ingerujący w ich prywatność, a przed ich domami stoją strażnicy).
W przypadku Gao Zhishenga powodem prześladowania stał się strajk głodowy, zorganizowany przez niego w lutym 2006 r. w celu zwrócenia uwagi na prześladowanie innych aktywistów, prowadzących pokojową działalność. Zatrzymano go pół roku później, a 22 grudnia 2006 r. skazano w niejawnym procesie na trzy lata więzienia w zawieszeniu na pięć lat za -podżeganie do obalenia rządu.- Odebrano mu także na rok prawa polityczne. Od momentu skazania był pod stałym nadzorem policji, znacznie ściślejszym niż w przypadku innych osób otrzymujących wyroki w zawieszeniu.
W kwietniu 2007 r. Gao Zhisheng publicznie ogłosił, że przed procesem był torturowany. Doprowadziło to do dalszej eskalacji prześladowań, zarówno jego, jak i jego rodziny.
13 września 2007 r. Gao Zhisheng opublikował list otwarty do Kongresu USA, w którym zwracał uwagę na pogarszającą się sytuację praw człowieka w Chinach. Dziewięć dni później aresztowali go policjanci w cywilnych ubraniach. Weszli do jego domu, rozebrali go i pobili do utraty przytomności. Podczas 6-tygodniowego przetrzymywania w areszcie był wielokrotnie bity i rażony prądem w genitalia. Inną formą tortur było trzymanie zapalonego papierosa tuż przy oczach. W rezultacie Gao Zhinsheng na pewien czas stracił wzrok.
Kontynuacja pilnej akcji numer 24/09
AI index: ASA 17/052/2009 (po kliknięciu na indeks dostęp do oryginału po angielsku, francusku i hiszpańsku)
Data wydania: 15/09/2009
Tłumaczenie: Katarzyna Janitz-De La Rue
Korekta i redakcja: Marcin Natorski