Pilna Akcja ? Ekwador ? Prawdopodobny więzień sumienia

17 października 2004 roku Guadalupe Llori została wybrana na urząd gubernatora prowincji Orellana z ramienia opozycyjnej partii Ponadnarodowy Zjednoczony Ruch Pachakutik – Nowe Państwo (El Movimiento Pluinacional Pachakutik – Nuevo País). Według jej adwokata i przedstawicieli lokalnych organizacji jest oskarżona o zorganizowanie strajku, który doprowadził do wstrzymania produkcji ropy naftowej w gminie Dayuma w Orellana, w północno-zachodnim, amazońskim regionie Ekwadoru. 7 grudnia 2007 r. została aresztowana w swoim domu przez ekwadorską armię i oskarżona o terroryzm i sabotaż w związku ze strajkiem. Trzeci zarzut – oszustwa – pojawił się, gdy była już w więzieniu, co każe sądzić, że chciano zatrzymać ją tam dość długo, by pozbawić ją urzędu.
Guadalupe Llori zaprzecza wszystkim stawianym jej zarzutom, a jej adwokat i lokalne organizacje broniące praw człowieka twierdzą, że nie ma wiarygodnych dowodów jej winy. Dodatkowo potwierdza to fakt, że sąd trzykrotnie wydał nakaz zwolnienia Guadalupe Llori z aresztu. Pomimo tego wciąż przebywa ona w więzieniu.
Dwukrotnie odmówiono Guadalupe Llori prawa do habeas corpus, czyli sądowej kontroli legalności uwięzienia i natychmiastowego uwolnienia, jeśli wskutek tej kontroli sąd orzeknie, że uwięzienie jest niezgodne z prawem. Prawo do habeas corpus jest zapisane w artykule 93 Konstytucji Ekwadoru. Co więcej odmowa habeas corpus narusza gwarancje procesowe przewidziane w Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka i Międzynarodowym Pakcie Praw Cywilnych i Politycznych, które to dokumenty Ekwador ratyfikował. Również Konstytucja Ekwadoru (artykuł 23, paragraf 27) w odniesieniu do procesu głosi, że prawo i procedury prawne powinny być sprawiedliwe.
TŁO WYDARZEŃ
W wyniku strajku, jaki miał miejsce w amazońskiej prowincji Orellana między 26 listopada a 2 grudnia 2007 roku aresztowano pod zarzutami terroryzmu i sabotażu dwadzieścia trzy osoby. Strajkujący domagali się, żeby rafinerie zatrudniały więcej miejscowych pracowników, a podatek dochodowy i inne świadczenia trafiały bezpośrednio do samorządów. W rezultacie strajków, które zdestabilizowały pracę lokalnego lotniska i zatrzymały produkcję ropy naftowej, 29 listopada rząd ogłosił stan wyjątkowy na terenie prowincji Orellana. 
Dwudziestu trzech aresztowanych, w tym Guadalupe Llori, armia przetrzymywała w ich domach lub miejscach pracy. Od tego czasu szesnaście osób uwolniono, nie stawiając im zarzutów, w tym siedem, dla których Konstytuanta, ciało powołane we wrześniu 2007 r. w celu modyfikacji konstytucji, ogłosiła amnestię w dniu 18 marca 2008 roku. Z amnestii skorzystało 360 osób.
PROSIMY O NIEZWŁOCZNE WYSYŁANIE APELI W JĘZYKU HISZPAŃSKIM LUB OJCZYSTYM:
– proszących władze o wyjaśnienie pod jakimi zarzutami Guadalupe Llori jest przetrzymywana w areszcie;
– wzywających władze do wykonania trzech sądowych nakazów zwolnienia Guadalupe Llori, jeśli nie ma dowodów potwierdzających zarzuty terroryzmu, sabotażu i oszustwa;
– jeśli zarzuty są potwierdzone, wzywając władze do przestrzegania prawa Guadalupe Llori do stanięcia przed sądem i przeprowadzenia procesu w rozsądnym okresie czasu, a w przeciwnym razie zwolnienia jej z aresztu;
– przypominając władzom, że jeżeli Guadalupe Llori będzie przetrzymywana na podłożu politycznym, będzie uznana za więźnia sumienia i Amnesty International będzie się domagać jej natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia.
APELE PROSIMY WYSYŁAĆ DO:
Prezydent Republiki Ekwadoru
Econ. Rafael Correa
Presidente Constitucional de La República del Ecuador                                  
Palacio de Carondelet
García Moreno 1043
Quito, ECUADOR
Faks: + (593 2) 2580 714 (Despacho Presidencial)
Email: [email protected]
Forma grzecznościowa: Dear President Correa / Excelentísimo Presidente Correa / Szanowny Panie Prezydencie
Prokurator Generalny
Dr. Washington Pesantez
Ministro Fiscal General del Estado   
Fiscalía General del Estado
Ministerio Público del Ecuador
Av. Eloy Alfaro N- 32-240 y República
Quito, ECUADOR
Faks:: + (593 2) 255 9957 lub 255 9958 (gdyby ktoś odebrał, należy powiedzieć -tono de fax, por favor-)
Email: [email protected] i [email protected]
Forma grzecznościowa: Dear Attorney General / Sr. Fiscal General / Szanowny Panie Prokuratorze
Minister Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Dr. Gustavo Jalk
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Av. Amazonas 4545 y Pereira. Edf.
Centro Financiero. Piso 10. Of. 1010
Quito, ECUADOR
Faks: + (593 2) 298 1202
Forma grzecznościowa Dear Sir / Sr. Ministro / Szanowny Panie Ministrze
KOPIE DO:
Ambasada Republiki Ekwadoru
ul. Rejtana 15 m.15
02-516 Warszawa
Faks: 022 848 81 96
Email: [email protected]
W przypadku wysyłania apeli po 6 maja prosimy o kontakt z Zespołem Pilnych Akcji ([email protected]).

Tematy