Pilna Akcja Iran: Egzekucja Safara Angootiego przełożona, ale nie odwołana

Zdaniem jego prawnika, przełożenie egzekucji ma dać skazanemu czas na przekonanie rodziny ofiary do przyjęcia odszkodowania w zamian za zgodę na jego ułaskawienie.
Egzekucję Safara przełożono już drugi raz. Po raz pierwszy miał zostać stracony 4 maja. Wówczas egzekucję wstrzymano w ostatniej chwili.
Wykonywanie kary śmierci za czyny popełnione przed ukończeniem 18 roku życia jest niezgodne z prawem międzynarodowym.
Więcej o sprawie Angootiego można dowiedzieć się z poprzedniej akcji – proszę kliknąć tu.
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli w jęz. perskim, angielskim, arabskim, francuskim lub swoim ojczystym, w których:
– wyrażą Państwo zadowolenie z przełożenia egzekucji Safara Angootiego i wezwą Państwo władze do niezwłocznej zmiany wyroku;
– wezwą Państwo władze do zmiany wszystkich pozostałych wyroków śmierci wydanych wobec osób, które nie miały ukończonych 18 lat w chwili popełnienia czynu;
– przypomną Państwo, że Iran jest stroną Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji Praw Dziecka, które zakazują stosowania kary śmierci wobec takich osób.
ADRESACI APELI:
Zwierzchnik Sądownictwa / Head of the Judiciary
Ayatollah Sadeqh Larijani,
Howzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh (Office of the Head of the Judiciary),
Pasteur St., Vali Asr Ave. south of Serah-e Jomhouri,
Tehran 1316814737,
Islamic Republic of Iran / Islamska Republika Iranu
E-mail  przez stronę internetową http://www.dadiran.ir/tabid/81/Default.aspx (pierwsza rubryka oznaczona gwiazdką: imię nadawcy; druga rubryka oznaczona gwiazdką: nazwisko; trzecia rubryka oznaczona gwiazdką: adres email nadawcy)
Forma grzecznościowa: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Zwierzchnik Sądownictwa w Teheranie / Head of Tehran Judiciary
Ali Reza Avaei
Karimkhan Zand Avenue
Sana-i Avenue,
Corner of Ally 17, No 152,
Tehran, Islamic Republic of Iran
Email: [email protected]
Forma grzecznościowa: Szanowny Panie / Dear Mr Avaei 
KOPIE DO:
Dyrektor Centrali ds. Praw Człowieka / Director, Human Rights Headquarters of Iran
Mohammad Javad Larijani
Howzeh Riassat-e Ghoveh Ghazaiyeh
Pasteur St, Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhuri, Tehran 1316814737, Islamic Republic of Iran
Fax: +98 21 3390 4986 (proszę próbować do skutku)
Email: [email protected] (w temacie proszę wpisać: FAO Mohammad Javad Larijani)
Ambasada Islamskiej Republiki Iranu
ul. Królowej Aldony 22, 03-928 Warszawa
Faks: (0) 22 617 84 52
Email: [email protected]
Tłumaczenie: Marcin Natorski
Druga kontynuacja pilnej akcji nr 275/09,  indeks AI: MDE 13/111/2009
Tekst oryginału (angielski, francuski, hiszpański) – kliknij tu.