Pilna Akcja Iran: Powtórne aresztowanie Emadeddina Baghi

Emadeddin Baghi został aresztowany w swoim domu o 6.45 rano 28 grudnia 2009 roku przez czterech uzbrojonych mężczyzn w cywilu, którzy siłą weszli do jego domu w żaden sposób się nie legitymując. Mężczyźni dotkliwie pobili jego szwagra, a gdy Emadeddin Baghi zapewnił żonę i córkę, że będzie silny w więzieniu, powiedzieli, że nie będzie żył wystarczająco długo, aby potrzebować siły.
Władze nie poinformowały rodziny, co się stało z Baghim, ani nie pozwoliły mu na kontakt z prawnikiem.  6 stycznia członek rodziny doniósł, że więzień wypuszczony niedawno z więzienia Evin w Teheranie słyszał w więzieniu głos Emadeddina Baghiego. Baghi cierpi na poważne schorzenia, wynikające w dużym stopniu z jego poprzednich pobytów więzieniu.
Emadeddin Baghi prawdopodobnie jest przetrzymywany w odosobnieniu w więzieniu Evin. Jego lekarz zwrócił się do władz z prośbą, aby nie wywierać na niego nacisków, aby nie pogorszyć jego stanu zdrowia.
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli w języku perskim, arabskim, angielskim, francuskim lub w swoim ojczystym, w których własnymi słowami:
– wezwą Państwo władze, aby natychmiastowo i bezwarunkowo uwolniły Emadeddina Baghiego, ponieważ jest więźniem sumienia;
– wezwą Państwo władze, aby natychmiast ujawniły jego miejsce pobytu, zagwarantowały, że nie grożą mu tortury ani złe traktowanie, zapewniły dostęp do wybranego przez niego prawnika, rodziny i opieki medycznej;
– przypomną Państwo władzom, że Iran należy do sygnatariuszy Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych i w związku z tym jest zobowiązany przestrzegać prawa do wolności wypowiedzi.
Prosimy o możliwie szybkie wysyłanie apeli do następujących adresatów:
Przywódca Republiki Islamskiej
Ajatollah Sayed Ali Khamenei
The Office of the Supreme Leader
Islamic Republic Street – End of Shahid Keshvar Doust Street, Tehran, Islamic Republic of Iran
Email:  [email protected]
przez stronę internetową: http://www.leader.ir/langs/en/index.php
Forma grzecznościowa: Your Excellency/Wasza Ekscelencjo
Szef Sądownictwa w Teheranie / Head of Tehran Judiciary
Mr Ali Reza Avaei
Karimkhan Zand Avenue
Sana’i Avenue, Corner of Alley 17, No 152
Tehran, Islamic Republic of Iran
Email: [email protected]
Forma grzecznościowa: Dear Mr Avaei/Szanowny Panie
Kopie apeli do:
DIRECTOR, HUMAN RIGHTS HEADQUARTERS OF IRAN
HIS EXCELLENCY MOHAMMAD JAVAD LARIJANI
Bureau of International Affairs, Office of the Head of the Judiciary, Pasteur St., Vali Asr Ave. south of Serah-e Jomhouri, Tehran 1316814737, Islamic Republic of Iran
Email: [email protected]
Fax: +98 21 5 537 8827 (prosimy próbować do skutku)
Ambasada Islamskiej Republiki Iranu
ul. Królowej Aldony 22, 03-928 Warszawa
Faks: (0) 22 617 84 52
Email: [email protected]
DODATKOWE INFORMACJE
Emaddedin Baghi jest wybitnym obrońcą praw człowieka, dziennikarzem i pisarzem, który był wielokrotnie więziony. Jest założycielem Związku na rzecz obrony praw więźniów (Association for the Defence of Prisoners’ Rights – ADPR), zamkniętego przez władze w sierpniu 2009, gdy jednocześnie padało wiele zarzutów, że siły bezpieczeństwa dopuściły się wielu przypadków łamania praw człowieka od czasu wyborów prezydenckich w czerwcu 2009. Od czasu powstania w roku 2002, organizacja zbierała informacje o torturach i innych przypadkach złego traktowania zatrzymanych.
W październiku 2008 roku Baghi został zwolniony z więzienia Evin po rocznym wyroku za -stwarzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego,- otrzymanym niesprawiedliwie w roku 2003 na skutek krytyki kary śmierci.
W areszcie nie był wypuszczany do toalety przez cztery dni i władze więzienne opóźniały dostęp do opieki medycznej, której pilnie potrzebował. W końcu otrzymał opiekę medyczną, lecz wciąż jeszcze cierpi na problemy z nerkami, pęcherzem i inne wynikające z zastosowanego sposobu leczenia. Zarówno on, jak i członkowie jego rodziny zostali oczyszczeni z dalszych zarzutów związanych z pracą na rzecz człowieka przez sąd apelacyjny, ale sprawa została odesłana do kolejnego sądu.
Podczas ostatnich tygodni aresztowani zostali także inni obrońcy praw człowieka, w tym kilku członków Komitetu Reporterów Praw Człowieka (Committee of Human Rights Reporters): Saeed Kalanaki, Saeed Jalalifar, Shiva Nazar Ahari, Koohyar Goodarzi, Saeed Haeri, Parisa Kakayi i Mehrdad Rahimi.
Wśród aresztowanych 28 grudnia jest były minister spraw zagranicznych Ebrahim Yazdi, lat 78, będący jednym z przywódców Irańskiego Ruchu Wolności (Iran Freedom Movement). Są też doradcy byłego prezydenta Mohammeda Chatamiego (Morteza Haji i Hasan Rasoulid, którzy prowadzą organizację pozarządową -Baran-) i doradcy kandydata w czerwcowych wyborach prezydenckich Mira Hosejna Musawiego (Alireza Beheshti, Ghorban Behzadian-Nejad i Mohammad Bagherian).
Przynajmniej sześciu wiodących dziennikarzy, czterech mężczyzn (Mashallah Shamsolvaezin, Morteza Kazemian, Keyvan Mehregan i Reza Tajik) i 2 kobiety (Badrolsadat Mofidi i Nasrin Vaziri), zostało także aresztowanych 28 i 29 grudnia.
Mashallah Shamsolvaezin, były wiceprezes Irańskiego Związku Dziennikarzy (formalnie zamkniętego w roku 2008) został aresztowany 29 grudnia przez sześciu przedstawicieli służb bezpieczeństwa w cywilu, którzy siłą wdarli się do jego domu. Zażądał od nich pokazania nakazu aresztowania, ale zagrożono mu tylko, że zostanie przewieziony w nieznane miejsce. Morteza Kazemian, prawdopodobnie piszący na stronie interetowej Jaras, dziennikarz z kręgów bliskich Mirowi Hosejnowi Musawiemu, został aresztowany około 1 nad ranem 29 grudnia. Reza Tajik, dziennikarz gazety codziennej -Etemad-, został aresztowany przez służby bezpieczeństwa pod redakcją gazety ok. 14.15 również 29 grudnia. Poprzednio był przetrzymywany około 46 dni zaraz po wyborach. Badrolsadat Mofidi jest sekretarzem Irańskiego Związku Dziennikarzy, a Nasrin Vaziri jest korespondentką parlamentarną agencji informacyjnej ILNA (Iranian Labour News Agency) i Khabar Online.
Pilna Akcja nr 05/10
Wersja angielska, francuska i hiszpańska dostępne tu: MDE 13/005/2010
Tłumaczenie: Katarzyna Janitz-De La Rue
Korekta i redakcja: Marcin Natorski