Pilna Akcja, Iran: zbliżająca się egzekucja

47-letni Ja-far Kazemi został aresztowany 18 lub 19 września 2009 roku, po masowych protestach z 18 września, i został przewieziony do więzienia Evin w Teheranie. Oskarżono go o udział w antyrządowych demonstracjach, w których wzięły udział setki ludzi, jednak nie postawiono mu zarzutu użycia siły. Skazano go na karę śmierci za -wrogość wobec Boga-. Prawdopodobnie został również uznany winnym szerzenia -propagandy przeciwko systemowi-. Był sądzony z przynajmniej jeszcze jednym mężczyzną, Mohammadem Alim Hajim Aghaeim, któremu prawdopodobnie postawiono podobne zarzuty, chociaż Amnesty International nie wie, czy on także został skazany na śmierć. Z doniesień wiadomo, że siły bezpieczeństwa przesłuchiwały Ja-fara Kazemiego przez wiele miesięcy i że naciskano na niego, choć nieskutecznie, by przed kamerą -przyznał się do winy-. 26 kwietnia 2010 roku dowiedział się, że sąd apelacyjny potwierdził wydany na niego wyrok śmierci. Jego adwokat, który miał ograniczone możliwości kontaktu z klientem, złożył wniosek o przeprowadzenie nadzwyczajnej rewizji przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dopóki wniosek nie zostanie zaakceptowany, egzekucja może odbyć się w każdej chwili.
Ja-far Kazemi był aresztowany za członkostwo w PMOI w latach 80. i 90. Jeden z jego synów przynależy do PMOI i mieszka w Camp Ashraf, irakijskiej bazie Organizacji. W związku z powyborczymi protestami na śmierć zostali skazani również: Amir Reza Arefi, Mohammad Amin Valian, Motahareh (Simin) Bahrami, jej mąż Mohsen Daneshpour Moghaddam, ich syn Ahmad Daneshpour i przyjaciele Hadi Gha-emi i Rayhaneh Haj Ebrahim (kobieta) oraz Abdolreza Ghanbari.
PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE LISTÓW w języku perskim, arabskim, angielskim, francuskim lub swoim własnym

  • ojczystym, w których:
  • Wezwą Państwo władze Iranu, by nie przeprowadzały egzekucji na Ja-farze Kazemim i poproszą o wyjaśnienie, jak Wezwą Państwo władze, aby złagodziły wszystkie wydane w Iranie wyroki śmierci, w tym te nałożone w związku z powyborczymi protestami;
  • Przypomną Państwo władzom Iranu, że zgodnie z Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych, którego Iran jest stroną, wyrok śmierci może być wydany wyłącznie za -najcięższe zbrodnie-, które Komitet Praw Człowieka sprecyzował jako -zamierzone zbrodnie posiadające śmiertelne lub wielce poważne konsekwencje-.

Aby ułatwić władzom identyfikację Ja-fara Kazemiego, prosimy, aby w apelach nazywać go -Ja-far Kazemi, syn Bahmana-.
PROSIMY O WYSYŁANIE APELI PRZED 11 czerwca 2010 DO NASTEPUJĄCYCH OSÓB:
Minister Sprawiedliwości
Ayatollah Sadegh Larijani
Office of the Head of the Judiciary
Pasteur St., Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhouri, Tehran, 1316814737
Islamic Republic of Iran | Islamska Republika Iranu
Email przez stronę: http://www.dadiran.ir/tabid/75/Default.aspx
Nagłówek: Szanowny Panie Ministrze/Your Excellency
Przywódca Republiki Islamskiej
Ayatollah Sayed -Ali Khamenei
The Office of the Supreme Leader
Islamic Republic Street – End of Shahid Keshvar Doust Street, Tehran, Islamic Republic of Iran
Email: [email protected]
via website: http://www.leader.ir/langs/en/index.php-p=letter (English)
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo/Your Excellency
Prosimy również o wysyłanie kopii do Ambasady Iranu w Warszawie:
Ambasada Islamskiej Republiki Iranu
ul. Królowej Aldony 22, 03-928 Warszawa
Fax: 022 617 84 52
Email: [email protected]
DODATKOWE INFORMACJE
Od czasu spornych wyborów prezydenckich przeprowadzonych w czerwcu 2009 roku aresztowano ponad 5000 ludzi, w tym 1000 podczas i po zakończeniu masowych demonstracji 27 grudnia, w święto religijne Aszura. Wśród zatrzymanych są politycy i działacze polityczni, studenci, obrońcy praw człowieka i dziennikarze. Na początku marca 2010 roku doszło do dużej fali aresztowań obrońców praw człowieka.
Wiele osób zatrzymanych od czerwca 2009 roku było sądzonych w rażąco niesprawiedliwych procesach, w wyniku których nałożono na nich długie wyroki więzienia i kilka wyroków chłosty. W związku z powyborczymi protestami co najmniej 15 skazano na śmierć za -wrogość wobec Boga-. W styczniu 2010 roku powieszono publicznie dwie osoby – Mohammada Rezę Ali-Zamaniego oraz Arasha Rahmanipoura – po tym, jak zostali skazani w niesprawiedliwych procesach za -wrogość wobec Boga- i członkostwo w Anjoman-e Padeshahi-e Iran (API), nielegalnej grupie opowiadającej się za przywróceniem w Iranie monarchii. Według doniesień złagodzono cztery inne wyroki śmierci.
UA: 102/10 Index: MDE 13/047/2010 Issue Date: 30 April 2010
tłum. Joanna Gałecka