PILNA AKCJA IZRAEL (Terytoria Okupowane): Armia izraelska burzy domy Palestyńczyków.

Izraelska armia skonfiskowała zbiornik wody, wykorzystywany przez mieszkańców, jak również traktor i przyczepę używane do transportu wody. Palestyńczycy zostali pozbawieni schronienia i wody w okresie upałów.
W pobliżu wsi znajduje się studnia, jednak korzystać z niej mogą tylko izraelscy osadnicy. Mieszkańcy są zależni od traktora z przyczepą, dzięki któremu mogli przywozić wodę z różnych źródeł, oddalonych niekiedy 20 km od wsi.
Pięć innych rodzin z pobliskiej wioski Hadidiya jest zagrożonych natychmiastową eksmisją, a co najmniej dwanaście innych rodzin walczy z nakazem eksmisji i wyburzenia ich domów przed izraelskim sądem wojskowym. Szanse na osiągniecie sukcesu są jednak niewielkie. W sumie ponad 150 osób, w większości dzieci, zagrożonych jest utratą domów i eksmisją z tego terenu.
Domy kilku z tych rodzin były wielokrotnie niszczone w ciągu ostatnich lat, wszystkie stoją przed perspektywą dalszych wysiedleń, gdyż izraelska armia zwiększyła trwające już od dziesięcioleci wysiłki, by zmusić lokalne społeczności palestyńskie do opuszczenia dużego obszaru Doliny Jordanu (wyznaczonych jako -zamknięty teren wojskowy-). Mieszkańcom odmówiono dostępu do wody, ograniczono im możliwość poruszania się, a w dodatku pozbawiono ich środków do życia poprzez konfiskatę zwierząt. Po wcześniejszych aktach wyburzania domów rodziny odbudowywały je w tym samym miejscu lub w pobliżu, ale obecnie jest im niezwykle trudno przetrwać na tym obszarze.
TŁO WYDARZEŃ
Pomimo izolacji, mieszkańcy tych wiosek są zdeterminowani, by pozostać w rejonie, gdzie mieszkali długo przed zajęciem tych terenów przez izraelską armię w 1967 roku. Z radością przyjęli międzynarodową solidarność z nimi i naciski na władze izraelskie, by zaprzestać wyburzeń domów. Jednak, ze względu na spadek zainteresowania międzynarodowej opinii publicznej, wzrasta zagrożenie dla mieszkańców wiosek, tak więc ponowienie działań ma kluczowe znaczenie.
Od lat Izrael prowadzi politykę dyskryminacji, wyburzając domy Palestyńczyków i jednocześnie zezwalając na budowę dziesiątek izraelskich osiedli na Terytoriach Okupowanych, co w świetle prawa międzynarodowego jest nielegalne. Poza tym Palestyńczykom konfiskuje się grunty i odmawia im się pozwoleń na budowę. Opuszczone lub skonfiskowane grunty często wykorzystywane są pod budowę nielegalnych osiedli izraelskich. Prawo międzynarodowe zabrania siłom okupującym osadzania własnych obywateli na ziemiach okupowanych. Palestyńczycy, a w szczególności palestyńscy mieszkańcy wsi w Dolinie Jordanu, cierpią z powodu wyjątkowych nacisków. Większość Doliny Jordanu na Zachodnim Brzegu została sklasyfikowana przez armię izraelską jako -zamknięte tereny wojskowe- lub przejęta przez 36 osiedli izraelskich.
ZALECANE DZIAŁANIA
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli w języku angielskim, hebrajskim lub swoim ojczystym, w których własnymi słowami:
– potępią Państwo burzenie domów i zagród zwierząt oraz konfiskatę zbiornika wody i traktora w  Ras al-Ahmar;
– wezwą Państwo władze do natychmiastowego uchylenia wszystkich nie wykonanych jeszcze nakazów eksmisji i wyburzeń w okolicy Hadidiya;
– wezwą Państwo władze do zawieszenia  wyburzeń domów i przymusowych eksmisji na Zachodnim Brzegu do momentu dostosowania prawa do standardów międzynarodowych;
– wezwą Państwo władze do zniesienia ograniczeń nałożonych na Palestyńczyków z Doliny Jordanu, w szczególności do zapewnienia im dostępu do wody, prądu i innych niezbędnych usług oraz umożliwienia im swobodnego przemieszczania się w Dolinie Jordanu i innych rejonach Zachodniego Brzegu;
– zaapelują Państwo, by odpowiedzialność za regulacje w zakresie planowania przestrzennego i budowania w  Dolinie Jordanu i na Terytoriach Okupowanych została odebrana izraelskim władzom wojskowych i przekazana wyłącznie lokalnym społecznościom palestyńskim.
ADRESACI APELI
Minister Obrony / Minister of Defence
Ehud Barak
Minister of Defence
Ministry of Defence
37 Kaplan Street, Hakirya
Tel Aviv 61909, Israel
Fax:   +972 3 691 6940
Email:   [email protected]
Nagłówek: Dear Minister / Szanowny Panie Ministrze
Główny Prokurator Wojskowy / Military Judge Advocate General
Brigadier General Avihai Mandelblit
Military Judge Advocate General
6 David Elazar Street
Hakirya, Tel Aviv, Israel
Fax:   +972 3 608 0366, +972 3 569 4526
Email:   [email protected], [email protected]
Nagłówek: Dear Judge Advocate General/ Szanowny Panie Prokuratorze
Dowódca Armii Izraelskiej na Zachodnim Brzegu / IDF Commander, West Bank
Major General Gadi Shamni
Commander, West Bank
GOC Central Command
Military Post 01149
Battalion 877, Israel Defense Forces
Israel
Fax:   +972 2 530 5741, +972 2 530 5724
Nagłówek: Dear Major General Shamni/ Szanowny Panie Generale Shamni
KOPIE DO
Specjalny Wysłannik Kwartetu Bliskowschodniego (USA, UE, Rosja, ONZ) / Quartet Representative to the Middle East
Mr Tony Blair
Quartet Representative to the Middle East
The Office of Tony Blair
P.O. Box 60519
London, W2 7JU
United Kingdom
Email:  [email protected]
Nagłówek: Dear Mr Blair/ Szanowny Panie Blair
Ambasada Państwa Izrael
ul. Krzywickiego 24
02-078 Warszawa
Faks: 022 825 16 07
E-mail:
Apele prosimy wysyłać najpóźniej do 17 lipca.
Indeks AI: MDE 15/020/2009
Pilna Akcja Nr 139/09
Tłumaczenie: Agata Basińska
Korekta i redakcja: Mirona Maria Klorek i Marcin Natorski