Pilna Akcja Jemen: zatrzymano drugiego syna Hishama Bashraheela

Muhammad Bashraheel został aresztowany 5 stycznia, dzień przed zatrzymaniem jego ojca Hishama Bashraheela i brata Haniego Bashraheela. Cała trójka znajduje się w wydziale dochodzeniowo-śledczym w Adenie. Dzisiaj umożliwiono im kontakt z rodzinami i adwokatami, na co rzekomo nie zezwalano do tej pory. Nie jest jasne, czy mężczyźni będą nadal mogli regularnie się z nimi kontaktować. Zatrzymani mogą być więźniami sumienia, przetrzymywanymi wyłącznie za pokojowe korzystanie z prawa do wolności słowa oraz zrzeszania się.
Trzej mężczyźni brali udział w strajku okupacyjnym w siedzibie gazety w położonym na południu kraju mieście Aden. Strajk rozpoczęto 4 stycznia, dokładnie osiem miesięcy po tym, jak władze wydały zakaz drukowania i dystrybucji gazety al-Ayyam. 4 stycznia służby bezpieczeństwa otworzyły ogień do protestujących, na który odpowiedzieli pracownicy ochrony gazety. Zginął jeden członek służb bezpieczeństwa, a trzech zostało rannych; zginął również jeden ochroniarz, a trzech jego kolegów odniosło obrażenia.
30 kwietnia 2009 roku władze skonfiskowały wszystkie egzemplarze al-Ayyam z ulicznych stoisk z gazetami oraz punktów dystrybucji w stolicy kraju, Sanie, oraz w położonych na południu miastach. Podobnie postąpiono z sześcioma innymi gazetami 4 maja, kiedy służby bezpieczeństwa zabarykadowały również siedzibę al-Ayyam, aby uniemożliwić kolportaż gazety. Członkowie służb bezpieczeństwa stacjonowali tam do 6 stycznia, do momentu przeprowadzenia przez służby nalotu na siedzibę i skonfiskowania komputerów. 5 maja rząd zakazał drukowania wszystkich gazet, które w jego ocenie opisując demonstracje na południu Jemenu, wyraziły poparcie dla secesji południowej części kraju. Mimo to w 2009 roku al-Ayyam udało się publikować niektóre wiadomości na stronie internetowej.
Prosimy o niezwłoczne (najpóźniej do 18 lutego) wysyłanie apeli w języku arabskim, angielskim lub ojczystym, w których:
– zaapelują Państwo do władz, aby zapewniły Hishamowi, Haniemu i Muhammadowi Bashraheelom oraz innym osobom nadal przebywającym w areszcie w związku z protestami w siedzibie gazety al-Ayyam ochronę przed torturami i maltretowaniem oraz umożliwiły im szybki i regularny dostęp do adwokatów, których sami wybiorą, rodzin oraz pomocy medycznej, której mogą potrzebować;
– wezwą Państwo władze, aby ujawniły postawione zatrzymanym zarzuty oraz aby prowadzone przeciwko nim postępowanie spełniało międzynarodowe standardy sprawiedliwego procesu;
– wyrażą Państwo zaniepokojenie faktem, że zatrzymani mogą być przetrzymywani wyłącznie za pokojowe korzystanie z prawa do wolności słowa oraz zrzeszania się i zaznaczą, że jeśli tak jest, Amnesty International zmuszona będzie uznać ich za więźniów sumienia i wezwać do ich natychmiastowego i bezwarunkowego zwolnienia.
ADRESACI APELI:
 
Prezydent

His Excellency General -Ali -Abdullah Saleh
Office of the President of the Republic of Yemen
Sana-a, Republic of Yemen | Republika Jemenu
Fax: +967 1 274 147
Forma grzecznościowa: Your Excellency/Wasza Ekscelencjo
Minister Spraw Wew.
His Excellency Mutaher Rashad al-Masri
Ministry of the Interior
Sana-a, Republic of Yemen | Republika Jemenu
Fax: +967 1 332 511 /
+967 1 514 532 / +967 1 331 899
Email:  [email protected]
Forma grzecznościowa: Your Excellency/Wasza Ekscelencjo
Kopie do:
Minister Praw Człowieka
Her Excellency Dr Houda -Ali Abdullatif al-Baan
Ministry of Human Rights
Sana-a, Republic of Yemen | Republika Jemenu
Fax: +967 1 444 838/
+967 1 419 555 / +967 1 419 700
Email:  [email protected]
Ambasada Republiki Jemenu
ul. Zwycięzców 18, 03-941 Warszawa
Faks: 022 617 60 22
Email: [email protected]
DODATKOWE INFORMACJE
Zakazy, które w zeszłym roku objęły utworzoną w 1958 roku al-Ayyam, będącą dziennikiem cieszącym się jednym z największych nakładów w Jemenie, oraz sześć innych gazet nałożono ze względu na sposób, w jaki opisały one protesty na południu kraju. Odbyły się one w przeddzień świętowanej 27 kwietnia 15. rocznicy wybuchu trzymiesięcznej wojny domowej pomiędzy jemeńskim rządem w Sanie a separatystami z południa. Uznano, że za protestami stoi koalicja politycznych ugrupowań zwana Ruchem Południa, która zdaniem rządu wzywa do niepodległości południowej części kraju.
W ostatnich latach Amnesty International wielokrotnie dokumentowała obawy, jakie żywi w związku z ograniczaniem wolności słowa w Jemenie. Dotyczy to w szczególności niejasno ujętego zarzutu -podważania jedności narodowej-, jaki władze stawiają osobom krytykującym państwo.
Kontynuacja pilnej akcji nr 03/10
Wersja angielska, francuska, hiszpańska i arabska dostępne tu.
Tłumaczenie: Joanna Gałecka