PILNA AKCJA: Kolejne ofiary śmiertelne w Wenezueli.

Do tragedii doszło zaledwie kilka dni po apelu skierowanym przez Prezydenta Nicolása Maduro oraz przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Diosdado Cabello, wzywającym wszystkie ugrupowania pro-rządowe do interwencji i stłumienia protestów. W obecnym kontekście narastającej przemocy i silnej polaryzacji przeciwników i zwolenników władz, apel ten może być odebrany jako niebezpieczne wezwanie uzbrojonych grup pro-rządowych do ataków na demonstrujących opozycjonistów, które mogą prowadzić do dalszych ciężkich naruszeń praw człowieka, a nawet ofiar śmiertelnych.

W ostatnim miesiącu Amnesty International otrzymywała doniesienia o pogwałceniach praw człowieka dokonywanych przez służby bezpieczeństwa, obejmujących nadmierne użycie siły, arbitralne aresztowania, tortury i inne formy okrutnego traktowania. Biuro Prokuratora Generalnego ogłosiło, że podjęto 27 postępowań w sprawie ewentualnych naruszeń praw człowieka, z czego 21 dotyczy ofiar śmiertelnych. Zatrzymanych zostało co najmniej 15 członków służb bezpieczeństwa podejrzanych w prowadzonych dochodzeniach.


Prosimy o pilne pisanie apeli w języku hiszpańskim lub własnym:

n  Wzywających władze do wygłoszenia wyraźnej i jednoznacznej deklaracji, potwierdzającej szacunek dla praw człowieka podczas prób rozwiązania obecnego kryzysu, a w szczególności wzywających władze do powstrzymania się od deklaracji mogących prowadzić do gwałtownych konfrontacji pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami obecnego rządu;

n  Informujących władze, że Amnesty International wzywa liderów opozycji do wystosowania podobnych, jasnych apeli wzywających uczestników protestów do powstrzymania się od przemocy oraz potwierdzających ciążący na władzach obowiązek utrzymania porządku publicznego,

n  Przypominających władzom o obowiązku poszanowania praw człowieka i powstrzymania się od nadmiernej przemocy, oraz poszanowania wolności słowa, zgromadzeń i stowarzyszeń;

n  Wzywających do przeprowadzenia niezwłocznie obiektywnego dochodzenia w sprawie ofiar śmiertelnych, doniesień o nadmiernym użyciu siły, arbitralnych aresztowaniach, torturach i okrutnym traktowaniu zatrzymanych, oraz do postawienia osób odpowiedzialnych przed sądem.

Apele prosimy wysyłać do 18 kwietnia 2014 na adres:


Prezydent Wenezueli
Nicolás Maduro Moros
Final Avenida Urdaneta, Esq.
De Bolero
Palacio de Miraflores
Caracas, Wenezuela
Twitter: @NicolasMaduro
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prezydencie / Se?or Presidente

Prokurator Generalny

Dra. Luisa Ortega Díaz

Edificio Sede Principal del Ministerio Público,
Esquinas de Misericordia a Pele El Ojo Avenida México,
Caracas, Venezuela

Email: [email protected]

Fax: +58 212 578 3239         

Zwrot grzecznościowy: Szanowna Pani Prokurator / Dra. Fiscal


Z kopia na adres
:


Amnistía Internacional Venezuela

Av la Salle, Torre Phelps, piso 17 Ofic 17A
Plaza Venezuela, Los Caobos
Caracas 1050
Venezuela

Email: [email protected]

Ambasada Boliwariańskiej Republiki Wenezueli
Tadeusza Rejtana 15
Warszawa
Faks: (22) 6468761
E-mail: [email protected]


Informacje dodatkowe

W ostatnich miesiącach Amnesty International wielokrotnie publikowała w języku angielskim dokumenty związane z trwającymi w Wenezueli protestami, wzywając do zbadania doniesień o serii pogwałceń prawa oraz podkreślając konieczność poszanowania praw człowieka.
Więcej informacji dostępne jest w następujących dokumentach:
13 luty: Komunikat prasowy
Venezuela must investigate demonstration deaths
http://www.amnesty.org/en/news/venezuela-must-investigate-demonstration-deaths-2014-02-13

13 luty: Pilna Akcja
Three protesters killed, others injured
http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR53/002/2014/en

18 luty: Pilna Akcja
Opposition party headquarters raided
http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR53/004/2014/en

19 luty: Komunikat prasowy
Trial of opposition leader an affront to justice and free assembly
http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/venezuela-trial-opposition-leader-affront-justice-and-free-assembly-2014-02

24 luty: Artykuł prasowy
Human rights and the rule of law are the only reasonable answer to the crisis
http://livewire.amnesty.org/2014/02/24/venezuela-human-rights-and-the-rule-of-law-are-the-only-reasonable-answer-to-the-crisis/


Dokumenty dostępne wyłącznie w języku hiszpańskim:
11 luty: Oświadczenie
Amnistía Internacional llama al respeto a los derechos humanos durante las protestas
http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR53/001/2014/es

17 luty: Oświadczenie
Amnistía Internacional espera sea real el llamado a la no violencia de ambas partes durante las protestas de ma?ana
http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR53/003/2014/es

7 marca: Komunikat prasowy
El creciente clima de violencia y polarización sofoca los derechos humanos
http://amnesty.org/es/for-media/press-releases/venezuela-el-creciente-clima-de-violencia-y-polarizaci-n-sofoca-los-derecho