Pilna Akcja Kolumbia: Obrończyni praw człowieka i jej rodzinie grożono śmiercią

26 października około godziny 13:15 Cendy Torres zauważyła biały samochód z przyciemnianymi szybami i bez tablic rejestracyjnych, który jechał za nią, gdy wracała ze szkoły w Sincelejo. Samochód zwolnił i dwoje przechodzących ulicą dzieci podeszło do niego. Następnie dzieci powiedziały Cendy Torres -Oni chcą, żebyś powiedziała swojej matce, że jeśli chce dociągnąć do nowego roku, to musi się zamknąć- (te mandan decir que le digas a tu mama que se quede callada si quiere llegar a ańo nuevo). Następnie samochód odjechał.
Cendy Torres zauważyła, że ten sam samochód jechał za nią po południu 19 października, rano  20 października i po południu 21 października. 21 października sąsiedzi powiedzieli Ingrid Vergarze, że biały samochód z przyciemnianymi szybami kilkakrotnie przejechał koło jej domu, za każdym razem zwalniając.
Ingrid Vergara jest członkiem Narodowego ruchu ofiar przestępstw popełnionych przez państwo (Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE). Jest to koalicja organizacji obywatelskich walczących o prawdę, sprawiedliwość i zadośćuczynienie wobec ofiar przypadków łamania praw człowieka, które miały miejsce podczas długotrwałego konfliktu w Kolumbii. Ingrid Vergara jest jedną z przywódczyń ruchu MOVICE w rejonie Sucre w północnej Kolumbii, i często zwracała uwagę na -zniknięcia- i zabójstwa popełniane przez grupy paramilitarne.
Prosimy o niezwłoczne (do 21 grudnia) wysyłanie apeli po hiszpańsku lub w swoim ojczystym języku, w których:
– wyrażą Państwo niepokój o bezpieczeństwo Ingrid Vergary i Cendy Torres i wezwą władze, aby zagwarantowały im bezpieczeństwo zgodnie z ich życzeniem;
– wezwą Państwo władze, aby przeprowadziły pełne i niezależne dochodzenie w sprawie tych i poprzednich gróźb wobec Ingrid Vergara i Cendy Torres, a także aby ujawniły wyniki tego dochodzenia i ukarały osoby winne;
– przypomną Pańsrwo władzom o ich zobowiązaniach wobec obrońców praw człowieka wynikających z Deklaracji o działaczach na rzecz praw człowieka ONZ z roku 1998.
ADRESACI APELI
Wiceprezydent Republiki / Vicepresidente de la República
Dr. Francisco Santos Calderón 
Vicepresidencia de la República
Carrera 8A No 7-27
Bogotá, Colombia
Faks: +57 1 565 7682 (prosze poprosic: -me da tono de fax por favor-)
Nagłówek: Szanowny Panie Wiceprezydencie / Estimado Sr. Vicepresidente
p/o Prokuratora Generalnego / Fiscal General de la Nación (e)
Dr. Guillermo Mendoza Diago
Fiscalía General de la Nación
Diagonal 22B (Av. Luis Carlos Galán No. 52-01) Bloque C
Piso 4, Bogotá, Colombia 
Faks: +57 1 414 9108
Nagłówek: Szanowny Panie Prokuratorze Generalny / Estimado Sr. Fiscal General
KOPIE DO
Komisja Międzykościelna Sprawiedliwość i Pokój (krajowa organizacja działająca na rzecz praw człowieka)
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Calle 61A No 17-26
Bogotá, Colombia
Ambasada Republiki Kolumbii
ul. Zwycięzców 29, 03-936 Warszawa
Faks: 022 617 66 84
Email: [email protected]
INFORMACJE DODATKOWE
2 kwietnia 2008 do Cendy Torres podeszło pod szkołą czterech nieznajomych mężczyzn, którzy powiedzieli -zabijemy cię za to, co robi twoja matka- (te vamos a matar por lo que tu madre está haciendo). Ingrid Vergara poprzednio już często otrzymywała groźby i próbowano ją zastraszyć.  Ostatnio dostała anonimowego maila w dniu 2 lipca 2009, który zapraszał ją na jej własny pogrzeb i określał ją jako partyzantkę. Chociaż władze przystały na pewne kroki dążące do zapewnienia jej ochrony, nie zostały one wprowadzone w życie. Za groźby nikt nie został ukarany.
Podczas 40-letniego konfliktu zbrojnego w Kolumbii, członkowie organizacji broniących praw człowieka, związków zawodowych oraz innych organizacji społecznych często byli określani przez siły bezpieczeństwa lub ugrupowania paramilitarne jako współpracownicy lub poplecznicy partyzantów. W związku z tym często padają ofiarą gróźb, -zniknięć- lub zabójstw. Partyzanci także grozili lub zabijali obrońców praw człowieka, których uznawali za swoich wrogów.
We wrześniu 2009, Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. Obrońców Praw Człowieka, Margaret Sekaggya, odwiedziła Kolumbię i uznała, że -w Kolumbii nadal powtarza się wzorzec zastraszania i prześladowania obrońców praw człowieka, a często także ich rodzin- szczególnie niepokoją mnie częste przypadki anonimowych gróźb wobec obrońców praw człowieka i ich rodzin-. Wyraziła także -poważny niepokój wobec arbitralnych aresztowań i zatrzymań (czasem na ogromną skalę) obrońców praw człowieka, a także stawianych im nieuzasadnionych zarzutów z kodeksu karnego-.
Pilna akcja numer: 301/09, indeks AI: AMR 23/027/2009 (proszę kliknąć, żeby uzyskać dostęp do oryginałów po angielsku, francusku i hiszpańsku)
Tłumaczenie: Katarzyna Janitz-De La Rue
Korekta i redakcja: Marcin Natorski