Pilna Akcja, Meksyk: Blokada San Juan Copala

Siedmiuset rdzennych mieszkańców San Juan Copala, w stanie Oaxaca, w 2007 roku zadeklarowało wioskę autonomią rdzennej ludności w ramach starań o zjednoczenie grupy etnicznej Triquis. Jako autonomia, San Juan Copala nie uznaje władzy urzędników publicznych z głównych miast rejonu niezamieszkiwanych przez Triquis. 
Przez kilka miesięcy członkowie zbrojnej organizacji zwanej Ubisort oblegali społeczność w geście odwetu za jej deklarację autonomii. Według mieszkańców, Ubisort uszkodził rurę wodociągową wspólnoty, zmuszając ich do czerpania wody z zanieczyszczonego źródła. Ubisort przeszkodził także próbom naprawienia instalacji energetycznej. Jedynie kilku mieszkańców San Juan Copala ma pozwolenie na piesze wypady po żywność do pobliskiego miasta. Od wczesnego kwietnia wszystkie pojazdy zawracano z drogi.
W kwietniu mieszkańcy San Juan Copala zostali ostrzelani z otaczających wioskę wzgórz i 17 kwietnia, José Celestino Hernández Cruz, mieszkaniec San Juan Copala  został zabity przez Ubisort. Od tej chwili oblężenie przybrało ostrzejszą postać. Nauczyciele i personel medyczny nie mają pozwolenia wstępu do San Juan Copala, co ogranicza mieszkańcom dostęp do oświaty i służby zdrowia. Ubisort powiązany jest z rządzącą w Oaxaca tzw. Partią Instytucjonalno-Rewolucyjną (Partido Revolucionario Institucional, PRI)
27 kwietnia grupa obrońców praw człowieka, aktywistów i dziennikarzy, w asyście międzynarodowych obserwatorów, usiłowała dotrzeć do San Juan Copala, aby zwrócić uwagę opinii publicznej na blokadę i udzielić koniecznej pomocy społeczności. Uzbrojeni członkowie Ubisort zaatakowali znienacka grupę, zabijając lokalną obrończynię praw człowieka, Albertę Carino, zwaną także  Beatriz lub Betty. Śmierć poniósł również obywatel fiński, Jyri Antero Jaakkola.
Prosimy Was jak najszybsze wysyłanie apel – po hiszpańsku lub w swoim języku – zawierających:

  • apel do władz państwowych i federalnych o podjęcie natychmiastowych działań w celu ochrony mieszkańców San Juan Copola i zapewnienia im dostępu do wody i żywności, jak również do potrzebnej opieki medycznej
  • apel zakończenie blokady San Juan Copala przez bojówkę Ubisort, umożliwiając ludności swobodne poruszanie się, kontakt ze światem wewnętrznym i przyjmowanie wizyt misji humanitarnych bez ryzyka ataku lub odwetu
  • żądanie śledztwa w sprawie śmierci obywatela José Celestino Hernández Cruz, z ujawnieniem wyników śledztwa, oraz zaprowadzenia winnych przed oblicze sprawiedliwości
  • wezwanie do władz federalnych o podjęcie działań w celu zapobiegania naruszaniu praw człowieka przez członków Ubisort wobec mieszkańców San Juan Copala i do zbadania powiązań Ubisort z Partią Instytucjonalno-Rewolucyjną, która sprawuje władzę w Oaxaca, i o postawienie przed obliczem prawa osób odpowiedzialnych za naruszanie praw człowieka.

PROSIMY O WYSYŁANIE APELI DO DNIA 18 CZERWCA DO: 
Ministra Spraw Wewnętrznych
Minister of the Interior
Lic. Fernando Francisco Gómez-Mont
Secretaría de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso,
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc,
México D.F., C.P.06600, MEXICO
Fax: +52 55 5093 3414
E-mail: [email protected]
Nagłówek: Senor Secretario/Szanowny Panie Ministrze
Gubernatora Oaxaca
Lic. Ulises Ruiz Ortíz Gobernador del Estado de Oaxaca
Carretera Oaxaca-Puerto Ángel, Km. 9.5, Santa María Coyotepec,
Oaxaca C.P. 71254, Oaxaca, MEXICO
Fax: +52 951 502 0530
(prosząc o transmisję faksem mówimy: -el tono de fax, por favor-)
E-mail:  [email protected]
Nagłówek: Senor Gobernador/ Szanowny Panie Gubernatorze
Kopie na adres:
NGO
Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos – CACTUS
Jazmín 31, Fraccionamiento Jardines del Sur
Huajuapán de León, Oax. C.P. 69007
Mexico
Prosimy także o wysyłanie kopii do przedstawicieli dyplomatycznych Meksyku w Polsce:
Ambasada Meksykańskich Stanów Zjednoczonych
Al. Jerozolimskie 123 a (20 piętro), 02-017 Warszawa
tel. (22) 311 29 00; fax (22) 311 29 01
e-mail: [email protected]
Dodatkowe informacje:
Pomimo ponawianych apeli do władz lokalnych i państwowych, nie podjęto żadnych działań w celu zmuszenia członków Ubisort do przyjęcia odpowiedzialności za zabójstwa i blokadę San Juan Copala. Władze nie wykazują także woli zapewnienia mieszkańcom dostępu do odpowiednich zasobów wody i żywności; nie gwarantują też ludności Triquis bezpiecznej egzystencji.
5 maja Państwowa Komisja Praw Człowieka zaapelowała o ochronę mieszkańców San Juan Copala. Działacze stojący na czele walki przeciwko dyskryminacji, nierówności, ubóstwu i innym przypadkom naruszania praw człowieka względem Ludności Rdzennej (Indian) w Meksyku płacą wysoką cenę za swoją aktywność.
Region Triquis, zamieszkiwany w głównej mierze przez ludność tubylczą jest jednym z najbiedniejszych i najbardziej nękanych problemami obszarów w Meksyku. Przez ponad trzydzieści lat rozdzierały go wewnętrzne konflikty, w których zginęło kilkadziesiąt osób. Władze państwowe i federalne rzadko podejmowały wysiłki by winni łamaniu praw byli pociągani do odpowiedzialności. Partia rządząca często oskarżana była o zaostrzanie konfliktu w rejonie poprzez tworzenie organizacji, takich jak Ubisort, finansowanych z rządowych środków na rozwój społeczny. Prawa grupy etnicznej Triquis są notorycznie lekceważone i pogwałcane. Deklaracja autonomii przez społeczność San Juan Copala była próbą zdefiniowania sposobu administrowania miejscowością i jednocześnie próbą uniezależnienia się od lokalnych partii politycznych, odpowiedzialnych za akty przemocy. Deklaracja ta miała na celu również ustanowienie tradycyjnej formy rządów Triquis w celu przezwyciężenia podziałów w społeczności.
ONZ-owska Deklaracja Praw Ludów Tubylczych postanawia, że: -Ludność tubylcza posiada zbiorowe prawo do życia w wolności, pokoju i bezpieczeństwie jako odrębna społeczność i nie będzie przedmiotem …[…] jakichkolwiek aktów przemocy-.
tłum. (c) Agnieszka Kwiecień