PILNA AKCJA NR 94/08 ? IRAN – Zagrożenie torturami / prawdopodobny więzień sumienia / kara śmierci

Irański Kurd, obrońca praw człowieka Farhad Haji Mirza-i jest przetrzymywany w teherańskim więzieniu Evin. Uważa się, że torturowano go psychicznie i fizycznie. Doniesienia sugerują, że mógł on zostać skazany na karę śmierci. Amnesty International podejrzewa, że Mirza-i jest więźniem sumienia, przetrzymywanym wyłącznie za pokojowe działania w obronie praw człowieka.
Farhad Haji Mirza-i, kierowca i robotnik z Sanandaj, w prowincji Kurdystan, należy do Stowarzyszenia Ochrony Praw Dzieci oraz jest członkiem-założycielem Stowarzyszenia Obrony Więźniów Politycznych i Praw Człowieka w Iranie. Został zatrzymany przez służby bezpieczeństwa 30 grudnia 2007, kiedy zmierzał na wizytę u dentysty, jednak władze przyznały się do jego aresztowania dopiero po około 2 tygodniach. Uważa się, że w tym czasie Mirza-i był torturowany. Mniej więcej do lutego 2008 przetrzymywano go w areszcie pod nadzorem Irańskiego Ministerstwa Wywiadu w Sanandaj. Istnieje obawa, że był tam torturowany. Następnie przeniesiono go do Sektora 209, części więzienia prowadzonej przez Ministerstwo Wywiadu i pozostającej poza kontrolą irańskich służb więziennych. Od momentu aresztowania Farhad Haji Mirza-i jest pozbawiony kontaktu ze światem. Długie przetrzymywanie bez kontaktu ze światem zewnętrznym (ang. incommunicado detention), w szczególności bez możliwości skontaktowania się z rodziną lub adwokatem, wskazuje na zwiększone prawdopodobieństwo złego traktowania i torturowania.
 Według oświadczenia Stowarzyszenia Obrony Więźniów Politycznych w Iranie z marca br. Farhad Haji Mirza-i -jest poddawany intensywnym fizycznym i psychicznym torturom celem zmuszenia go do przyznania się do sfabrykowanych oskarżeń-. Funkcjonariusze służb bezpieczeństwa dokonali nalotu na jego dom i zabrali niektóre jego rzeczy. Irańskie władze miały również poinformować rodzinę Farhada Haji Mirza-i o tym, że ich syn jest oskarżony o -działania przeciwko bezpieczeństwu narodowemu- oraz -o kolaborację z siłami opozycyjnymi-. Stowarzyszenie Obrony Więźniów Politycznych w Iranie twierdzi również, że rodzinę Farhada Haji Mirza-i zawiadomiono, że będzie został on skazany na karę śmierci. Amnesty International nie dysponuje jednak żadnymi informacjami o jakimkolwiek postępowaniu sądowym przeciwko Farhadowi Haji Mirza-i.
 Istnieją doniesienia, że Mahiye al-Din Haji Mirza-i, ojciec Farhada, był trzykrotnie na krótko zatrzymywany przez funkcjonariuszy Ministerstwa Wywiadu, prawdopodobnie kiedy próbował odwiedzić syna. 4 marca 2008 r. matka i siostra Farhada zostały przesłuchane. Urzędnicy z Ministerstwa Wywiadu mieli również przestrzegać jego rodzinę przed nagłaśnianiem sprawy aresztowania.
Farhad Haji Mirza-i był członkiem komitetu organizującego w latach 2001-2007 coroczne obchody i wiece z okazji Dnia Kobiet i Dnia Dziecka. W 2005 roku był jednym z jedenastu aktywistów prowadzących kampanię przeciwko ukamienowaniu 13-letniej dziewczynki o nazwisku Jila Ezadi.
TŁO WYDARZEŃ
W ostatnich latach obrońcy praw człowieka w Iranie (zarówno Kurdowie, jak i inni) doświadczają powtarzających się fal aresztowań i uwięzień. Amnesty International nieustannie apeluje do władz Iranu o zapewnienie prawa do wolności wypowiedzi i wolności stowarzyszania się oraz o zakończenie represji wobec obrońców praw człowieka.
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli w języku perskim, angielskim, kurdyjskim, arabskim, francuskim lub ojczystym:
– proszących o podanie szczegółowego uzasadnienia aresztowania Farhada Haji Mirza-i, ciążących na nim zarzutów oraz informacji o odbytych w jego sprawie rozprawach sądowych, przedstawionych przeciwko niemu dowodach i ew. wyrokach, o ile jakieś już w sprawie zapadły;
– wyrażających zaniepokojenie doniesieniami, że Farhad Haji Mirza-i został skazany na karę śmierci i wzywających do złagodzenia wyroku, jeśli faktycznie taki zapadł;
– apelujących o natychmiastowe podjęcie pełnego śledztwa w sprawie doniesień o torturowaniu Farhada Haji Mirza-i i przedsięwzięcie niezbędnych kroków w celu pociągnięcia ewentualnych sprawców do odpowiedzialności oraz o upewnienie się, że Mirza-i nie jest w dalszym ciągu narażony na tortury lub złe traktowanie;
– domagających się, by przetrzymywanemu został zapewniony regularny kontakt z rodziną i prawnikiem, a także wszelka pomoc medyczna, jakiej potrzebuje;
– stwierdzających, że jeśli Farhad Haji Mirza-i został zatrzymany wyłącznie w związku ze swoją pokojową działalnością na rzecz irańskiej społeczności kurdyjskiej lub tylko z powodu pokojowego korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i wolności stowarzyszania się, jest w takim razie więźniem sumienia, który powinien być natychmiast i bezwarunkowo uwolniony. W innym przypadku, powinien zostać uwolniony o ile nie zostanie mu postawiony zarzut popełnienia przestępstwa ewidentnie kryminalnego i zapewniony szybki i sprawiedliwy proces;
– wzywających władze do zaimplementowania w ustawodawstwie rozwiązań przewidzianych w -Deklaracji Narodów Zjednoczonych o prawach i obowiązkach jednostek, grup i organów społecznych w celu promowania i ochrony powszechnie uznawanych praw człowieka i podstawowych wolności-.
PROSIMY O WYSYŁANIE APELI DO:
 
Przywódca Islamskiej Republiki Iranu:
His Excellency Ayatollah Sayed -Ali Khamenei, The Office of the Supreme Leader
Islamic Republic Street – Shahid Keshvar Doust Street, Tehran, Islamic Republic of Iran
Email: [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Minister Wywiadu
Gholam Hossein Mohseni Ejeie
Ministry of Intelligence, Second Negarestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Islamic Republic of Iran
Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Zwierzchnik Sądownictwa:
Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Ministry of Justice, Ministry of Justice Building, Panzdah-Khordad Square, Tehran, Islamic Republic of Iran
Fax:  +98 21 3390 4986 (proszę próbować kilkakrotnie)
Email:   [email protected] (w temacie proszę wpisać: FAO Ayatollah Shahroudi)
Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Gubernator prowincji Kurdystanu:
Esmail Najjar
Email:  po persku lub kurdyjsku poprzez formularz na stronie:
http://www.ostan-kd.ir/Default.aspx-tabId=150&cv=4@0_1
w innych językach poprzez formularz na stronie:
http://en.ostan-kd.ir/Default.aspx-TabID=59
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Gubernatorze / Dear Governor
KOPIE DO:
Prezydent:
His Excellency Mahmoud Ahmadinejad
The Presidency, Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection, Tehran, Islamic Republic of Iran
Email:  [email protected]
  lub poprzez formularz na stronie: www.president.ir/email
Ambasada Islamskiej Republiki Iranu
ul. Królowej Aldony 22
03-928 Warszawa
Faks: 022 617 84 52
Email: [email protected]
W przypadku wysyłania apeli po 23 maja prosimy o uprzedni kontakt z Zespołem Pilnych Akcji ([email protected]).
Tłumaczenie: Joanna Woś
Korekta i redakcja: Marcin Natorski
Oryginał akcji ukazał się 11 kwietnia.
Indeks AI: MDE 13/054/2008

Tematy