Pilna Akcja numer: PA 07-01-08 / DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGO

DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGO

Marie-Thérese Nlandu Mpolo-Nene (k), prawniczka i przywódczyni polityczna
Bienvenu Tungu Mukumbu (m), kierowca (poprawione imię i nazwisko)
Charles Félix Kianza Bata (m) dziennikarz/rzecznik prasowy (poprawione imię i nazwisko)
José Lifumba Botumbele (-José Inonga-) (m) – przywódca kościelny
André (-Gauthier-) Lusiladio Mavambu (m) (ochroniarz) (poprawione imię i nazwisko)
Bona Kongbo Nzingaba (m) (ochroniarz)
Claude Gayo Tenvo (m) (ochroniarz)

Nowe osoby:
Gbala Kukambisa (m) (pomocnik domowy Nlandu)
Ruffin Edjanga Fataki (m), żołnierz
Basisa Iyondo (m), żołnierz

Prawniczka i przywódczyni polityczna Marie-Thérese Nlandu i jej współpracownicy zostali wraz z dwoma żołnierzami postawieni w stan oskarżenia przed sądem wojskowym w stolicy kraju, Kinszasie. Jeśli w ich sprawie zapadnie wyrok skazujący, mogą zostać skazani na śmierć.
Marie-Thérese Nlandu brała udział w wyborach prezydenckich, jednak przegrała w pierwszej turze. Wówczas udzieliła swojego poparcia kandydatowi innej partii, byłemu wiceprezydentowi Jeanowi-Pierrowi Bembie. Bemba poniósł porażkę w drugiej turze wyborów, których wyrok zakwestionował przed sądem, oskarżając władze o oszustwo wyborcze. Marie-Thérese Nlandu była jego obrońcą.
20 listopada policja aresztowała współpracowników Marie-Thérese Nlandu. Powodem było rzekomo znalezienie w używanym przez nich samochodzie trzech granatów ręcznych. Następnego dnia Marie-Thérese Nlandu przemówiła do tłumu zwolenników Bemby, którzy zebrali się przed Sądem Najwyższym. Według oskarżyciela zachęcała ona tłum do rozpoczęcia powstania. Po wystąpieniu doszło do starć między policją a zwolennikami Bemby, którzy rzekomo otworzyli ogień, zmuszając policję do odwrotu. Protestujący podpalili budynek Sądu Najwyższego, powodując znaczne zniszczenia. Marie-Thérese Nlandu i Gbala Kukambisa zostali aresztowani tego samego dnia, kiedy udali się na komisariat, aby uzyskać informacje na temat jej współpracowników oraz zanieść im jedzenie.
Marie-Thérese Nlandu postawiono zarzut zorganizowania, a jej współpracownicy przynależeniem do un mouvement insurrectionnel (-ruchu powstańczego-) oraz posiadania lub próby zdobycia broni lub amunicji na potrzeby tego ruchu. Obydwa zarzuty są zagrożone karą śmierci. Dwóch żołnierzy, których powiązanie z Marie-Thérese Nlandu nie jest jak dotąd znane (jeśli w ogóle istnieje), również zostali oskarżeni o przynależenie do ruchu powstańczego. Proces rozpoczął się przed sądem wojskowym w Kinszasie 22 grudnia i został odroczony 3 stycznia, aby dać Marie-Thérese Nlandu czas na leczenie zakażenia dróg oddechowych i wysokiego ciśnienia. Podczas pobytu w areszcie jej stan zdrowia uległ pogorszeniu, rzekomo z powodu panujących tam złych warunków. Proces wznowiono 24 stycznia.
Oskarżenie w procesie zdaje się być politycznie umotywowane, a Marie-Thérese Nlandu atakowana ze względu na jej zawód prawnika oraz pokojowe działania polityczne. Niektóre z dowodów, które oskarżenie może wykorzystać w procesie miały być uzyskane za pomocą tortur lub maltretowania, a tym samym nie mogą być zaakceptowane przez sąd, gdyż nie zezwala na to prawo międzynarodowe.
Sądzenie cywilów przed sądem wojskowym stanowi pogwałcenie międzynarodowych standardów sprawiedliwego procesu. Co więcej jest niezgodne z demokratyczną konstytucją DRK z 2006 roku, według której sądy wojskowe mogą rozpatrywać jedynie sprawy dotyczące wojskowych i funkcjonariuszy policji. Obrona sprzeciwiła się prowadzeniu procesu przed tym sądem, jednak sprzeciw został odrzucony na podstawie wojskowego kodeksu karnego, który poprzedza Konstytucję i zezwala na sądzenie cywilów za niektóre przewinienia i w niektórych sytuacjach.

TŁO WYDARZEŃ

Sądy wojskowe w DRK regularnie orzekają wyroki śmierci, chociaż nie ma informacji o tym, aby od stycznia 2003 roku ktokolwiek został stracony. W raporcie z 2003 roku pt. Zasady i wytyczne dotyczące prawa do sprawiedliwego procesu i pomocy prawnej w Afryce Afrykańska Komisja Praw Człowieka i Ludów wyraźnie stwierdza, że cywile nie mogą być sądzeni przez sądy wojskowe oraz zaznacza, że -Jedynym celem działania sądów wojskowych jest decydowanie w sprawie przestępstw natury czysto militarnej popełnionych przez personel wojskowy- oraz że -W gestii sądów wojskowych w żadnym wypadku nie leży rozpatrywanie spraw dotyczących cywilów- (Klauzula 5(L) Prawo cywilów do niepodlegania jurysdykcji wojskowej).

ZALECANE DZIAŁANIA:

Prosimy o natychmiastowe wysyłanie listów, emaili, faxów w języku francuskim, angielskim lub polskim:

  • zaznaczając, że Marie-Thérese Nlandu jest więźniem sumienia aresztowanym jedynie za pokojowe korzystanie z prawa do wyrażania swojej opinii i powinna zostać natychmiast zwolniona;
  • wyrażając sprzeciw wobec kary śmierci oraz nakładania wyroków śmierci w wszystkich możliwych okolicznościach;
  • wzywając do bezzwłocznego zakończenia procesu cywilów przed sądem wojskowym jako działania niezgodnego z konstytucją i naruszającego międzynarodowe standardy sprawiedliwego procesu. Jeśli prokurator uzna, że zebrano wystarczającą ilość dopuszczalnych dowodów, sprawa powinna być kontynuowana przed odpowiednio utworzonym sądem cywilnym, który przestrzega międzynarodowych standardów sprawiedliwego procesu i nie dopuszcza możliwości wydania wyroku śmierci;
  • wyrażając obawę o zły stan zdrowia Marie-Thérese Nlandu, rzekomo spowodowany złymi warunkami panującymi w więzieniu oraz wzywając do zapewniania odpowiedniej opieki medycznej wszystkim aresztowanym w związku z tą sprawą;
  • wyrażając zaniepokojenie faktem, że niektóre z uzyskanych dowodów mogły być pozyskane za pomocą stosowania tortur lub innych form maltretowania oraz wzywając do wszczęcia niezależnego śledztwa w sprawie tych zarzutów.

PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI NA ADRES:

1. Prezydent
S.E. Joseph Kabila, Président~ de la République, Palais de la Nation, Kinshasa-Gombe, République Démocratique du Congo
Fax: +243 81 346 4116
Email: [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prezydencie/Dear President Kabila

2. Minister ds. Praw Człowieka
Marie-Madeleine Kalala, Ministre des Droits humains, Ministere des Droits humains, 33/C Boulevard du 30 juin, Kinshasa-Gombe, République Démocratique du Congo
Email: [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze/Dear Minister

W razie wysyłania apeli po 7 marca 2007 roku prosimy najpierw skontaktować się z Zespołem Pilnych Akcji.