Pilna Akcja Rosja: Kobieta porwana w Czeczenii.

Przedstawiciel biura prokuratora powiadomił matkę Zaremy Gaisanovej, że jej córka żyje, ale nie mógł przekazać żadnych innych informacji.
Według sąsiadów 31 października osoby wyglądające na funkcjonariuszy sił ochrony porządku publicznego w ubraniach maskujących przeszukały mieszkanie znajdujące się obok mieszkania Zaremy Gaisanovej. Funkcjonariusze oddali strzały w kierunku sąsiadującego domu, a następnie zaczęli strzelać w kierunku domu Zaremy Gaisanovej. Budynek zapalił się: jego duża część całkowicie spłonęła.
Matka Zaremy Gaisanovej powiedziała, że według jednego ze świadków funkcjonariusze wyprowadzili z domu kobietę ubraną w różową podomkę, taką samą, jaką ma jej córka, i odjechali z nią furgonetką. Chcąc uzyskać informacje na temat córki, kobieta skontaktowała się z organami ochrony porządku publicznego, w tym z policją i biurem prokuratora. 9 listopada powiadomiono ją, że jej córka żyje, ale że prokuratura nie ma do niej dostępu.
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli (do 29 grudnia 2009 r.) w języku angielskim, rosyjskim lub ojczystym:
– wyrażających obawy o Zaremę Gaisanovą, która według relacji świadków została uprowadzona z domu 31 października przez ludzi uważanych za funkcjonariuszy sił ochrony porządku publicznego;
– apelujących o przeprowadzenie natychmiastowego śledztwa w celu ustalenia losu i miejsca pobytu Zaremy Gaisanovej oraz jeśli prawdą okaże się, że znajduje się w areszcie, aby natychmiast ją zwolniły lub postawiły jej zarzuty popełnienia przestępstwa.
ADRESACI APELI:
 
Prokurator Generalny Federacji Rosyjskiej

Yurii Yakovlevich Chaika 
Ul.Bolshaia Dmitrovka, 15a
Moscow GSP-3 
125993
Federacja Rosyjska
Fax: +7 495 692 17 25
Nagłówek: Szanowny Panie Prokuratorze Generalny/Dear Prosecutor General
Prezydent Republiki Czeczeńskiej
Ramzan Akhmatovich Kadyrov
Administration of the President and the Government of the Chechen Republic
Ul. Garazhnaia, 10. g. Grozny
364000 Chechen Republic
Federacja Rosyjska
Fax: +7 8712 22 45 53
Nagłówek: Szanowny Panie Prezydencie Kadyrov/Dear President Kadyrov
Rzecznik Praw Obywatelskich Federacji Rosyjskiej
Vladimir Petrovich Lukin
ul. Miasnitskaia, 47
107084, Moscow
Federacja Rosyjska
Fax: +7 495 607 74-70; +7 495 607 39 77
Nagłówek: Szanowny Panie Rzeczniku/Dear Ombudsman
KOPIE DO:
Ambasada Federacji Rosyjskiej
ul. Belwederska 49, 00-761 Warszawa
Faks: 022 625 30 16
Email: [email protected]
 
DODATKOWE INFORMACJE
Należący do Federacji Rosyjskiej Północny Kaukaz jest wysoce niestabilnym regionem. W kwietniu 2009 roku rosyjskie władze ogłosiły zakończenie tak zwanej operacji antyterrorystycznej w Czeczenii, oświadczając, że sytuacja w republice uległa normalizacji. Niemniej jednak przypadki użycia przemocy oraz pogwałceń praw człowieka nadal mają miejsce, co więcej wygląda na to, że w ostatnich miesiącach ich liczba wzrosła. Siły bezpieczeństwa ciągle łamią prawa człowieka, stosując porwania, tortury i inne formy maltretowania jak również bezprawne egzekucje. Wzrosła także liczba ataków na funkcjonariuszy sił porządkowych, które często prowadzą do masowych zabójstw cywilów oraz do przeprowadzanych przez zbrojne grupy bezpośrednich napaści na cywilów. Wiele słyszy się o zastraszeniach i prześladowaniach krewnych rzekomych bojowników. Przypadki łamania praw człowieka mają również miejsce w wyniku ograniczania działalności społeczeństwa obywatelskiego oraz rozpowszechnionej bezkarności osób odpowiedzialnych za pogwałcanie praw człowieka.
Pilna akcja nr 310/09 Index: EUR 46/026/2009
Tłumaczenie: Joanna Gałecka
Korekta i redakcja:  Marcin Natorski