Pilna Akcja Rosja: Obawa o bezpieczeństwo i sprawiedliwy proces Murada Gasaeva

Rosyjskie władze uważają, że Murad Gasaev należy do zbrojnej grupy o nazwie Khalifat i że -brał udział w kilku zamachach terrorystycznych przeciwko przedstawicielom władz państwowych i funkcjonariuszom organów ścigania na północnym Kaukazie-, m.in. w ataku na budynek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w byłej stolicy Republiki Inguszetii, Nazraniu, w czerwcu 2004 r.
Wiadomo, że Murada Gasaeva wskazał jako wspólnika jeden z mężczyzn skazanych za udział w atakach z czerwca 2004 r. Mężczyzna powiedział rosyjskiej organizacji praw człowieka Memorial, że zatrzymano go w styczniu 2005 r. i torturowano podczas przesłuchań. Podał nazwisko Murada Gasaeva, ale kiedy stanął przed sądem, wycofał swoje zeznanie w całości.
Murad Gasaev twierdzi, że w sierpniu 2004 r. oficerowie Federalnej Służby Bezpieczeństwa w Inguszetii torturowali i przesłuchiwali go w związku z wydarzeniami z czerwca 2004 r. Po trzech dniach tortur wywieziono go furgonetką i wypuszczono w szczerym polu.
TŁO WYDARZEŃ
Ekstradycję Murada Gasaeva zatwierdzono początkowo w wyniku zapewnień władz rosyjskich, że podczas pobytu w areszcie będą go mogli odwiedzać przedstawiciele Komitetu Zapobiegania Torturom (CPT) Rady Europy. CPT został jednak poinformowany o tych uzgodnieniach dopiero po zatwierdzeniu ekstradycji i od razu powiadomił hiszpańskie władze, że nie jest w stanie wywiązać się ze zobowiązań podjętych w jego imieniu. Pomimo to władze Hiszpanii nie wstrzymały ekstradycji, utrzymując, że ambasada Hiszpanii w Moskwie będzie monitorowała warunki przetrzymywania Murada Gasaeva. Hiszpańskie Ministerstwo Sprawiedliwości przyznało wprawdzie, że ambasada nie ma doświadczenia w wykonywaniu takich zadań, ale dodało, że inne ambasady podejmowały się w przeszłości podobnych funkcji nadzorczych, choć -nie bez pewnych trudności-.
Amnesty International i inne organizacje praw człowieka pracujące w regionie przeanalizowały w ostatnich latach wiele spraw dot. przestępstw związanych z terroryzmem, w których ludzi (głównie Czeczenów i Inguszów) oskarżano i skazywano w oparciu o wymuszone przyznanie się do winy lub zeznania innych osób uzyskane przy pomocy tortur. W wyniku tej analizy ustalono, że w Rosji osoba oskarżona o działania terrorystyczne może nie mieć sprawiedliwego procesu i być zagrożona torturami lub innymi formami znęcania się.
ZALECANE DZIAŁANIA
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli po polsku, rosyjsku lub angielsku, w których własnymi słowami:
– wyrażają Państwo zaniepokojenie faktem, że podczas pobytu w areszcie wydalony z Hiszpanii 31 grudnia Murad Gasaev może być poddawany torturom i innym formom znęcania się przez funkcjonariuszy organów ścigania;
– przypomną Państwo władzom, że zarówno prawo międzynarodowe, jak i rosyjskie zobowiązuje je do zagwarantowania, że zatrzymani nie będą poddawani torturom ani innym formom znęcania się;
– przypomną Państwo, że podczas pobytu w areszcie Murad Gasaev powinien otrzymać pełną ochronę w ramach prawa rosyjskiego i międzynarodowego, w tym natychmiastowy dostęp do wybranego przez siebie adwokata, kontakt z rodziną i potrzebną mu opiekę medyczną;
– przypomną Państwo, że jeśli Murad Gasaev zostanie oskarżony o czyn, stanowiący wg standardów międzynarodowych przestępstwo, powinien być sądzony zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawiedliwego procesu.
ADRESACI APELI
Prokurator Generalny FR, p. Jurij Jakowlewicz Czajka
———– ——– ———- ———
—- ——— —–
———– ———– ———- ———
–. -. ———, -. 15-
125993, —-3, ——
ten sam adres pisany po angielsku:
Prosecutor General
Yurii Yakovlevich Chaika
Prosecutor General-s office
ul. B. Dimitrovka, d.15a
125993 Moscow GSP-3, Russia
Faks: +7 495 692 17 25
Nagłówek: Szanowny Panie Prokuratorze Generalny / Dear Prosecutor General
Z-ca Prokuratora Generalnego FR, Przewodniczący Komitetu Śledczego w Prokuraturze Generalnej
Deputy Prosecutor General
Alexandr Ivanovich Bastrykin
Prosecutor General-s office
Ul.B.Dimitrovka, d.15a
125993 Moskwa GSP-3, Rosja
Faks:    +7 495 692 17 25
  +7 495 692 28 61
Nagłówek: Szanowny Panie Prokuratorze / Dear Deputy Prosecutor General
Dyrektor Generalny Federalnej Służby Bezpieczeństwa, p. Aleksandr Wasiliewicz Bortnikow
——– — ——
——— ———- ———
— ——, ——— ——-, -. 2
101000 ——
ten sam adres pisany po angielsku:
Director General of the Federal Security Service
Alexandr Vasilievich Bortnikov
Federal Security Service
Lubianskaia pl., d.2
Moscow 101000, Russia
Faks:    +7 495 625 05 78
Nagłówek: Szanowny Panie Dyrektorze Generalny / Dear Director General
KOPIE DO:
Rzecznik Praw Obywatelskich Federacji Rosyjskiej, p. Władimir Pietrowicz Łukin
————– — —— ——– – ———- ———
——– ——– —–
–. ———, -. 47
107084, -. ——
ten sam adres pisany po angielsku:
Ombudsman of the Russian Federation
Vladimir Petrovich Lukin
ul. Miasnitskaia, d. 47
107084, Moscow, Russia
Faks:  +7 495 207 39 69
Ambasador Hiszpanii w Rosji
D. Juan Antonio March Pujol
Embassy of Spain in Russia
Ul. Bolshaya Nikitskaya,50/8.
Moskwa 121069, Rosja
Fax: +7 495 291 91 71
Ambasada Federacji Rosyjskiej
ul. Belwederska 49, 00-761 Warszawa
Faks: 022 625 30 16
Email: [email protected]
Apele można wysyłać najpóźniej do 17 lutego.
Pilna Akcja Nr 01/09
AI Index: EUR 46/001/2009
Tłumaczenie: Joanna Gałecka
Korekta i redakcja: Marcin Natorski