PILNA AKCJA SAINT KITTS I NEVIS: 7 osób zagrożonych egzekucją.

19 grudnia stracono Charlesa Elroya Laplace-a. Amnesty International ma podstawy by podejrzewać, że przed egzekucją nie pozwolono mu skorzystać z prawa do wyczerpania wszystkich dostępnych możliwości apelacji od wyroku.
Charles Elroy Laplace, którego na karę główną skazano za morderstwo żony, spędził w celi śmierci 4 lata. 29 października Sąd Najwyższy Karaibów Wschodnich oddalił apelację od wyroku, ponieważ została złożona zbyt późno. Charles Laplace nie złożył wówczas apelacji przed Komisją Sądową Królewskiej Rady Przybocznej (Privy Council) w Wielkiej Brytanii będącej dla Saint Kitts i Nevis sądem najwyższej instancji. Chociaż władze nie mają obowiązku wstrzymania egzekucji do czasu zakończenia postępowania apelacyjnego przed Królewską Radą Przyboczną, wygląda na to, że Charles Laplace mógł nie otrzymać od państwa pomocy prawnej potrzebnej do złożenia takiej apelacji, co stanowiłoby pogwałcenie zobowiązań Saint Kitts i Nevis wynikających z prawa międzynarodowego i standardów ONZ dotyczących kary śmierci.
Nie jest jasne, czy w tym przypadku prawo skazanego do ubiegania się o amnestię, ułaskawienie lub zamianę wyroku było respektowane. Choć wszystko wskazuje na to, że komisja ds. prawa łaski rozpatrywała tą sprawę, nie wiadomo, czy skazany został poinformowany o terminie jej posiedzenia i czy oferowano mu fachową pomoc w napisaniu wniosku o ułaskawienie. Zgodnie z wyrokiem Królewskiej Rady Przybocznej w sprawie Neville Lewis i inni przeciwko Prokuratorowi Generalnemu Jamajki z 2001 r. skazanym na śmierć przysługuje m.in. prawo wglądu w dokumenty rozpatrywane przez komisję ds. prawa łaski oraz prawo do bycia przed nią reprezentowanym.
TŁO SPRAWY
Ostatnią egzekucję w anglojęzycznej części Karaibów (Antigua i Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Dominika, Gujana, Grenada, Jamajka, Saint Lucia, Saint Kitts i Nevis, Saint Vincent i Grenadyny, Trynidad i Tobago) przeprowadzono na Bahamach w 2000 roku. Mimo że egzekucje są coraz rzadsze, poparcie dla kary śmierci w regionie jest wysokie, a wyroki śmierci nadal zapadają. W regionie panuje wysoka, gdzieniegdzie nawet rosnąca przestępczość, zaś egzekucje postrzega się jako sposób na jej kontrolowanie. W 2008 r. na liczących zaledwie 46 tysięcy mieszkańców wyspach Saint Kitts i Nevis odnotowano 23 morderstwa. Jednak badania naukowe konsekwentnie wykazują brak przekonujących dowodów na to, że kara śmierci odstrasza od popełniania przestępstw bardziej niż inne kary. Badania wykonane na zlecenie ONZ w 1988 r. i powtórzone w 1996 i 2002 r. wykazały brak naukowych przesłanek na poparcie tezy, że kara śmierci odstrasza silniej niż dożywocie. Zaledwie dzień po egzekucji Charlesa Laplace-a na wyspach zamordowano 3 osoby.
Egzekucja Laplace-a odbiega także od międzynarodowej praktyki coraz rzadszego stosowania kary śmierci. W grudniu 2008 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję wzywającą do światowego moratorium na egzekucje. 105 państw głosowało za rezolucją, 48 przeciw. Spośród tych ostatnich aż jedną czwartą stanowiły anglojęzyczne państwa Karaibów.
Amnesty International sprzeciwia się karze śmierci w każdym przypadku, uznając ją za pogwałcenie prawa do życia oraz za najbardziej okrutną i nieludzką formę kary, która przyczynia się do brutalizowania osób zaangażowanych w jej wykonywanie i całego społeczeństwa.
ZALECANE DZIAŁANIA
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli w języku angielskim lub swoim własnym, w których własnymi słowami:
– wezwą Państwo władze do poszanowania praw osób skazanych na karę śmierci (w szczególności 7 wymienionych powyżej), wynikających z prawa krajowego oraz standardów ustanowionych przez ONZ i Królewską Radą Przyboczną;
– wyrażą Państwo ubolewanie z powodu stracenia Charlesa Elroya Laplace-a, które przerwało 10-letni okres bez egzekucji na Saint Kitts i Nevis;
– wyrażą Państwo współczucie dla ofiar zbrodni i ich rodzin, zaznaczając jednak, że nigdy nie wykazano, aby kara śmierci stanowiła skuteczniejszy środek odstraszający od popełniania tego rodzaju przestępstw niż inne kary;
– wezwą Państwo władze, aby dołączyły do międzynarodowego trendu przeciwko karze śmierci i wprowadziły natychmiastowe moratorium na egzekucje.
ADRESACI APELI
Premier
The Hon. Denzil Douglas
Government Headquarters
Church Street, Basseterre, St Kitts and Nevis
Faks:   + 1 869 465 1001
Nagłówek:  Szanowny Panie Premierze / Dear Prime Minister
Minister Sprawiedliwości
The Hon. Dennis Merchant
Ministry of Justice and Legal Affairs
Office of the Attorney General
Government Headquarters
Church Street, Basseterre, St Kitts and Nevis
Faks:   +1 869 465 5040
Nagłówek:  Szanowny Panie Ministrze / Dear Minister
KOPIE DO
Lokalna gazeta
SKN Vibes
P.O. Box 130
Basseterre, St. Kitts and Nevis
Faks:   +1 869 465 9744
Email:   [email protected]
Apele należy wysyłać najpóźniej do 26 marca.
Pilna Akcja Nr 36/09
Indeks AI: AMR 59/001/2009
Tłumaczenie: Joanna Gałecka
Korekta i redakcja: Marcin Natorski