PILNA AKCJA: Więzień sumienia pobity w sądzie.

24 lutego 2014, po ogłoszeniu wyroku w procesie demonstrantów z placu Błotnego, Aleksiej Polikowicz wielokrotnie prosił grupę wyprowadzających go z sali rozpraw milicjantów o kopię wyroku. W odpowiedzi usłyszał jedynie wyzwiska. Aleksiej Polikowicz poprosił jednego ze strażników by przestał go wyzywać, ten jednak bardzo silnie uderzył Aleksieja w głowę i kark. Kiedy Aleksiej upadł na ziemię, strażnik dodatkowo kopnął go w kolano, co Aleksiej opisał swojemu adwokatowi. W wyniku incydentu miał trudności z utrzymaniem się na nogach i cierpiał na zawroty głowy.

Aleksiej Polikowicz został umieszczony w szpitalu więziennym, gdzie stwierdzono uszkodzenie tkanek miękkich wokół kolana na głębokość powyżej 7cm. Przez dwa kolejne dni nie otrzymywał odpowiedniej opieki medycznej, przez co wokół urazu powstał rozległy krwiak. Jego adwokat złożył w tej sprawie skargę w prokuraturze.

Prosimy o pilne pisanie apeli w języku rosyjskim lub własnym:

n  Wzywających Prokuratora Generalnego oraz Dyrektora Służb Penitencjarnych Federacji Rosyjskiej do niezwłocznego przeprowadzenia bezstronnego i skutecznego dochodzenia w sprawie pobicia;

n  Wzywających Dyrektora Służb Penitencjarnych Federacji Rosyjskiej do zapewnienia, że strażnicy przestrzegają Wzorcowych reguł minimalnych postępowania z więźniami ONZ (UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) oraz innych międzynarodowych standardów praw człowieka i prawa krajowego, oraz do zapewnienia że na żadnym etapie w okresie zatrzymania nie dochodzi do okrutnego traktowania lub tortur uwięzionych;

n  Wzywających Prokuratora Generalnego do spowodowania bezzwłocznego i bezwarunkowego uwolnienia Aleksieja Polikowicza oraz innych więźniów sumienia z placu Błotnego oraz do wycofania oskarżeń o udział w masowych zamieszkach wobec Andrieja Barabanowa oraz Aleksandra Dukanina (Naumowa).

U dołu strony zamieszczamy do pobrania wzór apelu w jęz. rosyjskim.
Apele prosimy wysyłać do dnia 17 kwietnia 2014 na adres:

Prokurator Generalny
Jurij Czaika
Ul.  Bolshaia Dmitrovka 15A
125993 Moskwa
Federacja Rosyjska
Fax: +7 495 692 17 25
Email: [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prokuratorze

Dyrektor Służby Penitencjarnej Federacji Rosyjskiej
Gienadij Aleksandrowicz Kornienko
Ul. Zytnaja 14, GSP-1
119991 Moskwa
Federacja Rosyjska
Fax: +7 495 982 1930 / 1950
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Dyrektorze

Z kopią na adres:
Ambasada Federacji Rosyjskiej w Polsce
ul. Belwederska 49
00-761 Warszawa
fax: +48(22) 6253016
E-mail: [email protected]

Informacje dodatkowe
Setki pokojowo protestujących uczestników demonstracji na placu Błotnym zostało 6 maja 2012 rozpędzonych przez milicję z użyciem nadmiernej siły i niedozwolonych środków. Chociaż protest był w przeważającej mierze pokojowy, a przypadki przemocy ograniczone do konkretnych punktów i niewielkiej liczby osób, władze odnoszą się do całego wydarzenia jako do "masowych zamieszek", co pozwoliło postawić zatrzymanym znacznie cięższe zarzuty. 

W wyniku tych wydarzeń wszczęto postępowania karne przeciw 28 osobom. Jedenaście z nich objęła amnestia, dwie kolejne otrzymały wyroki więzienia. 24 lutego 2014 sąd Moskwa Zamoskworietsk wydał wyroki skazujące: Aleksieja Polikowicza, Stiepana Zimina oraz Denisa Luckiewicza na kary trzech i pół roku więzienia, Siergieja Kriwowa na cztery lata więzienia, Jaroslawa Biełousowa na dwa i pół roku, Artioma Sawiołowa na dwa lata i siedem miesięcy, Aleksandra Duhanina (Naumowa) na trzy lata i trzy miesiące w zawieszeniu, a Andrieja Barabanowa na trzy lata i siedem miesięcy więzienia.

Amnesty International wzywa do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Aleksieja Polikowicza oraz pozostałych więźniów z placu Błotnego: Artioma Sawiołowa, Stiepana Zimina, Denisa Luckiewicza, Siergieja Kriwowa oraz Jaroslawa Biełousowa. Są to więźniowie sumienia skazani wyłącznie za udział w pokojowej demonstracji w maju 2012. Wszystkie kierowane przeciwko nim oskarżenia należy wycofać. Dwaj inni oskarżeni, Aleksandr Dukanin (Naumow) oraz Andriej Barabanow zostali potraktowani w równie niesprawiedliwy sposób. Wyroki skazujące za udział w masowych zamieszkach winny zostać anulowane. Wyroki wydawane w procesach placu Błotnego stanowią element szerszej kampanii represji ograniczających wolność zgromadzeń, stowarzyszeń i wolność słowa, trwającej od objęcia przez Wladimira Putina urzędu Prezydenta Federacji Rosyjskiej 7 maja 2012. 

Pobicie Aleksieja Polikowicza nie jest pierwszym przypadkiem napaści na więźniów z placu Błotnego w budynku sądu. Denis Luckiewicz twierdzi, że został pobity przez eskortujących go milicjantów w budynku innego moskiewskiego sądu w kwietniu 2013. Jeden z funkcjonariuszy poczuł się dotknięty sposobem, w jaki Luckiewicz na niego patrzy, po czym zakuł go, pobił i umieścił w celi o powierzchni 1m2.

Istnieją również doniesienia o innym przypadku, sześć miesięcy później, gdy oskarżony z placu Błotnego, Siergiej Kriwow, został zaatakowany w korytarzu sądu w Moskwie, gdzie oczekiwał na przesłuchanie. Jego adwokat, Wiaczesław Makarow, twierdzi że policjanci zmusili Kriwowa do rozebrania się i wykonywania przysiadów, po czym bili go po ramionach. Powtarzające się napaści na zatrzymanych z placu Błotnego stanowią doskonały przykład nieludzkich warunków panujących w rosyjskim systemie więziennictwa.

Więcej o demonstrantach z placu Błotnego: http://amnesty.org.pl/no_cache/aktualnosci/strona/article/8070.html

Demonstranci z placu Błotnego znaleźli się wśród bohaterów Maratonu Pisania Listów w 2013 roku: http://amnesty.org.pl/maraton-pisania-listow/kogo-bronimy/rosja-trojka-z-placu-blotnego.html