Pilna Akcja Wietnam: Nauczyciel więźniem sumienia

Został aresztowany 18 września 2008 r. po tym, jak nawoływał do demokracji i pokojowo protestował w sprawie sporu terytorialnego z Chinami. Vu Hung jest więźniem sumienia.
7 października b.r. sąd w stolicy Wietnamu, Hanoi, skazał Vu Hunga na trzy lata więzienia i dalsze trzy lata probacji lub domowego aresztu po opuszczeniu więzienia. Według doniesień Vu Hung powiedział po procesie: -Chcę tylko przyczynić się moim słabym głosem do uczynienia społeczeństwa lepszym.- W maju 2009 r. Grupa Robocza ONZ ds. Arbitralnych Aresztowań uznała jego zatrzymanie za nieuzasadnione.
Vu Hunga oskarżono z art. 88 kodeksu karnego o -uprawianie propagandy przeciw Socjalistycznej Republice Wietnamu-. W ciągu pierwszych miesięcy pobytu w areszcie Vu Hung był wielokrotnie bity podczas przesłuchań. W proteście przeciwko temu podjął strajk głodowy. Kilkakrotnie przenoszono go do szpitala Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, gdy jego zdrowie się pogarszało. Obawy o jego zdrowie i bezpieczeństwo zwiększyły się, kiedy na przełomie 2008 i 2009 roku przez ponad dwa miesiące nie było wiadomo, gdzie jest przetrzymywany. Jego obecne miejsce uwięzienia i stan zdrowia pozostają nieznane.
Władze wietnamskie zwracały na Vu Hunga szczególną uwagę od 2006 roku z powodu jego prodemokratycznej działalności oraz protestów przeciwko polityce rządu. W kwietniu 2008 roku był pośród 14 osób aresztowanych podczas pokojowej demonstracji przeciwko polityce Chin, kiedy w drodze do Pekinu sztafeta niosąca ogień olimpijski odwiedziła Miasto Ho Chi Minha (d. Sajgon). Zwolniono go, ale wcześniej został pobity przez policję. Według doniesień trzy miesiące później zwolniono go z pracy w liceum, gdzie był nauczycielem fizyki.
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie listów po angielsku, wietnamsku lub polsku, w których zaapelują Państwo do władz wietnamskich o to, by Vu Hung:
– został natychmiast i bezwarunkowo uwolniony;
– nie był torturowany ani w żaden inny sposób źle traktowany w trakcie przetrzymywania;
– mógł regularnie widywać się z rodziną i wybranym przez siebie adwokatem;
– miał zapewnioną odpowiednią opiekę medyczną.
Prosimy o wysyłanie apeli przed 19 listopada.
ADRESACI APELI:
Minister Spraw Zagranicznych
Pham Gia Khiem 
Ministry of Foreign Affairs
1 Ton That Dam Street 
Ba Dinh district, Ha Noi 
Wietnam 
Fax: + 8443 823 1872
E-mail:  [email protected]
Nagłówek: Szanowny Panie Ministrze / Dear Minister
Minister Bezpieczeństwa Publicznego
Le Hong Anh 
Ministry of Public Security
44 Yet Kieu Street 
Ha Noi
Wietnam 
Fax: + 8443 942 0223
Nagłówek: Szanowny Panie Ministrze / Dear Minister
KOPIE DO:
Ambasada Socjalistycznej Republiki Wietnamu
ul. Resorowa 36, 02-956 Warszawa
faks: (0-22) 651 60 95
e-mail: [email protected]
Informacje dodatkowe
Wolność wypowiedzi i zrzeszania się jest w Wietnamie surowo kontrolowana. Dysydenci krytyczni wobec polityki rządu i wypowiadający się na temat gwałcenia praw człowieka spotykają się z szeregiem sankcji mających ich uciszyć. Zaliczają się do nich: inwigilacja ze strony lokalnej policji, ograniczenie swobody przemieszczania się, zakłócanie pracy linii telefonicznej i łącza internetowego, nieuzasadnione przesłuchiwanie i zatrzymywanie przez lokalna policję, aresztowanie i uwięzienie. Znane są także przypadki nieuzasadnionego stosowania przez władzę wobec otwartych krytyków oraz działaczy przymusowej hospitalizacji w ośrodkach psychiatrycznych.
Co najmniej 30 dysydentów otrzymało długoletnie wyroki więzienia po serii aresztowań rozpoczętej w 2006 roku po krótkim okresie tolerancji dla internetowego aktywizmu przeciwstawiającego się rządowi. Kolejna fala aresztowań rozpoczęła się w maju 2009 roku. Co najmniej 12 dysydentów przebywa w areszcie w oczekiwaniu na proces.
Siły porządkowe arbitralnie stosują kodeks karny, żeby stłumić i uczynić przestępstwem pokojowy sprzeciw, naruszając międzynarodowe traktaty o prawach człowieka, które ratyfikował Wietnam. Ograniczenia i przepisy odnośnie użycia Internetu czynią karalną wolność wypowiedzi w tematach uznanych za drażliwe. Niedawne przepisy o blogowaniu wprowadzone w grudniu 2008 roku ograniczają zawartość do spraw osobistych i zabraniają rozpowszechniania treści antyrządowych oraz -podważania bezpieczeństwa narodowego-.
PILNA AKCJA NR 276/09
Oryginał po angielsku: ASA 41/008/2009
Tłumaczenie: Julia Eliza Zimmermann
Korekta i redakcja: Marcin Natorski