Pilna Akcja Wietnam: Więzień sumienia ks. Nguyen Van Ly ciężko chory

Obecnie 63-letni ks. Nguyen Van Ly za działalność na rzecz praw człowieka spędził dotąd w więzieniach 17 lat. Aktualnie odbywa 8-letni wyrok z marca 2007 r. za -prowadzenie propagandy przeciwko państwu-. Był przetrzymywany głównie w pojedynczej celi. Gdy 14 listopada doznał udaru, w wyniku którego prawa strona jego ciała została sparaliżowana, na krótko przeniesiono go do szpitala więziennego nr 198 w Hanoi, gdzie był pilnowany przez pięciu strażników. Już 11 grudnia przewieziono go jednak z powrotem do więzienia Ba Sao, pomimo tego, iż paraliż ustąpił jedynie częściowo. Ksiądz nadal nie jest w pełni samodzielny.
W ciągu siedmiu miesięcy poprzedzających udar ksiądz kilkakrotnie poważnie zapadał na zdrowiu, miał m. in. przez kilka tygodni sparaliżowaną prawą połowę ciała. Władze więzienia nie zdiagnozowały poprawnie tych problemów i nie zapewniły więźniowi odpowiedniej opieki medycznej.
W kwietniu 2006 r. ks. Nguyen Van Ly był jednym z założycieli prodemokratycznego Bloku 8406. Pomagał też w zakładaniu innych zakazanych ugrupowań politycznych. Potajemnie publikował dysydencki dziennik -Tu Do Ngon Luan- (-Wolność i Demokracja-).
Prosimy o niezwłoczne (najpóźniej do 29 stycznia) wysyłanie apeli w języku angielskim, wietnamskim lub swoim ojczystym, w których:
– wyrażą Państwo poważne zaniepokojenie faktem przewiezienia ks. Nguyena Van Ly z powrotem do więzienia pomimo tego, że nie doszedł jeszcze do siebie po udarze;
– wyrażą Państwo obawę, że w więzieniu ks. Nguyen Van Ly nie otrzyma odpowiedniej opieki medycznej i pomocy potrzebnej w rekonwalescencji po udarze;
– zaapelują Państwo o odesłanie ks. Nguyena Van Ly z powrotem do szpitala i o umożliwienie jego rodzinie częstych wizyt;
– zaapelują Państwo o niezwłoczne i bezwarunkowe uwolnienie ks. Nguyena Van Ly, jako że jest on więźniem sumienia przetrzymywanym wyłącznie za pokojowe korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi i stowarzyszania się.
ADRESACI APELI:
 
Minister Spraw Zagranicznych
Pham Gia Khiem 
Ministry of Foreig Affairs
1 Ton That Dam Street 
Ba Dinh District
Ha Noi 
VIET NAM 
Faks: + 844 3823 1872
Email: [email protected]
Nagłówek: Szanowny Panie Ministrze
Minister Bezpieczeństwa Narodowego
Le Hong Anh 
Ministry of Public Security
44 Yet Kieu Street 
Ha Noi 
VIET NAM 
Faks: + 844 3942 0223
Nagłówek: Szanowny Panie Ministrze
KOPIE DO:
Ambasada Socjalistycznej Republiki Wietnamu
ul. Resorowa 36, 02-956 Warszawa
faks: (0-22) 651 60 95
e-mail: [email protected]
Informacje dodatkowe
Ks. Nguyen Van Ly jest jednym z ponad 40 dysydentów uwięzionych w Wietnamie w ramach akcji uciszania tych, którzy mówią o naruszeniach praw człowieka lub krytykują rząd. Władze wykorzystują mętnie sformułowane przepisy kodeksu karnego by kryminalizować wolność słowa, co stanowi pogwałcenie umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Wietnam.
W 2009 r. Wietnam odrzucił zalecenia sformułowane w ramach Powszechnego Przeglądu Okresowego (Universal Periodic Review) ONZ-owskiej Rady Praw Człowieka. Dotyczyły one nowelizacji lub uchylenia tych przepisów kodeksu karnego, które są sprzeczne z prawem międzynarodowym, usunięcia innych restrykcji nałożonych na debatę publiczną, wolność słowa i stowarzyszania się oraz uwolnienia więźniów sumienia.
Pilna Akcja nr 313/09 z 24.11.2009 (indeks ASA 41/009/2009) + jej kontynuacja z 21.12.2009 (indeks ASA 41/011/2009).
Tłumaczenie: Bartosz Kumanek i Marcin Natorski