PILNA AKCJA: Wymuszone zaginięcia i tajne rozprawy w Syrii

Wiadomość z 10 stycznia 2013. Cztery kobiety, o których traktuje ta Pilna Akcja, zostały uwolnione wieczorem 9 stycznia. W ramach układu wynegocjowanego z pomocą Egiptu, doszło do wymiany 2100 więźniów syryjskiego reżimu w zamian za 48 jeńców irańskich przetrzymywanych przez opozycję. Jeńcy irańscy to prawdopodobnie członkowie Gwardii Rewolucyjnej (chociaż oficjalnie podający się za pielgrzymów). Uwolnieni to w znakomitej większości cywile, w tym ponad 900 kobiet. Z tego powodu Pilna Akcja zmienia swą treść. Sprawa Bassela Khartabil nadal jest aktualna, dlatego prosimy nadal wysyłać faksy w jego obronie.
Cztery Syryjki, Rua Jafar, lat 24, Rima Dali, lat 33 oraz siostry Kinda al-Zaour, lat 26 i Lubna al-Zaour, lat 22, znane jako “panny młode dla pokoju”, zostały zatrzymane w Damaszku 21 listopada po  tym, jak ubrane w suknie ślubne prowadziły pokojowy protest, wzywając do powstrzymania przemocy w Syrii.
W osobnej sprawie, Bassel Khartabil jest przetrzymywany w całkowitej izolacji od chwili aresztowania15 marca. Według niepotwierdzonych informacji jego sprawa została przekazana polowemu trybunałowi wojskowemu, który nie przewiduje prawa oskarżonego do obrony, nie posiada organu odwoławczego a jego posiedzenia są tajne.
Kobiety zostały zatrzymane na targowisku Midhat w Damaszku, podczas gdy ubrane w suknie ślubne prowadziły pokojowy protest, trzymając trzy transparenty; pierwszy wzywał do przerwania działań wojskowych w Syrii, drugi ogłaszał  “Syria jest dla nas wszystkich”, a trzeci “Jesteśmy wycieńczone, chcemy innego rozwiązania”. Według świadków zajścia, kobiety zostały natychmiast aresztowane przez funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa. Pomimo licznych zapytań co do ich miejsca pobytu władze nie udzielają rodzinom żadnych informacji na temat zatrzymanych, miejsca ich przetrzymywania ani służb odpowiedzialnych za uwięzienie.
Amnesty International uważa, że Rua Jafar, Rima Dali, Kinda al-Zaour oraz Lubna al-Zaour zostały zatrzymane wyłącznie z powodu korzystania z prawa do wolności słowa i wolności zgromadzeń, są zatem więźniami sumienia. Wzywamy władze syryjskie do ich natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia.
Bassel Khartabil, urodzony w Syrii Palestyńczyk, został aresztowany w Damaszku 15 marca z nieznanych powodów. Przedstawiciele służb bezpieczeństwa armii w Kafr Souseh potwierdzili rodzinie fakt jego zatrzymania, nie przekazując jednak żadnych innych informacji, w tym jego miejsca pobytu. Kilka tygodni po jego aresztowaniu, inny zwolniony w tym czasie więzień, który przebywał w oddziale służb bezpieczeństwa w Kafr Souseh, przekazał rodzinie Bassela Khartabil informację, że przebywał z nim w więzieniu, oraz że Bassel był torturowany.
Krewny Bassela Khartabil zamieszkały za granicą informuje, że około 3 miesięcy temu został on przeniesiony do więzienia Adra, na północny wschód od Damaszku. Chociaż Bassel nie ma prawa komunikować się ze światem zewnętrznym,  za pośrednictwem współwięźniów których odwiedzali krewni udało mu się zawiadomić rodzinę, że stanie przed polowym trybunałem wojskowym. W trybunale tego rodzaju zasiadają sędziowie wojskowi, oskarżony zaś nie ma prawa do pomocy prawnej ani wzywania świadków. Posiedzenia trybunału są tajne, a ich daty nie są podawane. Od wyroków trybunału nie ma drogi odwołania.
Według informacji przekazanych przez krewnych, około miesiąca temu Bassel Khartabil został przeniesiony ponownie, tym razem do oddziału służb bezpieczeństwa w Qabun, na przedmieściach Damaszku, a stan jego zdrowia z powodu warunków w więzieniu szybko się pogarsza. Rodzina Bassela jest przekonana, że przeniesienie go do Qabun ma związek z pracami trybunału wojskowego.
Prosimy o pilne wysyłanie apeli w języku arabskim, angielskim lub własnym:

  • Wyrażając obawy w związku z faktem, że Rua Jafar, Rima Dali, Kinda al-Zaour oraz Lubna al-Zaour od  21 listopada 2012 przetrzymywane są w całkowitej izolacji, w warunkach wskazujących na wymuszone zaginięcie;
  • Wzywających władze syryjskie do ujawnienia miejsca pobytu Bassela Khartabil, zapewnienia mu ochrony przed torturami i innymi formami okrutnego traktowania, umożliwienia mu kontaktu z rodziną i wybranym adwokatem oraz zapewnienia koniecznej opieki medycznej;
  • Wzywających do wyjaśnienia statusu prawnego Bassela Khartabil oraz do jego uwolnienia, o ile nie zostaną mu postawione zarzuty o powszechnie uznane przestępstwo i nie zostanie osądzony w postępowaniu spełniającym międzynarodowe standardy uczciwego procesu.

APELE POSIMY WYSYŁAĆ DO 17 STYCZNIA 2013 NA ADRES:
Prezydent
Bashar al-Assad
Fax: +963 11 332 3410 (należy próbować do skutku i poprosić o fax)
(Obecnie jedyną dostępną formą komunikacji jest faks. Prosimy nie wysyłać listów ani poczty elektronicznej)
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prezydencie / Your Excellency
Minister Spraw Wewnętrznych

Generał Major Mohamad Ibrahim al-Shaar
Fax: +963 11 311 0554 (należy próbować do skutku i poprosić o fax)
(Obecnie jedyną dostępną formą komunikacji jest faks. Prosimy nie wysyłać listów ani poczty elektronicznej)
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Generale /  Your Excellency
Minister Spraw Zagranicznych

Walid al-Muallim
Fax: +963 11 214 6253 (należy próbować do skutku i poprosić o fax)
(Obecnie jedyną dostępną formą komunikacji jest faks. Prosimy nie wysyłać listów ani poczty elektronicznej)
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze /  Your Excellency
Kopie apeli prosimy wysyłać do przedstawicielstw dyplomatycznych Arabskiej Republiki Syrii oraz Federacji Rosyjskiej w waszym kraju.
Ambasada Arabskiej Republiki Syrii w Polsce
Ul. Goszczyńskiego 30
02-610  Warszawa
Fax.: 022 – 848 91 78
Ambasada Federacji Rosyjskiej w Polsce
Ul. Belwederska 49
00-761 Warszawa
Fax: 022-625 3016
e-mail: [email protected]
Przykładowy apel do pobrania u dołu strony.
INFORMACJE DODATKOWE

Aresztowane Rua Jafar, Kinda al-Zaour oraz Lubna al-Zaour wzięły udział w demonstracjach po raz pierwszy. Rima Dali demonstrowała już trzykrotnie od sierpnia 2011, wznosząc czerwony transparent wzywający do zaprzestania przemocy w Syrii, a po każdej demonstracji była zatrzymywana w więzieniu na kilka dni. Transparenty wznoszone wcześniej przez Rimę Dali, oraz ten wzniesiony razem przez cztery kobiety 21 listopada, wzywały wszystkie strony do zaprzestania walk. Rima Dalli ukończyła prawo i pracowała dla agencji ONZ wspierającej uchodźców palestyńskich, UNRWA.
Od początku protestów w lutym 2011 w Syrii aresztowano tysiące  osób podejrzanych o sympatyzowanie z opozycją, z których większość poddana była torturom i innym formom okrutnego traktowania. Amnesty International posiada szczegółowe dane ponad 650 osób, które w tym okresie zmarły w więzieniach. Udokumentowała również wiele przypadków tortur, opisanych w raporcie: I wanted to die: Syria?s torture survivors speak out (Index: MDE 24/016/2012) http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/016/2012/en.
Od czasu rozpoczęcia pokojowych protestów, sytuacja przerodziła się w wewnętrzny konflikt zbrojny obejmujący większość terytorium kraju. Większość przypadków ciężkich naruszeń praw człowieka udokumentowanych przez Amnesty International popełniona została przez siły rządowe oraz prorządowe bojówki zwane shabiha. Znane są również przypadki naruszeń popełnianych przez siły opozycyjne. Należą do nich tortury i egzekucje pojmanych żołnierzy sił rządowych i członków bojówek shabiha, porwania i zabójstwa osób uważanych za współpracowników sił rządowych oraz przypadki porwań cywilów w celu aranżowania wymiany więźniów.
Amnesty International bezwarunkowo potępia wszelkie naruszenia praw człowieka i wezwała przywódców wszystkich opozycyjnych organizacji zbrojnych w Syrii do publicznego potępienia i zakazania takich aktów oraz podjęcia przez siły opozycyjne wszelkich możliwych działań w celu ich powstrzymania.
Systematyczne pogwałcenia praw człowieka na szeroką skalę, w tym zbrodnie przeciwko ludzkości oraz zbrodnie wojenne, są w Syrii powszechne, a ich ofiarami padają przede wszystkim cywile. Amnesty International udokumentowała wiele przypadków pogwałceń, ujętych między innymi w raporcie: Masowe ataki terroryzują ludność cywilną  (Index: MDE 24/078/2012, który załączono poniżej.
Podobne informacje zgromadziły inne organy, jak np. Niezależna Międzynarodowa Komisja Śledcza ONZ ds. Arabskiej Republiki Syrii.
W związku z powyższym Amnesty International wzywa do przekazania sytuacji w Syrii prokuratorowi Międzynarodowego Trybunału Karnego.
Stowarzyszenie wzywa również do nałożenia międzynarodowego embarga na dostawy broni, mającego na celu powstrzymaniu napływu broni przeznaczonej dla rządu Syrii, oraz do zamrożenia środków finansowych Prezydenta Bashara al-Assada oraz jego najbliższych współpracowników. Jednocześnie kraje przekazujące uzbrojenie siłom opozycyjnym winny wprowadzić mechanizmy pozwalające na potwierdzenie, że dostarczona broń nie posłuży do popełnienia pogwałceń praw człowieka oraz/lub zbrodni wojennych. Władze Syrii winny również zezwolić międzynarodowej komisji dochodzeniowej, międzynarodowym organizacjom humanitarnym oraz międzynarodowym organizacjom praw człowieka na nieograniczony dostęp do całego terytorium kraju.
Więcej na temat pogwałceń praw człowieka w Syrii oraz aktywizmu Amnesty International w serwisie interaktywnym www.eyesonsyria.org.
Wcześniejsze publikacje dotyczące sytuacji w Syrii

Syria: Tysiące cywilów ginie w bombardowaniach, http://amnesty.org.pl/no_cache/aktualnosci/strona/article/7691.html
Zaginięcia w Syrii to mroczna codzienność, http://amnesty.org.pl/no_cache/aktualnosci/strona/article/7684.html
PILNA AKCJA: Syryjskie więzienia pełne rodzin z dziećmi, http://amnesty.org.pl/no_cache/aktualnosci/strona/article/7634.html
Oblicza syryjskich uchodźców na fotografiach Filipa Ćwika, http://amnesty.org.pl/no_cache/aktualnosci/strona/article/7712.html
Pobierz Raport oraz przykładowy Apel: